X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34831
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mieszkańcy łąki - scenariusz hospitacji w grupie 4,5,6 latków

SCENARIUSZ HOSPITACJI W GRUPIE DZIECI 4,5,6 - LETNICH
Data: 27. 04. 2015
Temat kompleksowy: NA WIOSENNEJ ŁĄCE
Temat zajęcia – Mieszkańcy łąki
PROWADZĄCA: Agnieszka Barczyńska
CELE OGÓLNE: - uściślenie wiadomości o środowisku przyrodniczym łąka i jej mieszkańcach
- usprawnienie narządów mowy poprzez ćwiczenia na zgłoskach: bzz – bzz, cyk – cyk, kum – kum
- integrowanie grupy poprzez działanie i wspólną zabawę
- rozwijanie aktywności twórczej poprzez ekspresję słowną i ruchową
- porównywanie wielkości
- synteza wzrokowa, czytanie utworzonego wyrazu
- utrwalanie obrazów graficznych liczb

CELE OPERACYJNE: dziecko:
-potrafi wspólnie z grupą odczytać hasło krzyżówki
- wypowiada się na zadany temat
- nazywa i rozpoznaje mieszkańców łąki
- wyraża się w ekspresji słownej, ruchowej i muzycznej, w trakcie proponowanych zabaw
- rozwiązuje zagadki
- porównuje wielkość
- próbuje czytać utworzony wyraz
- zachowuje bezpieczeństwo podczas zabaw
- współpracuje w grupie

PODSTAWA PROGRAMOWA: 1 (1,2), 2(2), 3 (1,2,3) , 5( 3,4), 8(2,3), 9(2), 12(1),13(1,3) 14(2, 3, 6)
METODY:
- czynne: zadań stawianych do wykonania, kierowania własną aktywnością dzieci
- słowne: rozmowa, objaśnienia i instrukcje
- metody pedagogiki zabawy

FORMY ORGANIZACYJNE: zabawowa z całą grupą,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, płyta z muzyką poważną(pedagogika zabawy), ilustracje do krzyżówki, ilustracje zwierząt, sylwety mieszkańców łąki z literkami, zagadki, sylwety kwiatków z cyframi, wstążki kolorowe, piłka, kartony białe dla każdej grupy, nożyczki, klej, kolorowa bibuła, papier kolorowy, plastelina, flamastry, pastele, kredki świecowe

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Zabawa integracyjna „Iskierka”
2. Wprowadzenie do tematu poprzez rozwiązanie krzyżówki. Po rozwiązaniu dzieci próbują odczytać hasło: ŁĄKA
3. Rozmowa na temat: Kogo można spotkać na wiosennej łące? Czy mieszkańcy łąki ze sobą rozmawiają? Co może być tematem ich rozmów?
4. „Przywitanie na łące” – zabawa ruchowa z elementem artykulacyjnym z reakcją na przerwę w muzyce.
- Nauczycielka mówi: „Wyobraźmy sobie, że jesteśmy mieszkańcami łąki i teraz wszystkie zwierzątka muszą się przywitać”.
- Dzieci przy muzyce spacerują „po łące”, na przerwę w muzyce naucz. zadaje zagadkę:
Tu na kwiatku w trzech kolorach, ktoś tam brzęczy do wieczora.
- Dz. odgadują, że pszczoła i witają się naśladując dźwięki, które wydaje: bzz – bzz, bzz – bzz, podając sobie przy tym rękę z kolegami, gdy usłyszą muzykę dalej spacerują.
- Na przerwę w muzyce naucz. zadaje zagadkę:
Czasem przez dzień cały prawie, cicho siedzi w stawie.
- Dz. odgadują, że żaba i witają się mówiąc kum – kum, kum – kum, podając sobie ręce, gdy usłyszą muzykę spacerują dalej.
- Na przerwę w muzyce naucz. zadaje zagadkę:
Ten skaczący po łące owadzik, swoim graniem nikomu nie wadzi,
Bo ma talent muzyka i miło słuchać, gdy w trawie gdzieś cyka.
- Dz. odgadują, że konik polny i witają się mówiąc cyk – cyk, cyk – cyk, podając sobie rękę.
5. Segregowanie ilustracji przestawiających różne zwierzęta na mieszkańców łąki oraz innych. Określenie których ilustracji jest więcej ,a których mniej.
6. Zabawa dydaktyczna „Kogo można spotkać na łące?”
Nauczycielka prosi dzieci aby utworzyły cztery grupy. Każda z nich otrzymuje w kopertach sylwety mieszkańców łąki (motyle, biedronki, ślimaki, żaby) z napisanymi na nich literami. Zadaniem dzieci jest ułożyć sylwety od najmniejszej do największej. Po prawidłowym ułożeniu każda grupa odczytuje hasło, dzieli je na sylaby, określa głoskę w nagłosie i wygłosie.
7. Zabawa „Biedronki na kwiatku”
W różnych miejscach sali są rozmieszczone kwiatki z cyfrą (2, 8, 4, 7, 6). Dzieci biegają swobodnie po sali i na sygnał nauczyciela każdy szuka sobie miejsca „na kwiatku”. Przy kwiatku może być tyle biedronek-dzieci, ile pokazuje cyfra. Zadanie polega na przeliczaniu dzieci i sprawdzenie, czy ich liczba jest zgodna z cyfrą na kwiatku. Powtarzając zabawę każdy frunie do innego kwiatka.
8. „Uparta pszczółka” – uwrażliwienie słuchu na rytm.
- Naucz. prosi, aby dz. usiadły na trawce po turecku, następnie wszystkim wręcza wstążki i mówi:
„Wszędzie zapachniało wiosną, trawka urosła, kwiaty rozwinęły pąki. Wśród kwiatów pobzykiwała uparta pszczółka. Gdy usłyszycie muzykę będziecie rozglądać się, wypatrując pszczółki. Na zmianę muzyki – mocne dźwięki – będziecie odganiać pszczółki machając wstążkami.
- Po zabawie dzieci wkładają wstążki do koszyka.
9. „Zabawy przedszkolaków na łące” – kształtowanie poczucia tempa słyszanej muzyki.
Nauczycielka prosi dzieci aby usiadły w kole na dywanie. Dzieci dostają piłkę i podają ją sobie w tempie uzależnionym od tempa muzyki- wolno lub szybko.
10. Praca w grupach przy stolikach. „Wiosenna łąka” tworzenie na jednym dużym kartonie łąki za pomocą różnych przyborów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.