X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3478
Przesłano:

Farm animals - nazwy zwierząt hodowlanych. Wprowadzenie leksyki. Konspekt lekcji języka angielskiego w klasie I

Czas: 45 minut

Cele lekcji:

Cele ogólne:
• Osłuchanie się z językiem angielskim
• Kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć

Cele szczegółowe:
• Uczeń umie nazwać kilkanaście zwierząt, poprawnie wymawia ich nazwy
• Potrafi użyć poznane słowa w zabawach słownych i zgadywankach
• Rozumie proste wypowiedzi nauczyciela
• Rozpoznaje formę graficzną słowa i kojarzy ją z formą fonetyczną
• Umie odwzorować pisownię poznanych słów

Cele wychowawcze:
• Rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (wykonywanie ćwiczeń)
• Wdrażanie do współpracy z kolegami (praca w parach, pomoc koleżeńska)
• Wyrabianie spostrzegawczości i umiejętności kojarzenia

Metody:
• TPR (total physical response) – metoda reagowania całym ciałem
• Metoda autolingualna (wielokrotne powtarzanie (tzw. drilling = dryl językowy), zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego
• Gry i zabawy językowe

Formy pracy:
• Praca z całą klasą - chóralne powtarzanie
• Praca indywidualna na forum klasy - wypowiedzi poszczególnych dzieci
• Praca indywidualna i w parach - wykonywanie ćwiczeń

Pomoce i środki dydaktyczne:
• zestaw "flashcards" z obrazkami omawianych zwierząt
• Zestaw "flashcards " z nazwami zwierząt
• Plastykowe figurki zwierząt
• Kserokopie ćwiczeń i kolorowanek

Przebieg lekcji

Lp.
Czynności nauczyciela
Czynności ucznia

1
Powitanie, sprawdzenie obecności, czynności organizacyjne.
Przygotowanie się do lekcji.
2
Wyjaśnia o czym będzie lekcja.
Pokazuje obrazki i przytwierdza je do tablicy. Kilkakrotnie powtarza nazwy zwierząt, wskazując przy tym na obrazki.
Obserwują, słuchają, przypominają sobie które ze słówek już znają.
3
Prosi ochotnika do tablicy. Mówi nazwę zwierzęcia.
Powtarza kilkakrotnie ćwiczenie z różnymi uczniami.
Ochotnicy podchodzą do tablicy i wskazują zwierzę, którego nazwę wymienił nauczyciel.
4
Mówi nazwy zwierząt.
'Przedstawiają' zwierzęta za pomocą odgłosów.
5
Wskazuje zwierzęta i mówi ich nazwy, ale czasami 'myli się'.
Mówią 'Yes' lub 'No', w zależności od tego, czy nazwa była podana prawidłowo.
6
Wskazuje zwierzęta i mówi ich nazwy. Powtarzają chórem.
7
Wydaje uczniom polecenia np. run like a horse, jump like a frog....
Uczniowie wykonują polecenia.
8
Wskazuje obrazki i pyta What is this?
Zachęca uczniów do odpowiedzi.
Ochotnicy odpowiadają indywidualnie.
9
Tłumaczy na czym polega zabawa.
Podpowiada uczniom: Is it a cow / a dog.....? Ochotnicy po kolei losują plastykowe zwierzątko z pudełka i nazywają je.
Jeżeli uczeń nie zna odpowiedzi, mogą mu pomóc inni uczniowie.
10
Pokazuje karty z nazwami zwierząt i wymawia te nazwy.
Obserwują i zapoznają się z pisownią słów, powtarzają.
11
Pokazuje karty z wyrazami, poprawia uczniów w razie błędów w wymowie.
Ochotnicy odczytują pokazywany im wyraz i dopasowuje do obrazka zwierzęcia na tablicy.
12
Wyjaśnia ćwiczenie pierwsze, polegające na zakreśleniu wyrazu, pasującego do obrazka. Rozdaje uczniom kartki z ćwiczeniami.
Wykonują ćwiczenie.
13
Wyjaśnia ćwiczenie drugie, polegające na wklejeniu do zeszytu wylosowanego obrazka zwierzątka i podpisaniu go.
Losują obrazek, wklejają do zeszytu i podpisują.
14
Zadaje pracę domową, tłumaczy uczniom że ich zadaniem jest pokolorowanie obrazka zgodnie z instrukcją.

UWAGI

1. Kolejność ćwiczeń dobrana jest zgodnie z zasadą: usłyszeć - powiedzieć - przeczytać - napisać. W początkowych ćwiczeniach uczniowie tylko słuchają nowych słówek i reagują na nie ruchem, w następnych mówią - najpierw chórem, a potem indywidualnie. Po kilkakrotnym zobaczeniu wyrazów napisanych, zakreśleniu ich, przystępują do pisania.
2. Jeżeli zabraknie czasu – punkt 13 jako praca domowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.