X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34768
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusze zajęć o bezpieczeństwie

Scenariusz zajęcia w zakresie bezpieczeństwa, przeprowadzonego
przez nauczycielkę Kingę Michalczyk w grupie II – dzieci 3-4 letnich
Temat: „Przedszkolak na medal”.

2. Cele ogólne:
• Sprawdzenie wiedzy z zakresu znajomości ruchu drogowego,
• Utrwalenie wiedzy dotyczącej znajomości bezpiecznych zachowań w czasie zabaw w domu, przedszkolu, na placu zabaw,
• Doskonalenie prawidłowych nawyków i odruchów w sytuacjach zagrożenia,
• Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.

3. Cele szczegółowe:
• Zna numery alarmowe,
• Wie, jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia,
• Potrafi zastosować zdobyta wiedzę w praktyce,
• Zna zasady bezpiecznego zachowania się w czasie pobytu w przedszkolu i po za nim,
• Wykazuje się znajomością własnego adresu,
• Umiejętnie współpracuje w grupie.

4. Metody:
• czynna: zadań stawianych do wykonania,
• słowna: żywego słowa i instrukcje,
• oglądowa

5. Środki dydaktyczne: figury geometryczne, koperty, ilustracje w formie puzzli (policjant, strażak, lekarz, wóz policyjny, wóz strażacki, ambulans), numery alarmowe, zagadki słuchowe, płyta CD, magnetofon, kartoniki białe i czarne, kolorowe obręcze.

Przebieg zajęć

1. Dzieci siedzą w kole na dywanie i kolejno losują jedną z figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt) podając głośno jej nazwę.

2. Dzieci dobierają się w zespoły w zależności od wylosowanej figury.

3. Każdy zespół otrzymuje kopertę, w której znajdują się obrazki w postaci puzzli do złożenia (np. wóz strażacki, policyjny, ambulans, motocykl policyjny).

4. Zespoły układają obrazki w całość i naklejają na kartkę papieru (każda drużyna ma inny pojazd do ułożenia).

5. Przedstawiciele zespołów przedstawiają pozostałym dzieciom swoją pracę, jednocześnie nazywając dany pojazd ułożony przez drużynę.

6. Na środku dywanu rozłożone ilustracje z postaciami lekarza, strażaków, policjantów oraz numery alarmowe - 997, 998, 999. Każda z drużyn dobiera z dywanu postać do wcześniej ułożonego obrazka samochodu (np.wóz policyjny – policjant itp.) i przykleja obok. Kolejny przedstawiciel drużyny dobiera i dokleja prawidłowy numer alarmowy na kartkę, na której znajduje się już, np. wóz strażacki, strażak.

7. Po wykonaniu zadania dzieci stoją w kole i śpiewają piosenkę („Jedzie straż pożarna”- Brzdące 5). W tym czasie N. zabiera wykonane prace i zawiesza na tablicy.

8. Zabawa bez słów „TAK – NIE” - udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie poprzez podniesienie kartoników czarnego – jeśli odpowiedź jest zła i białego jeśli jest prawidłowa. Każde dziecko odpowiada na jedno z pytań:
• Czy radiowóz ma na dachu drabinę?
• Czy dzieci mogą jeździć samochodem bez fotelika?
• Czy ratownik medyczny gasi pożar?
• Czy numer na policję to 887?
• Czy można przejść na drugą stronę kiedy światło jest czerwone?
• Wyskoczyła piłka na ulicę, czy można za nią pobiec?
• Czy chłopiec na rowerze dobrze się sprawuje, kiedy czepia się traktora i za nim pedałuje?
• Czy numer na pogotowie to 999?
• Czy policjant jest naszym przyjacielem?
• Od obcej osoby mogę przyjąć wszystko?
• Zawsze kiedy chcę mogę rozmawiać z nieznajomymi?
• Zawsze muszę mówić rodzicom gdzie idę się bawić i z kim?
• Czy dzieciom wolno bawić się zapałkami?
• Czy bezpiecznie jest zjeżdżać na sankach z górki na ulicę?
• Czy wóz strażacki jest koloru czerwonego?
• Czy na rowerze możemy jeździć po ulicy?
• Czy dotykamy włączonego żelazka?
• Czy znak stop jest koloru czerwonego?

9. Zabawa ruchowa „Samochody”

Dzieci trzymają w ręce kolorowe kółka – kierownice. Poruszają się swobodnie po sali w rytm piosenki „Dzieci i światła”. Na przerwę w muzyce dzieci – kierowcy wjeżdżają samochodami do garaży, które wyznaczone są w różnych miejscach sali (np. dzieci z czerwonym kółkiem wjeżdżają do czerwonego garażu itd.). Na kolejną przerwę w muzyce, dzieci tworzą grupy w zależności od posiadanego koloru obręczy. (np. grupa niebieskich, żółtych itd.)

10.Zagadki słuchowe – odgłosy.
Zadanie polega na odgadnięciu odgłosów, np. klakson, dzwonek rowerowy, karetka itp. Dzieci odgadują usłyszane dźwięki - chęć odpowiedzi dziecko sygnalizują podniesieniem ręki.

11.Scenki dramowe – zabawa
Dzieci przy użyciu telefonu dzwonią na pogotowie, policję , straż pożarną. W rozmowie telefonicznej wyjaśniają dlaczego dzwonią, dokąd ma przyjechać np. straż pożarna. Dzieci w zabawie wykazują się znajomością numerów alarmowych oraz własnego adresu.

12. Odpowiedz i uzasadnij – zabawa. Dzieci chętne odpowiadają.
• Dlaczego dzieci nie mogą same bez opieki dorosłych kąpać się np. w stawie?
• Podaj przykłady niebezpiecznych zabaw zimowych
• Czego nie wolno robić na placu zabaw?
• Co zrobisz gdy zauważysz pożar?
• Co to znaczy bezpieczna zabawa?
• Na którym siedzeniu w samochodzie powinno siedzieć dziecko?
• Co oznaczają światła na sygnalizatorze świetlnym?
• Dlaczego dzieci powinny nosić znaczki odblaskowe?
• Co trzeba zrobić jeśli dziecko się skaleczy?
• Jak nazywa się przedmiot, którym policjant zatrzymuje pojazdy?
• Dlaczego nie wolno bawić się lekarstwami?
• W którym miejscu należy przechodzić przez jezdnię?

13. Recytacja wiersza przez wszystkie dzieci

Znam już na pamięć numery alarmowe,
Gdy zajdzie potrzeba - w głowie są gotowe,
997 - tu policję się wzywa,
998 - staż pożarna przybywa,
999 - ważne życie i zdrowie,
Jedzie na sygnale szybkie pogotowie.
W razie zagrożenia korzystam z nich śmiało,
Lecz nigdy dla zabawy – gdy nic się nie stało!

14. Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali „Przedszkolak na medal” i upominków w postaci znaczków odblaskowych.

Obszar diagnozy:
• Upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń.

Scenariusz zajęcia przeprowadzonego w grupie II
przez nauczycielkę Kingę Michalczyk w zakresie bezpieczeństwa

Temat: Zasady ruchu znamy, uśmiechnięte buzie mamy.

Podstawa programowa:
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (Orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach).
• Pozostałe obszary z podstawy programowej: obszar 1, 3, 8, 13.

Cele główne:
• Kształtowanie postaw i zachowań właściwego przestrzegania zasad ruchu drogowego.
• Doskonalenie świadomości i dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie.
• Wdrażanie do bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach.

Cele operacyjne – dziecko:
• wie, w którym miejscu i jak przechodzić przez ulicę z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji;
• rozróżnia kolory i wymienia kolory świateł na sygnalizatorze oraz opisuje co każde oznacza;
• właściwie reaguje na podnoszone przez nauczyciela koła symbolizujące światła na sygnalizatorze;
• rozróżnia sytuacje bezpieczne i niebezpieczne na drodze, wymienia je i opisuje;
• pamięta tekst wiersza oraz piosenki i właściwie go interpretuje.
• rozwiązuje zagadki słuchowe i różnicuje zdania prawdziwe i nieprawdziwe;

Metody pracy:
• Oparte na aktywności dziecka: rozwiązywanie zagadek, oglądanie ilustracji, wypowiedzi dziecka, działanie, śpiew, ruch, taniec.
• Oparte na aktywności nauczyciela: rozmowa, pokaz, instrukcja, objaśnienie, pochwała, śpiew, ruch.

Formy pracy:
• Indywidualna
• Grupowa
• Zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:
• koła w dwunastu kolorach, płyta cd, ilustracje, makiety, karty pracy, zagadki dla dzieci, buzie smutne i uśmiechnięte.

Przebieg:

1. Powitanie dzieci przez nauczyciela. Utworzenie dużego koła na dywanie, odśpiewanie w pozycji stojącej, grupowej piosenki rozpoczynającej zajęcia:
Podajmy sobie ręce
i stwórzmy duże koło,
zabawą i piosenką
witamy się wesoło x2

2. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć poprzez rozłożenie na dywanie kół w dwunastu kolorach i dużego czarnego prostokąta przedstawiającego sylwetę sygnalizacji świetlnej. Zadanie dzieciom pytania, które z tych kolorów możemy spotkać przechodząc przez ulicę z sygnalizacją świetlną? Dzieci odpowiadają jakie kolory występują na sygnalizatorze, wybrane dzieci wyszukują z pozostałych kolorów kolor czerwony, zielony i żółty i umieszczają je na sylwecie sygnalizatora.

3. Zabawa ruchowa „Światła”. Nauczyciel trzyma w dłoniach 3 koła (czerwone, zielone, żółte) zadaniem dzieci jest chodzenie po sali bez potrącania się i właściwe reagowanie na podnoszone do góry przez nauczyciela koła. Jeśli nauczyciel podniesie do góry koło czerwone - dzieci stają nieruchomo, koło zielone – dzieci poruszają się dalej, koło żółte – dzieci zwalniają, obserwując czy nauczyciel bierze w dłoń koło z kolorem czerwonym czy zielonym.

4. Rozmowa z dziećmi w kręgu na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy i w jej obrębie wspierana makietami obrazków przedstawiających różne sytuacje (dzieci grające w piłkę blisko ulicy, dzieci przechodzące przez ulicę w miejscu do tego nie wyznaczonym, dzieci przechodzące na czerwonym świetle) opisywanie przez dzieci ilustracji i przewidywanie przez dzieci następstw niewłaściwych zachowań oraz ustalenie czy były one właściwe czy nie i dlaczego.

5. Przypomnienie dzieciom wiersza W. Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. Wspólne mówienie tekstu nauczyciela z dziećmi wraz z określaniem kierunków – strony prawej i lewej)

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli,
Znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
Mogą przez nią przejść przechodnie.

Ruch drogowy znam, zagadkę rozwiąże sam”. Nauczyciel rozkłada na dywanie karty z cyframi od 1 do 8 z jednej strony, z drugiej napisane są zagadki dla dzieci. Zadaniem dzieci jest policzenie ilości uderzeń w bębenek i rozpoznanie cyfry oraz rozwiązanie zagadki.

Zagadki dla dzieci:

- Zabawny zwierzak w paski, czasem mieszka w Afryce,
czasem nas przeprowadza bezpiecznie przez ulicę.

- Jest przy każdej jezdni po to, by chodzić po nim piechotą.

- Gdy błyśnie zielonym okiem, to iść możesz pewnym krokiem,
gdy żółte albo czerwone nie przechodź na drugą stronę.

- Plastikowy lub stalowy służy do ochrony głowy.

- Stoją przy drodze na jednej nodze, wszystkim kierowcom ku przestrodze.

- Obrazki na nich rozmaite, czyta kierowca zamiast liter.

- Składam się z kierownicy, ramy i kół z oponami,
może na mnie jechać człowiek ruszając nogami.

- Samochody, motocykle po niej się poruszają.

7. Improwizacja wokalno-muzyczno-ruchowa przy piosence „Dzieci i światła”. Dzieci podzielone na zespoły (zespół pierwszy – auta, zespół drugi; pary – dziecko z mamą) śpiewają oraz improwizują przy dźwiękach muzyki.

I Po ulicach auta pędzą w różne strony.
Uważajcie dzieci na światło czerwone.
ref: Razem z mamą muszę stanąć,
kiedy światło jest czerwone.
A na drugą przejdę stronę
przy świetle zielonym.
II Już hamują z piskiem auta rozpędzone.
Bo na dzieci mruga światełko zielone.
ref: Razem z mamą muszę stanąć,
kiedy światło jest czerwone.
A na drugą przejdę stronę
przy świetle zielonym.
III Auta mkną po jezdni, chodnik jest dla dzieci.
Patrzcie jakie światło przed wami się świeci.
ref: Razem z mamą muszę stanąć,
kiedy światło jest czerwone.
A na drugą przejdę stronę
przy świetle zielonym.

8. Podsumowanie zajęć przez nauczyciela. Nauczyciel dzieli dzieci na 5 zespołów po 3,4 osoby. Każdy zespół otrzymuje po parze kół koloru czerwonego i zielonego. Zadaniem dzieci w zespołach jest wysłuchanie zdania wypowiadanego przez nauczyciela, ustalenie czy odpowiedz jest na tak czy nie i podniesienie właściwego koła. Koło czerwone oznacza odpowiedz na nie – fałsz, buzia smutna, koło zielone odpowiedz na tak – prawdę, buzia uśmiechnięta.
• Czy można przejść na drugą stronę jezdni kiedy światło jest czerwone?
• Wyskoczyła piłka na ulicę, czy można za nią pobiec?
• Czy chłopiec na rowerze dobrze się sprawuje, kiedy czepia się traktora i za nim pedałuje?
• Przez jezdnię sobie przebiegnę, bo mnie się bardzo śpieszy, niech inni sobie szukają przejścia dla pieszych.
• Czy zebra na pasach jest koloru biało-czarnego ?
• Czy bezpiecznie jest zjeżdżać na sankach z górki na ulicę?
• Czy wóz strażacki jest koloru czerwonego?
• Czy na rowerze możemy jeździć po ulicy?
• Czy możemy wejść na jezdnię jeśli na sygnalizatorze pali się żółte światło?
• Czy znak stop jest koloru czerwonego?

9. Rozdanie dzieciom zróżnicowanych stopniem trudności kart pracy przedstawiających różne sytuacje drogowe. Dzieci przyklejają uśmiechnięte buzie na tych obrazkach, które przedstawiają bezpieczne sytuacje.

10. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę oraz pracę

CELE GŁÓWNE:
- Utrwalanie posiadanej wiedzy na temat zasad ruchu drogowego;
- Pogłębianie i usystematyzowanie wiadomości o ruchu drogowym;
- Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, słownej, plastycznej;
- Zapoznanie dzieci z zasadami zdrowej rywalizacji i zachęcanie do ich stosowania.

DZIECKO POTRAFI:
- Nazwać podstawowe znaki drogowe;
- Wie, jak zachować się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych;
- Wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach dotyczącą zasad ruchu drogowego ;
- Nabędzie umiejętności współdziałania w zespole;

CELE DLA RODZICÓW:
- Rodzic sam bezpośrednio obserwuje, jak jego dziecko czuje się
w grupie, jak sobie w niej radzi, w jakim zakresie opanowało dany materiał, z czym radzi sobie słabo, jakie ma trudności, jakiego typu zadań nie lubi;
- Rodzic może wspomagać dziecko w pokonywaniu napotkanych trudności, wykorzystując w domu przykłady zabaw zaobserwowanych w przedszkolu;
- Wspólny udział w zajęciach pozwala na ujednolicenie oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych: Rodzic – Przedszkole.

Podczas wspólnych zmagań turniejowych dzieci i rodzice mają okazję lepiej się poznać i nawiązać bliski, serdeczny kontakt między sobą, wspólnie przeżywać radość, rozwijać pozytywne emocje, zaspakajać u dzieci między innymi potrzeby bliskości, uznania, działania
i tworzenia.

Metody:
- czynna: zadań stawianych do wykonania i samodzielnych doświadczeń,
- słowna: żywego słowa, objaśnienia i instrukcje,
- oglądowa.

Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa.

Środki dydaktyczne:
tabela wyników, medale dla wszystkich uczestników, zestawy pytań dla rodziców, zagadki dla dzieci, znaki drogowe, puzzle drogowe, sytuacje niebezpieczne i bezpieczne – ilustracje, makiety ruchu ulicznego, szablony sygnalizatora świetlnego oraz światła drogowe, flamastry, kartki, klej, szarfy w sześciu kolorach,

Czynności przygotowawcze:
Dzieci nie uczestniczą w przygotowaniach, przebywają w innej sali, wiedzą tylko że dziś odwiedzą ich rodzice. Nauczycielka rozkłada sześć stolików, obok nich krzesełka. Na stolikach: (kredki, klej, flamastry, czyste kartki), tacka z szarfami (szarfy dla dzieci i rodziców); pierwszy stolik – szarfy czerwone, drugi – szarfy zielone, trzeci – szarfy niebieskie, czwarty - szarfy żółte, piąty szarfy niebiesko - żółte, szósty – szarfy zielono czerwone. W pewnej odległości na osobnym stoliczku ustawione są pomoce do poszczególnych konkurencji. Nauczycielka w widocznym miejscu stawia lub wiesza tablicę wyników.

Czynności organizacyjne:
Dzieci z drugą nauczycielką znajdują się w sali obok. Nauczycielka wita rodziców i prosi o zajęcie miejsca przy stolikach, po czworo rodziców przy każdym. Gdy rodzice usiądą przy stolikach, do sali przychodzą dzieci, witają się i siadają obok swoich rodziców. Nauczycielka otwiera list zaadresowany do dzieci grupy 6 latków i głośno czyta list od Pana Policjanta – przyjaciela dzieci- tekst listu: załącznik nr 1. Następnie przedstawia uczestnikom zabawy zasady obowiązujące w czasie turnieju:
- podział na 6 drużyn – każda drużyna oznaczona szarfami w innym kolorze,
- poprawność wykonywanych zadań sprawdzają sędziowie (np.: nauczycielka, rodzic),
- zdobyte punkty zaznaczane są przez sędziów na tablicy wyników,
- zawodnicy nie przeszkadzają sobie, cierpliwie czekają na swoją kolej,
- każdy stara się wykonać zadanie jak najlepiej potrafi,
- za udział w turnieju: nagroda niespodzianka dla wszystkich uczestników.

Czynności zasadnicze:
Nauczycielka przystępuje do prezentacji kolejnych zadań turnieju - załącznik nr 2. W trakcie trwania turnieju za każde prawidłowo wykonane zadanie jurorzy przyznają i zapisują punkty na tablicy wyników.

Czynności finalizujące:

Po wykonaniu wszystkich zadań nauczycielka oznajmia, że wszystkie zadania proponowane przez Pana Policjanta zostały zrealizowane i prosi jurorów o przeliczenie zdobytych punktów przez poszczególne drużyny i odczytanie wyników

Zakończenie:
Nauczycielka w imieniu Pana policjanta i w swoim dziękuje wszystkim uczestnikom turnieju za udział w zabawie, za wykonanie wszystkich zadań i gratuluje zdobytych punktów. Nagradza nagrodami niespodziankami – medale „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”. Ponieważ jest to pora jesieni, każdy otrzymuje porcję witamin za włożony wysiłek w turnieju w postaci jabłuszka. Nauczycielka częstuje wszystkich uczestników życząc im smacznego.

Tekst listu od Pana Policjanta

„Witajcie drogie dzieci z grupy 6 latków. Niedawno gościłem w waszym przedszkolu i zapoznałem Was z zasadami ruchu drogowego. Wiem, że bardzo lubicie wykonywać różne trudne zadania i zdobywać punkty. Dlatego dziś zapraszam Was i Waszych rodziców do zabawy w turnieju drużyn. Przygotowałem Wam różne zadania, rozwiązując je będziecie zdobywać punkty. Po skończonej zabawie czeka Was niespodzianka. Życzę wesołej zabawy Wam i Waszym rodzicom”.

Pan Policjant

Zestaw zadań turniejowych.
Powitanie :
Piosenka na powitanie:
„Bo nasze przedszkole to jedna rodzina,
Bawmy się razem, turniej się zaczyna /bis
Hej, hej bawmy się, będzie szczęście, albo pech”/bis

Po wykonaniu wszystkich zadań nauczycielka oznajmia, że wszystkie zadania proponowane przez Pana Policjanta zostały zrealizowane i prosi jurorów o przeliczenie zdobytych punktów przez poszczególne drużyny i odczytanie wyników

Zakończenie:
Nauczycielka w imieniu Pana policjanta i w swoim dziękuje wszystkim uczestnikom turnieju za udział w zabawie, za wykonanie wszystkich zadań i gratuluje zdobytych punktów. Nagradza nagrodami niespodziankami – medale „JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE”. Ponieważ jest to pora jesieni, każdy otrzymuje porcję witamin za włożony wysiłek w turnieju w postaci jabłuszka. Nauczycielka częstuje wszystkich uczestników życząc im smacznego.

Tekst listu od Pana Policjanta

„Witajcie drogie dzieci z grupy 6 latków. Niedawno gościłem w waszym przedszkolu i zapoznałem Was z zasadami ruchu drogowego. Wiem, że bardzo lubicie wykonywać różne trudne zadania i zdobywać punkty. Dlatego dziś zapraszam Was i Waszych rodziców do zabawy w turnieju drużyn. Przygotowałem Wam różne zadania, rozwiązując je będziecie zdobywać punkty. Po skończonej zabawie czeka Was niespodzianka. Życzę wesołej zabawy Wam i Waszym rodzicom”.

Pan Policjant

Zestaw zadań turniejowych.
Powitanie :
Piosenka na powitanie:
„Bo nasze przedszkole to jedna rodzina,
Bawmy się razem, turniej się zaczyna /bis
Hej, hej bawmy się, będzie szczęście, albo pech”/bis

- Bezpieczeństwo zabaw letnich – rozmowa na temat bezpiecznych zabaw letnich i miejsc niebezpiecznych, ocena zachowania uczestników zabaw na podstawie ilustracji:
kąpiel w basenie
- gra w piłkę na boisku
- zabawy na placach zabaw
- wędrówka szlakiem górskim z rodzicami
- kąpiel w miejscu zabronionym
- gra w piłkę w pobliżu jezdni
- zabawy blisko urządzeń rolniczych
- zabawa z dala od rodziców

- Czerwone zagadki – rozwiązywanie zagadek czytanych przez nauczyciela - odszukiwanie prawidłowego obrazka.

Mama coś w koszyku niesie
Dzieci stają na paluszkach
Paluszkach mama każdemu daje
Smaczne, czerwone... (jabłuszka)

Lata nad łąką
W czerwonej kapotce
A na tej kapotce
Jest kropka przy kropce... (biedronka)

Kwiat, co się w polu czerwieni
Będzie grzechotką na jesieni... (mak)

- Rozwiązywanie krzyżówki – znak STOP – na podstawie rysunków.
- Zabawa ruchowa „Samochody” – reakcja na znak STOP.
- Zabawy plastyczne – podział dzieci na grupy:
- kolorowanie znaków według odpowiednich kolorów
- ułożenie znaku z trzech części – puzzle
- dorysowywanie brakujących elementów do znaku
- Podsumowanie – taniec przy muzyce z czerwonymi wstążkami.

Scenariusz zajęcia w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzonego
przez nauczycielkę Kingę Michalczyk w grupie II dzieci 3-4 letnich

TEMAT: ZNAKI OSTRZEGAWCZE – ZABAWY RUCHOWE

1. CELE:
- Zapoznawanie dzieci z niektórymi znakami ostrzegawczymi oraz koniecznością przestrzegania ich w ruchu drogowym.
- Uwrażliwienie dzieci na koniecznością ostrożnego poruszania się po drogach i ulicach.
- Przestrzeganie znaków drogowych mających wpływ na nasze bezpieczeństwo.

2. PRZEBIEG:
- Omówienie wyglądu i znaczenia niektórych znaków ostrzegawczych.
Quiz – pokaz znaku i wybór prawidłowej odpowiedzi z trzech możliwych, czytanych przez nauczyciela.
- przejście dla pieszych
- szerokie chodniki
- zakaz zatrzymywania się
Zabawy ruchowe ze znakami ostrzegawczymi, ich znaczenie w ruchu drogowym.
- Niebezpieczny zakręt w lewo, niebezpieczny zakręt w prawo. (Dzieci jeżdżą samochodem we wskazanym kierunku w lewo i w prawo). Ruch okrężny – dzieci biegną tworząc koło, jeżdżą jeden za drugim.
- Uwaga! Sygnalizacja świetlna – na pokazany znak z zapalonym żółtym światłem dzieci zatrzymują się.
- Przejazd kolejowy bez zapór – dzieci tworzą pociąg, naśladując jazdę pociągiem przy piosence Jedzie pociąg....
- Lotnisko – dzieci naśladują lot samolotu.
- Nierówna droga – na pokazany znak dzieci przeskakują przez rozłożone żółte krążki.
- Uwaga zwierzęta leśne – dzieci naśladują zwierzęta leśne – sarenki – biegają na palcach – czworakują.
- Uwaga dzieci – dzieci dobierają się parami – spaceruje mama z dzieckiem i następuje zmiana ról.
- „Żółte zagadki” – rozwiązywanie zagadek czytanych przez nauczyciela – odszukiwanie prawidłowego obrazka.

Żółta świetlana kula
Ciepłem świat otula
O wieczornej porze
Idzie spać za morze. (słońce)

Jestem żółtą kulką
A kiedy urosnę
To zostanę kurką. (kurczątko)

Jestem żółty jak cytryna
Lecz mi obca kwaśna mina
Raz po raz wesołym trelem
Z ludźmi się ochoczo dzielę. (kanarek)

- Żywe domino znaków drogowych – ostrzegawczych.
Dzieci otrzymują po dwa różne lub jednakowe znaki drogowe na kartonikach. Znaki powtarzają się tak, aby par było wiele. Na hasło nauczyciela dzieci szukają dziecka posiadającego przynajmniej jeden znak. Dzieci odszukują się i ustawiają w szeregu z rozłożonymi rękami, w których trzymają znaki drogowe, tworzą układ domina.
- Zabawy plastyczne – podział dzieci na grupy:
Kolorowanie znaków według odpowiednich kolorów.
- Ułożenie znaku z trzech części – puzzle.
Podsumowanie – taniec przy muzyce z żółtymi wstążkami.

Scenariusz zajęć z zakresu bezpieczeństwa nt „Bezpieczny przedszkolak” , przeprowadzonego w grupie II przez nauczycielkę Kingę Michalczyk

Dzień czerwony:

TEMAT: BEZPIECZNE ZABAWY ZE ZNAKAMI ZAKAZU.

1. CELE:
- Zapoznanie dzieci z niektórymi znakami zakazu oraz koniecznością przestrzegania ich w ruchu drogowym.
- Uświadomienie niebezpieczeństw grożącym dzieciom podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy.
- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu.

2. PRZEBIEG:
- Zagadka – znaki zakazu.

Duże koła z brzegiem czerwonym
Które z daleka widać od razu
„Nie wolno” krzyczą głosem donośnym
bo to są właśnie znaki....... Zakazu

- Omówienie wyglądu i znaczenia niektórych znaków zakazu.
Quiz – pokaz znaku i wybór prawidłowej odpowiedzi z czterech możliwych czytanych przez nauczyciela.
- zakaz skrętu w lewo
- zakaz zawracania
- zakaz skrętu w prawo

- Zabawa ruchowa „Znajdź swój znak” – zadaniem dziecka jest odszukanie kolegi z takim samym znakiem.

Scenariusz zajęć z zakresu bezpieczeństwa nt „Bezpieczny przedszkolak” , przeprowadzonego w grupie II przez nauczycielkę Kingę Michalczyk

TEMAT: „Bezpieczne zabawy ze zwierzętami”- zna zagrożenia ze strony zwierząt i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

CEL GŁÓWNY: Poznaje zagrożenia płynące ze strony zwierząt i poznaje zasady zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

CELE OPERACYJNE:

Dziecko wie:
• Nie zbliża się i nie dotyka zwierząt dzikich oraz nieznanych zwierząt domowych,
• Bez zgody właściciela nie podchodzi do psa,
• Jakie niebezpieczeństwa płyną ze strony nieznanych zwierząt,
• Poznaje zasady zachowania się w kontakcie z nieznajomym zwierzęciem.

Dziecko potrafi:
• Kontynuuje podany przez nauczyciela rytm,
• Przeliczać przedmioty do czterech,
• Uzupełnić obrazek brakującymi elementami,
• Współpracować w grupie.

METODY:
Czynne: zadania i ćwiczenia stawiane dzieciom do wykonania,
Słowne: rozmowa,
Oglądowa: pokaz.

FORMY PRACY: praca z całą grupą, w zespołach.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: magnetofon, CD, sylwety zwierzaków domowych- po cztery sztuki, Karty pracy, klej, obręcze.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. „Uwaga! Nieznajome zwierzę!”- rozmowa z dziećmi kierowana pytaniami nauczyciela: Jak mogą zachowywać się zwierzęta, np. spotkane przypadkowo na ulicy, na podwórku, w domu itp.? O czym należy pamiętać, kiedy spotkamy gdzieś nieznajome dla nas zwierzę, np. psa? Jak powinniśmy się zachować, gdy podczas spaceru widzimy za siatką psa?
2. „Pieski do budy”- zabawa ruchowa. Nauczyciel rozkłada w sali obręcze. Dzieci- pieski chodzą na czworakach. Na hasło nauczyciela „Pieski do budy”- dzieci szybko wchodzą do swych kółek- bud. Na hasło „Pieski na spacer” dzieci znów chodzą na czworakach.
3. „Ile jest zwierzaków?”- zabawa dydaktyczna. Nauczyciel przygotowuje sylwety zwierzaków domowych- po cztery sztuki. Nauczyciel układa rytmy 2- 3- elementowe. Zadaniem dzieci jest kontynuowanie rytmu. Następnie dzieci grupują te same zwierzęta i starają się je przeliczyć. Nauczyciel zadaje pytania: „Ile jest np. psów?
4. Zagadki ortofoniczne – „Czyje to głosy?”
Nauczycielka odtwarza nagrania głosów zwierząt. Pyta, czyj to głos. Po odgadnięciu przez dziecko zagadki powtarza dźwięki.
5. „Domowi ulubieńcy”- praca z Kartą pracy- zadaniem dzieci jest nalepienie brakujących części obrazka wg wzoru pokazanego wcześniej przez nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.