X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3480
Dział: Przedszkole

Jesienne zbiory warzyw - zajęcia w grupie 6-latków

Cele ogólne:
- Zapewnienie warunków i stworzenie środowiska sprzyjającego różnorodnej aktywności dziecka- gromadzenie przez nie doświadczeń w toku zadań stawianych samemu sobie i zalecanych przez nauczyciela;
- Doskonalenie umiejętności językowych , logicznego budowania wypowiedzi słownych;
- Umiejętność szybkiego reagowania na umówiony sygnał, ćwiczenie spostrzegawczości;
- Doskonalenie umiejętności : rozpoznawania i nazywania wybranych warzyw, porównywania liczebności zbiorów, posługiwania się pojęciami określającymi stosunki przestrzenne ( określenie położenia przedmiotu względem innego);
- Ćwiczenie słuchu fonematycznego ( wyodrębnianie głosek);
- Praktyczne wykorzystanie doświadczeń i wiadomości;
- Dzielenie się własnymi spostrzeżeniami;
- Rozbudzenie wyobraźni i inwencji twórczej;
- Wdrażanie do wzajemnej współpracy oraz samodzielności w podejmowanych działaniach , budowanie życzliwej i miłej atmosfery podczas wspólnych zajęć.

Zakładane efekty – osiągnięcia dziecka:
- Dziecko chętnie włącza się do zabawy, podejmuje zadania, chce współpracować, spontanicznie zadaje pytania, radzi sobie z zadaniem.
- Dziecko potrafi pracować samodzielnie oraz według instrukcji: potrafi wyciąć, złożyć i skleić kopertę, sprawnie wycina obrazki bezpiecznie posługując się nożyczkami, umie poprawnie wykonać zadanie w książce;
- Rozpoznaje i nazywa warzywa;
- Dziecko buduje logiczne komunikaty słowne, umie podać rozwiązanie zagadki słownej, potrafi opowiedzieć o pracy ludzi w ogródku warzywnym, interesuje się światem liter, potrafi wyodrębnić głoski w nagłosie , wygłosie i śródgłosie;
- Dziecko poprawnie posługuje się pojęciami dotyczącymi stosunków przestrzennych, przelicza elementy zbioru;
- Dziecko potrafi twórczo podejść do zaproponowanego tematu, potrafi delikatnie obchodzić się z rekwizytem, wyostrza zmysły, uaktywnia wyobraźnię;
- Umie wykleić kawałkami kolorowego papieru wybrane warzywo zachowując jego kolor i kształt.

Metody pracy: zabawowo – zadaniowe, słowne, oglądowe, muzyczno –ruchowe, ćwiczeń praktycznych.
Formy pracy : zbiorowa, zespołowa, indywidualna .
Środki dydaktyczne: magnetofon, płyta CD i kaseta muzyka dla dzieci
( teksty piosenek ,, Urodziny Marchewki”, ,, Piosenka wesołej kapusty”), książka ,, Wesoła szkoła sześciolatka” cz.I , kolorowe szablony warzyw, obrazki warzyw, karty pracy dla dziecka: koperta, obrazki warzyw do wycięcia, kartka kolorowego papieru z narysowanym konturem warzyw do wyklejenia , słodycze -żelki , kolorowy papier samoprzylepny, nożyczki, kredki, ołówek, słomki do napoi , plastikowe talerzyki, kartki białego papieru , arkusz szarego papieru ,klej , kartki notesowe samoprzylepne ( pomarańczowe, różowe, żółte, zielone), kolorowe balony, naturalne okazy warzyw, teksty zagadek o warzywach autorstwa S. Karaszewskiego, wstążka, wiersz J. Tuwima ,, Rzepka”.

Przebieg zajęć:

1. Dzieci wraz z N. zgromadzone są w pobliżu ,, kącika przyrody”.
- Wzbogacanie ,,kącika przyrody” o naturalne okazy. Podczas układania warzyw w kąciku N. zwraca uwagę na ich jadalne części , np. marchew – korzeń, kapusta – liście itp.
2. Zabawa ruchowa ,, Uwaga warzywo!”.
- N. rozmieszcza w sali zajęć cztery balony w kolorach wybranych warzyw. Dzieci otrzymują od N. samoprzylepne kartki w czterech kolorach ( żółty – cebula , pomarańczowy – marchewka , różowy – burak, zielony - ogórek) - balony są również takich samych kolorach. Swobodny bieg we wszystkich kierunkach przy piosence ,, Urodziny Marchewki”. Na sygnał N. ,, Uwaga warzywo!” i przerwie w muzyce, dzieci biegną w kierunku balonów według kolorów. Przeliczanie dzieci poszczególnych kolorów, posługiwanie się pojęciami : więcej, mniej , tyle samo. Zabawę powtarzamy.
3. Zabawa z żelkami – ćwiczenie mięśni narządów mowy;
- Każde dziecko otrzymuje żelek ( słodka imitacja kawałka ogórka). Następnie wykonują ćwiczenia zgodnie z pleceniem N.
- Kładziemy żelek na język, N. pyta o kolor, przekładamy żelek na prawo, na lewo, pod język, na język, zaciskamy między zęby , ssiemy, gryziemy i zjadamy.
4. Dzieci siedzą przy stolikach , na których leżą nożyczki, klej oraz obrazki warzyw do wycięcia.
- Przygotowanie koperty oraz wycięcie kartoników z warzywami według słownej instrukcji N.
- N. umieszcza na tablicy kolorowe obrazki warzyw.
5. Z wykonaną koperta i wyciętymi obrazkami warzyw dzieci siedzą na dywanie.
- Rozwiązywanie zagadek S. Karaszewskiego o warzywach. Po podaniu przez dzieci rozwiązania zagadki dotyczącej wybranego warzywa – dzieci pokazują właściwy kartonik , pokaz przez wybrane dziecko odpowiedniego obrazka na tablicy, w dalszej kolejności następuje wyodrębnianie głosek w nazwach warzyw ( wygłos, nagłos, śródgłos).
- Pomarańczowa, słodka - Biały korzeń, zielona natka...
z ziemi wyrwana , prawda, że łatwa jest to
pyszna w surówce i gotowana! zagadka?
Dobrze jej w dłoni ( pietruszka )
i w salaterkach,
więc chrup ją zawsze zamiast cukierka!
Pijaj z niej soki codziennie z rana, a twoja
buzia będzie rumiana! ( marchewka )
- Głowa nie pusta - Wyjęty z ziemi
bo jej nie w głąb. szary i brzydki
Zając by chętnie pyszne są z niego
wziąłby na ząb! placki i frytki!
( kapusta ) ( ziemniak )

- Kto ją z koszulek obiera - Czerwony taki,
ten zaraz łzy ociera! jakby spiekł raki.
- W żółtej łupinie biała kula W barszczu i ćwikle
gdy ją kroimy, do łez nas rozczula ! spotykasz go zwykle
( cebula ) ( burak )

- W środku biały - Trochę kwaśny, trochę słodki,
z wierzchu zielony, trochę słony, gdy dojrzały,
pyszny surowy oraz kwaszony. jest jak słońce czerwony!
i do mizerii i do sałaty! ( pomidor )
( ogórek )

6. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kartoników z obrazkami , słomek do napoi i plastikowych talerzyków- dla każdego dziecka ( w/w przedmioty znajdują się na stoliku ). Pokaz i objaśnienie przez N.
- Podczas grania muzyki dzieci wesoło bawią się , biegają w różnych kierunkach. Na znak kiedy muzyka cichnie , każde dziecko wraca na swoje miejsce przy stoliku i za pomocą słomki przekłada kartoniki z obrazkami warzyw do plastikowego talerzyka zasysając powietrze przez słomkę do środka . Gdy dzieci usłyszą muzykę odchodzą od stolików i dalej wesoło biegają. Zabawę powtarzamy, w dalszej kolejności następuje przeliczanie kartoników z obrazkami warzyw , znajdujących się w talerzyku.

7. Dzieci wracają na dywan. N. rozdaje białe kartki , które symbolizują koszyk, natomiast na środku szarego arkuszu znajdują się kolorowe szablony wybranych warzyw-,, ogródek”
- Porównywanie liczebności zbiorów, klasyfikowanie warzyw ze względu na kształt, kolor, posługiwanie się pojęciami: wewnątrz, na zewnątrz, po lewej , po prawej stronie. Każde dziecko wybiera z ,, ogródka”( szary papier z warzywami) warzywa według poleceń N. , np. Włóż do ,, koszyka” warzywa, które lubisz jeść. Nazwij warzywa, które zostały na zewnątrz ,, koszyka”, itp.

8. Dzieci siedzą przy stolikach. N. przygotowuje kolorowe kartki z narysowanym konturem warzywa.
- ,, Warzywa”- wyklejanka z kolorowego papieru. Każde dziecko losuje kartkę . Wyklejanie małymi kawałkami kolorowego papieru wylosowanego warzywa. Zwrócenie uwagi na właściwy dobór koloru oraz zachowanie kształtu.
- Przewleczenie wstążki przez otwory w kartce.
- Sprzątanie miejsc pracy.
9. Wykorzystanie wyklejonych prac do zabawy muzyczno - ruchowej . Wstążka umożliwia dzieciom założenie wyklejonych warzyw na szyję. Następnie wesoło biegają przy piosence, gdy nastąpi przerwa w muzyce N. pokazuje wybrane warzywo i te dzieci , które maja takie warzywa wykonują zaproponowane przez
N. ćwiczenie , np. marchewka – przysiady, burak- skłony itp.
10. Praca z książką ,, Wesoła szkoła sześciolatka”, cz. I, str. 51
- Utrwalenie pojęć : wewnątrz, na zewnątrz.
- Jakie warzywa znajdują się wewnątrz koszyka?
- Jakie warzywa znajdują się na zewnątrz koszyka?
- Połącz linią takie same warzywa?( łączenie w pary).
- Których warzyw nie ma w koszu?
- Które z narysowanych warzyw zjadamy na surowo?
,, Wesoła szkoła sześciolatka”- str. 52.
- Wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazach. Nazywanie wszystkich rysunków, następnie nazywanie tych , które rozpoczynają się głoską b, p
- Łączenie ich z rysunkiem buraka ( pora ).

11. Przygotowanie do pisania cyfry 1.
- Dokończenie rysunków płotka po śladzie.
- Dokończenie rysowania wesołej marchewki.

12. Ćwiczenia oddechowe- nadmuchiwanie balonów w kolorach warzyw. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem balonów: odbijanie, zabawa z balonami w parach przy muzyce.

13. Elementy humorystyczne w wierszu J. Tuwima ,, Rzepka”
N. czyta głośno dzieciom wiersz. Chętne dzieci angażują się do improwizacji ruchowej przybierając określone role.
14. Porządkowanie miejsc pracy.
15. Podsumowanie dnia .

Literatura:
1. Jach M. Rok w przedszkolu. Wyd. ,, Żak” 1997
2. Kruk H. Z ludźmi i przyrodą . Wybór literatury dla dzieci przedszkolnych. Wyd. WSiP; Warszawa 1991.
3. Krzyżewska J. Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Wyd. AU OMEGA; Suwałki 1998.
4. Okraska- Ćwiek B. Wesoła szkoła sześciolatka. Przewodnik metodyczny - część 1. Wyd. WSiP; Warszawa 2003.
5. Płyta CD 2 Wesoła szkoła sześciolatka. WSiP ; Warszawa 2003.
6. Płyta CD Przeboje dla dzieci . Wyd. RECORDS 1998.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.