X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34957
Przesłano:

Jak działa soczewka? - Scenariusz lekcji przyrody w klasie 6

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY W KL. VI

Dział w podręczniku: Poznajemy zjawiska fizyczne.

Temat: Jak działa soczewka?

Cele lekcji:
A. Cel ogólny:
- poznanie budowy, właściwości i działania soczewki (lupy)
B. Cele szczegółowe - uczeń:
- opisuje rolę zmysłów w odbieraniu wrażeń ze środowiska zewnętrznego
- bada właściwości ogniskujące lupy, powstawanie obrazu widzianego przez lupę i podaje przykłady zastosowania lupy
- omawia sposób odbierania wrażeń świetlnych przez oko człowieka
- rozwija i doskonali umiejętności, utrwala wiadomości na temat budowy narządu wzroku
- wykorzystuje w sytuacjach praktycznych wiedzę na temat wad wzroku i ich korekcji

Metody i formy pracy:
- pogadanka
- krzyżówka
- doświadczenia
- ćwiczenia
- projekcja filmu

Środki dydaktyczne:
- lupy
- latarka
- biała kartka
- modele budowy oka dostępne w pracowni przyrodniczej
- schematy budowy oka
- tablica multimedialna
- krótki film pt. "Jak działa soczewka?"

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjno-porządkowe.
2. Podanie i zapisanie tematu lekcji. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
3. Powtórka materiału z poprzednich lekcji w formie krzyżówki.
4. Wprowadzenie do tematu lekcji - co uczniowie wiedzą na temat soczewek - pogadanka.
5. Rozdanie kart pracy i potrzebnych materiałów oraz prezentacja doświadczeń.
6. Omówienie budowy ludzkiego oka. Rozdanie uczniom schematów budowy oka.
7. Wyjaśnienie funkcji elementów wchodzących w skład budowy oka.
8. Prezentacja modelu oka dostępnego w klasie.
9. Wyjaśnienie, na czym polega widzenie. Zwrócenie uwagi na fakt, iż wrażenia wzrokowe jakie odbieramy są efektem odpowiedniego przekształcenia widzianego obrazu dokonanego przez mózg.
10. Projekcja krótkiego filmu wyjaśniającego działanie soczewki.
11. Pogadanka z uczniami na temat wad wzroku i możliwości ich korekcji.
12. W ramach podsumowania i utrwalenia materiału z bieżącej lekcji - wykonanie zadań z zeszytów ćwiczeń: str. 58-60 ćw. 1-5.
13. Odczytanie przez uczniów uzupełnionych ćwiczeń, weryfikacja błędów.
14. Podsumowanie lekcji poprzez zadanie dodatkowych pytań sprawdzających stopień opanowania materiału oraz ocena aktywności uczniów.

Piśmiennictwo:
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych - II etap edukacyjny: kl. IV-VI - przyroda
• Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era
• Zeszyt ćwiczeń dla klasy szóstej szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era
• Wynikowy plan nauczania z przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej oparty na podręczniku „Tajemnice przyrody” wyd. Nowa Era

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.