X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34973

Barbórka - święto górnictwa w Polsce. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
Prowadząca: Agnieszka Sabalska
Przedmiot: edukacja polonistyczna
Klasa: IIF
Czas: 45 minut
Data: 05.12.2016 r.
Temat: Barbórka – święto górnictwa w Polsce.
Cel ogólny: poznajemy patronkę górników, ich święto i tradycję.
Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
- wskazać Śląsk na mapie Polski,
- uważnie słuchać legendy o świętej Barbarze,
- rozpoznawać herb, flagę i hymn górników,
- aktywnie uczestniczyć w rozmowie na temat munduru galowego górnika,
- uporządkować puzzle stroju górniczego,
- uzupełniać tekst z lukami,
- słuchać z uwagą wiersza w gwarze śląskiej,
- uporządkować kolejność czynności na podstawie informacji słownej,
- śpiewać piosenkę „Idzie górnik drogą”.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody pracy: pokaz, opowiadanie, metoda ćwiczeń praktycznych, pogadanka.
Środki dydaktyczne: portal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.kula.gov.pl, hymn górników (mp3), piosenka „Idzie górnik drogą (mp3), zeszyt, tablica, czapki górnicze, karty pracy, zdjęcia (symbole górników, galowy strój górnika).


OGNIWA ZAJĘĆ
I. Ogniwo wstępne
1. Przywitanie gości.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
II. Ogniwo zasadnicze
3. Przedstawienie tematu i celu lekcji.
4. Zapisanie na tablicy „4 grudnia Barbórka – święto górników”.
5. Opowiadanie legendy o świętej Barbarze, patronce górników.
6. Odpowiedź na pytanie:” Jaki region Polski posiada najwięcej kopalni, w których pracują górnicy?”.
7. Wskazanie na mapie Śląska i odczytanie nazw największych miast tego regionu.
8. Zapoznanie uczniów z symbolami górnictwa: herbem, flagą i hymnem.
9. Górniczy strój galowy – omówienie wyglądu munduru i czapki (czako).
10. Uzupełnianie tekstu z lukami.
11. Układanie puzzli - górników w strojach galowych, umieszczonych na portalu www.kula.gov.pl.
12. Wysłuchanie wiersza „Pan Hilary” w gwarze śląskiej na podstawie wiersza Juliana Tuwima „Okulary”( portal www.kula.gov.pl).
13. Poznanie kuchni śląskiej. Uporządkowanie wykonywanych czynności podczas przygotowania klusków śląskich ( portal www.kula.gov.pl).
14. Wspólne zaśpiewanie i odgrywanie treści piosenki „Idzie górnik drogą” w czapkach górniczej orkiestry.
15. Podsumowanie zajęć.
Podsumowanie tematu lekcji. Uczniowie wymieniają się informacjami zwrotnymi i spostrzeżeniami na temat lekcji.
• Najbardziej podobało mi się ćwiczenie/zadanie ...
• Zapamiętałem/ zapamiętałam, gdy... powiedział/powiedziała...
• Ucieszyłem się/ucieszyłam się gdy...
• Jestem dumny/dumna z...

Nauczyciel nagradza uczniów za aktywność i pracę na lekcji (czerwone kropki).
16. Zadanie i wyjaśnienie pracy domowej.
Sprawdź swoją wiedzę na temat górników i Barbórki. Karta pracy nr 2.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.