X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34890
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan działań warsztatów logorytmicznych

Cel główny :
1.Kształcenie sprawności słuchowej i ruchowej dzieci z zaburzeniami mowy, a głównie koordynacji ruchowej, ruchowo-wzrokowej, ruchowo-słuchowej oraz wrażliwości percepcyjnej.

Cele szczegółowe :
1. Uwrażliwienie dzieci na elementy wspólne dla muzyki i mowy
2. Pobudzanie rozwoju mowy
3. Doskonalenie koordynacji słuchowej, słuchowo-ruchowej i wzrokowo-ruchowej
4. Doskonalenie umiejętności artykulacyjnych poprzez ćwiczenia i zabawy

Metody :
- oglądowe, słowne, praktycznego działania, aktywności ruchowej, zabawowe, aktywizujące, naśladowcze, zabawowo- naśladowcze, Carla Orffa – oparta na schemacie ,, metoda -słowo-ruch''.

Formy :
- śpiew, ćwiczenia artykulacyjne, gra na instrumentach,ruch przy muzyce, słuchanie muzyki, tworzenie muzyki.

1.Treści programowe, sytuacje edukacyjne oraz cele :
Treści programowe
Sytuacje edukacyjne
Cele operacyjne i szczegółowe :

,, U lekarza'' – usprawnianie narządów artykulacyjnych i fonacyjnych, wzbogacanie słownictwa, kształcenie reakcji słuchowej.
- ,, Kaszel i katar'' – ćwiczenia słowno-rytmiczno-oddechowe

- ,, Stetoskop''- ćwiczenia słuchowo-oddechowe

- ,, Gorączka ''- ćwiczenia słuchowo-ruchowo-oddechowe

- ,, Zastrzyki''- ćwiczenia słuchowo – ruchowe i emisyjne

Dziecko :
- właściwie gospodaruje oddechem
- oddycha torem brzusznym
- różnicuje fazy oddychania (wdech,wydech )
- rozróżnia dźwięki wysokie i niskie
- reaguje ruchem na zmiany dynamiczne(muzyka cicha i głośna )
- wykonuje świadomy rytmiczny wdech i wydech
- wydłuża fazę wydechową
- ekonomicznie zużywa powietrze w czasie fonacji
- reaguje ruchem i głosem na wysoki dźwięk
- świadomie moduluje wysokość swojego głosu

,, Kelnerzy''- kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie słuchu,usprawnianie narządów artykulacyjnych
-,, Dziś będziemy kelnerami''-ćwiczenia słowno- rytmiczne
- ,, Menu''- ćwiczenia słuchowo- ruchowe
- ,, Zamówienie ( gorące danie ) - ćwiczenie słuchowo- ruchowe
- ,, A sio mucho''- zabawa słowno – słuchowa

Dziecko :
- reaguje słowem i ruchem na pauzę w muzyce
- rytmicznie mówi i wyklaskuje podany tekst
- reaguje ruchem i głosem na dźwięk dzwonka
- rytmicznie klaszcze otwierając dłonie jednocześnie mówiąc wyznaczone słowo
- wie co oznacza słowo ,, menu''
- reaguje ruchem na dźwięki wysokie i niskie
- doskonali ruchy lokomocyjne – chód do tyłu i podskoki obónóż
- ćwiczy równowagę
- ekonomicznie gospodaruje oddechem
- wydłuża fazę wydechową
- ekonomicznie zużywa powietrze w czasie fonacji
- rozróżnia słuchem odgłos latającej muchy przy muzyce
- potrafi prawidłowo naśladować odgłos muchy ( bzz )
- rytmicznie wymawia tekst

,, Wiewiórka''- kształcenie sprawności percepcji słuchowej i pamięci muzycznej
- ,, Porządki w dziupli''- bajka logopedyczna- gimnastyka buzi i języka
- ,, Złap wiewiórkę''- ćwiczenia słowno-słuchowo-ruchowe
- ,, Orzeszek''- ćwiczenia słowno- słuchowo- rytmiczne
- ,, Gonimy kitę''- ćwiczenie emisyjno – ruchowe

- wykonuje ćwiczenia języka, warg, podniebienia,warg, podniebienia i żuchwy
- świadomie kieruje ruchami narządów artykulacyjnych
- reaguje słuchem na prosty rytm
- potrafi szeptem wołać wiewiórkę
- potrafi połączyć ruch rytmicznego skakania z mówieniem rytmizowanego tekstu oraz ustalonym ruchem rąk
-wydłuża w fonacji samogłoskę
,,a''.
- umie operować swoim ciałem zgodnie ze zmieniającym się akompaniamentem
- potrafi rozpoznać muzykę wolną od szybkiej
- reaguje klaśnięciem na akcent w muzyce

,, Urodziny''- usprawnianie narządów artykulacyjnych i fonacyjnych.oddechowych, kształcenie reakcji słuchowej na sygnały słowne i dźwiękowe
- ,, Niesforny balonik''- ćwiczenie artykulacjno – słuchowe
- ,, Wielkie sprzątanie ''- ćwiczenie słuchowo- ruchowe i słowno- ruchowe
-,, Urodziny księżniczki''- bajka logopedyczna- gimnastyka buzi i języka
- ,, Tort urodzinowy- zdmuchnij
świeczkę ''- ćwiczenie oddechowe, sprawnościowe, słowne i słuchowo- ruchowe

- właściwie gospodaruje oddechem
- potrafi nadymać naprzemiennie policzki zgodnie ze zmianą wysokości dźwięków
- reaguje ruchem na zmiany wysokości dźwięków
- wymawia rytmizowany tekst w połączeniu z ruchem rąk do sygnału dźwiękowego
- wykonuje ćwiczenia języka, warg, podniebienia, żuchwy
- potrafi wyklaskać rytmizowany tekst
- potrafi zaintonować piosenkę ,, Sto lat ''

,, Zaczarowane buty''- wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia słuchu fonematyczno- fonetycznego
- ,, Bucik czy budzik ?''- ćwiczenie słuchowe
- ,, Gdzie jest mój but ?''- ćwiczenia oddechowe
- ,, Maszyna do szycia''-zabawa rytmiczna

- prawidłowo rozpoznaje głoski podobnie brzmiące
- prawidłowo reaguje na pauzę w muzyce
- potrafi odtworzyć prosty rytm dmuchając
- potrafi zapamiętać i odtworzyć proste rytmy

,, Piraci ''- kształcenie pamięci rytmicznej i melodycznej
- ,, Groźny pirat''- ćwiczenie słowno- ruchowe
- ,, Okrzyki Pirata''- ćwiczenie słuchowo-ruchowe i emisyjne
- ,, Gaduła papuga ''- ćwiczenie słuchowo- ruchowe

- potrafi rozpoznać rytm i wypowiedzieć do niego ustalony tekst
- prawidłowo artykułuje głoskę,, r'' w sylabie otwartej – arrr...
- zna i potrafi powtórzyć okrzyk pirata
- powtarza na zasadzie echa dźwięki głosem w określonym tempie

,, Kuchenne rewolucje''- zapoznanie z różnymi sposobami wykonania melodii na instrumencie jak i w głosie, kształtowanie poczucia rytmu

,, Pan Listonosz''- kształtowanie poczucia tempa, wyrabianie poczucia rytmu, ćwiczenie narządów artykulacyjnych
- ,, Myjemy talerze''- ćwiczenie słuchowe, ćwiczenie buzi i języka
- ,, Naleśniki ''- ćwiczenie słuchowo- ruchowe
- ,, Mąka, mąka rach ciach ciach''- ćwiczenie artykulacyjno- rytmiczno-ruchowe
- ,, Rozbijamy kotlety''- ćwiczenie słuchowo- ruchowe
- ,, W garnku''- ćwiczenie słowno- ruchowe
- ,, Skrzynka na listy''- ćwiczenia słuchowo- ruchowe
- ,, Listonosz i pies''- ćwiczenie słuchowo-ruchowe
- ,, Uciekające skrzynki pocztowe''- ćwiczenie słuchowo- ruchowe
- ,, Przyklejanie znaczków''- ćwiczenie słowno- słuchowe, gimnastyka buzi i języka

- zapoznaje się z różnymi sposobami wykonania melodii
- ćwiczy narządy artykulacyjne
- potrafi prawidłowo wymówić głoskę ,, s'' w izolacji
- potrafi ułożyć szeroki język jak i zwinąć go w rulonik
- reaguje na sygnał ustalony dźwiękowy odpowiednim ruchem
- potrafi w odpowiednim rytmie wymówić tekst
- potrafi zgodnie z rytmem odtwarzać zmienne rytmy
kształci poczucie rytmu
- rozpoznaje w muzyce pauzę ipotrafi do niej zatrzymać ruch - - -potrafi prawidłowo reagować na sygnał słowny
- naśladuje głosem zjawiska występujące w zabawie (wrrr, auu,ałłł )
- porusza się w rytm muzyki
- potrafi rozpoznać muzykę cichą od głośnej
- potrafi rozpoznać skrajne rejestry pojedynczych dźwięków granych naprzemiennie
- ćwiczy narządy artykulacyjne

,, Magiczna liczba 7 '' – rozwijanie wiązania ruchu treścią piosenki
- ,, Czy znasz, czy znasz magiczną liczbę 7 ''- usprawnienie koordynacji ruchowej

- kształtuje poczucie rytmu

,, W sklepie z zabawkami ''- wyrabianie poczucia rytmu, ćwiczenia narządów artykulacyjnych, reagowanie na sygnał dźwiękowy
- ,, Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem''- ćwiczenie języka
- Skąd przyszedł do nas miś ?
ćwiczenie mięśni warg i języka oraz wykonywanie celowych ruchów z narządami mowy
- ,, Miś na spacerze''- ćwiczenie oddechowe
- ,, Kupujemy zabawki''- ćwiczenie słuchowe
- ,, Misie schodzą z wystawy''- ćwiczenie logorytmiczne
- wykonuje ćwiczenia języka

- wykonuje ćwiczenia języka, warg, podniebienia, żuchwy
- wykonuje prawidłowy wdech powietrza nosem wydech ustami
- potrafi rozpoznać odgłosy zabawek
- kształtuje poczucie rytmu

,, Deszczowa pogoda''- rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia rytmu poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową

,, Jeżyk Igiełka''- podnoszenie sprawności artykulatorów, rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej, rozwijanie słuchania ze zrozumieniem

- ,, Pranie ubrań''- zabawa słuchowo – ruchowa
- ,, Deszczyk''- bajka logopedyczna
- ,, Idzie rak, nieborak''- zabawa rytmiczna
- ,, Słonko po deszczu''- zabawa rytmiczna
- ,, Idzie jeż''- zabawa słowno-ruchowa
- ,, Jeżyk Igiełka chce spać''- gimnastyka buzi i języka
- ,, Jesienne liście''- zabawa oddechowa
- ,, Jeżyk i wiatr''- zabawa słuchowo- oddechowa

- porusza się w rytm muzyki
- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
- łączy ruch z artykulacją
- porusza się w rytm muzyki
- porusza się w rytm muzyki
- wykonuje ćwiczenia narządów mowy
- wykonuje prawidłowy wdech powietrza noosem, wydech ustami
- potrafi zgodnie z rytmem odtwarzać zmienne rytmy

,, Zima ''- usprawnianie aparatu mowy, usprawnianie percepcji słuchowej
- ,, Bałwankowa rodzina''- zabawa słowno – ruchowa
- ,, Płatki śniegu tańczące na wietrze''- zabawa słuchowo – ruchowa
- ,, Co wydaje taki dźwięk ?''- zabawa słuchowa
- ,, Śnieżne kule''- zabawa ruchowa
- ,, Śnieżki''- zabawa oddechowa

- podejmuje aktywność ruchową
- porusza się w rytm muzyki
- rozwiązuje zagadki słuchowe
- reaguje na polecenia nauczyciela
- kształtuje prawidłowy tor oddychania

,, Letnie zabawy''- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, usprawnianie narządów artykulacyjnych, rozwijanie słuchu fonemowego, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo-ruchowej
- ,, Na łące''- ćwiczenia artykulacyjne
- ,, Letnia trawka''- zabawa oddechowa
- ,, Głosy zwierząt''- zabawa ortofoniczna
- ,, Konie i krowy''- zabawa słuchowo- ruchowa

- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- naśladuje odgłosy zwierząt
- podejmuje aktywność ruchową

,, Ptaki ''- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
- ,, Latające ptaszki''- zabawa oddechowa
- ,, Przyjęcie u kury''- zabawa słuchowo- artykulacyjna
- ,, Piórka''- zabawa oddechowa
- ,, Ptaki''- zabawa słuchowo- artykulacyjna

- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- prawidłowo wykonuje ćwiczenie
- prawidłowo nabiera powietrze nosem wydycha ustami
- wykonuje ćwiczenie artykulacyjne

,, Odgłosy łąki''- usprawnianie aparatu artykulacyjnego, kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie słuchu
- ,, Zielona łąka''- ćwiczenia oddechowo- fonacyjne
- ,, Kogo nam brakuje ? ''- zagadki słowno - dźwiękowe
- ,, Komar ''- zabawa logorytmiczna
- ,, Koncert na łące''- ćwiczenia artykulacyjne

- wykonuje ćwiczenia oddechowe
- rozwiązuje zagadki
- kształtuje poczucie rytmu
- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

,, Urodziny Biedronki Trudy''-usprawnianie aparatu artykulacyjnego, kształtowanie poczucia rytmu, uwrażliwienie słuchu
- ,, Biedronka na łące''- ćwiczenia artykulacyjne
- ,, Prezenty''- zabawa słuchowo- artykulacyjna
- ,, Biedroneczka''- zabawa logorytmiczna

- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne
- właściwie gospodaruje oddechem
- potrafi nadymać naprzemiennie policzki zgodnie ze zmianą wysokości dźwięków
- porusza się w rytm muzyki

,, Myszka, która lubi śpiewać''- kształtowanie percepcji słuchowej, rozwijanie mowy czynnej i biernej
- ,, Mysz i ser ''- zabawa oddechowa
- ,, Opowieść o myszce''- ćwiczenia narządów mowy i dźwiękonaśladowcze
- ,, Myszki i kotek''- zabawa słuchowo – ruchowa

- prawidłowo wdycha powietrze nosem ,wydycha ustami
- ćwiczy narządy artykulacyjne
- porusza się w rytm muzyki

,, Wąż Syczek''- usprawnianie motoryki artykulacyjnej, wydłużanie fazy oddechowej
- ,, Wąż samotnik''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Tańczące węże''- zabawa oddechowa
- ,,Wąż''- zabawa ortofoniczna
- ,, Syczący wąż''- zabawa słuchowo- artykulacyjna

- ćwiczy narządy mowy
- właściwie gospodaruje oddechem
- oddycha torem brzusznym
- różnicuje fazy oddychania (wdech,wydech )
- naśladuje odgłosy węża
- wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.