X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34747
Dział: Przedszkole

Zimowa podróż z muzyką - scenariusz zajęcia z wychowania muzycznego dla 5-latków

Scenariusz zajęcia z wychowania muzycznego
Grupa wiekowa: 5-LATKI
Temat zajęcia: „Zimowa podróż z muzyką”

Cel ogólny zajęcia:
•Rozwijanie inteligencji muzycznej poprzez stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wykorzystywaniu zabaw muzyczno-ruchowych aktywizujących obie półkule mózgowe.

Cele szczegółowe:
Dziecko:
•poprzez muzykę wyraża siebie relaksując się i wyzwalając pozytywne emocje,
•czerpie radość z uczestnictwa w zbiorowych zabawach muzyczno-ruchowych,
•relaksuje się przy muzyce wykonując ćwiczenia oddechowe mające na celu wydłużenie fazy wdechu i wydechu,
•potrafi zaprezentować własne umiejętności muzyczne
•jest kreatywne – potrafi ruchem zinterpretować melodię
•potrafi odpowiednio zachować się w czasie słuchania muzyki poważnej
•twórczo obcuje z muzyką wyrażając ja za pomocą ruchu, tańca, śpiewu, pantomimy przy akompaniamencie instrumentu perkusyjnego,
•nabywa i utrwala poczucie własnej wartości i pewności siebie,
•aktywizuje obie półkule mózgowe podczas zabaw muzyczno-ruchowych, rozwijając tym samym zdolności motoryczne, słuchowe i werbalne,
•wykonuje czynności zgodnie z prośbą nauczyciela (np. ruchy naprzemienne do treści piosenki)

Metody:
•Czynne: Metoda Pedagogiki Zabawy, Metoda Jacobsona, Metoda Carla Orffa, Metoda Denisona, Metoda A.M. Kniesów
•Słowne: rozmowy, objaśnienia
•Percepcyjne: obserwacji i pokazu, uprzystępniania sztuki

Forma:
•zajęcie z całą grupą

Pomoce dydaktyczne:
1.odtwarzacz CD
2.podkłady instrumentalne do zabaw muzyczno- ruchowych, piosenki „Pada śnieżek”, utworu Vivaldiego Cztery pory roku – Zima,
3.chusteczki szyfonowe
4.folia spożywcza pocięta na spore kwadraty
5.instrumenty muzyczne: tamburyno, janczary
6.dwa szablony bałwanków; uśmiechniętego i smutnego, elementy do uzupełniania postaci bałwanków( miotła, garnek, guziczki)
7.dwa spore pojemniki,Scenariusz zajęcia z wychowania muzycznego

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

I. Zaangażowanie

/stwarzanie sytuacji problemowej/

1. Zabawa muzyczno-ruchowa na powitanie:

„Podaj proszę swoje dłonie”

Dzieci ilustrują piosenkę ruchem, przedstawiają się na forum grupy podając swoje imię, integrują się z grupą, zgodnie funkcjonują w zabawie.

2. Zabawa ruchowa przy muzyce Vivaldiego „ Cztery pory roku- Zima” pt.„Śnieżynka na wietrze”

Dzieci improwizują muzykę za pomocą ruchu, gestu, tańca z wykorzystaniem chusteczek woalowych, są kreatywne, twórcze.

3. Zabawa słowna pt. „Gdy pada śnieg...”-kończenie zdania; „Gdy pada śnieg lubię...”-kończenie zdania

Dzieci wyraźnie wypowiadają się, wzbogacają słownictwo czynne, wypowiadają się pełnymi zdaniami, uważnie słuchają wypowiedzi innych dzieci.

Załącznik nr 1

-tekst do zabawy

II. Badanie

/otrzymywanie zadań, zapoznawanie się z nimi/

4. Wysłuchanie piosenki pt.” Pada śnieżek” z improwizacją ruchową śpiewanej przez nauczyciela
Dzieci uważnie słuchają, obdarzają uwagą nauczyciela, ćwiczą pamięć.

5. Rozmowa na temat treści piosenki pt. „Pada śnieżek”
Dzieci wypowiadają się pełnymi zdaniami, wzbogacają słownictwo, uważnie słuchają wypowiedzi innych dzieci.

6.Zabawa pt. „Spacer zimowy” do poznanej piosenki pt. „ Pada śnieżek”
Dzieci posługują się w zabawie gestem, ruchem, tańcem ,rozwijają orientację przestrzenną, aktywizują obie półkule mózgowe, reagują na zmiany gry na instrumencie i zmiany rytmu w muzyce, zgodnie współdziałają w grupie i w parze.

7.Ćwiczenia oddechowe pt. „Leciutki śniegowy puch”

Dmuchanie w pozycji leżącej foliowych kul utworzonych przez dzieci z kawałków folii spożywczej, ćwiczenie w parach do muzyki Vivaldiego „ Cztery pory roku – Zima”

Dziecko ćwiczy sprawność manualną palców i dłoni, nabywa i utrwala poczucie własnej wartości i pewności siebie, jest wrażliwe na muzykę, relaksuje się przy muzyce poważnej, współdziała w parze, ćwiczy fazę wdechu i wydechu, wyzwala pozytywne emocje.

Załącznik nr 2

-tekst piosenki

Załącznik nr 3

-przykładowe pytania do wysłuchanej piosenki

Załącznik nr 4

-przebieg zabawy

Po skończonej zabawie dzieci wrzucają kule do wybranego przez siebie pojemniczka na którym są bałwanki: na 1 uśmiechnięty na 2 smutny według uznania biorąc pod uwagę czy zabawa była interesująca czy nie.

III. Przekształcenie

/uporządkowanie wiedzy/

8.Ekspresja ruchowa do piosenki „ Pada śnieżek”-próby wspólnego śpiewu i ilustracji ruchowej do piosenki wykonując ruchy naprzemienne

Dziecko twórczo obcuje z muzyką wyrażając ją za pomocą ruchu, tańca, śpiewu, pantomimy aktywizując obie półkule mózgowe podczas wykonywania ruchów naprzemiennych rozwija zdolności motoryczne, słuchowe i werbalne

Załącznik nr 2

IV.

Refleksja

/ewaluacja/

9. Ocena zajęcia przez dzieci

Dzieci potrafią dokonać samooceny.

Dzieci ustawiają się obok wybranego sylwety bałwanka uśmiechniętego lub smutnego, w zależności od tego czy zabawy z muzyka podobały się im. Po skończonych zajęciach chętne dzieci dolepiają brakujące elementy wyglądu bałwanków zgodnie z treścią piosenki przy stolikach, pozostałe dzieci biorą udział w zabawach swobodnych w Sali.

ZAŁĄCZNIK NR 1

„Podaj proszę swoje dłonie...”

Podaj proszę swoje dłonie i uśmiechnij się,

Teraz podaj swoje imię zabawimy się – tworzymy jedno wielkie koło

Lalalala, lala la – tak jak stoimy w kole zaczynając od nauczyciela kolejno przedstawiamy się podając swoje imię( zwracamy uwagę jak dzieci je wypowiadają odważne dzieci będą przedstawiały się głośno, a nieśmiałe cichutko).

Zabawę powtarzamy kilka razy według uznania nauczyciela;-)

ZAŁĄCZNIK NR 2

„Pada śnieżek”

1. Pada śnieżek, pada śnieżek, (pokazujemy padający śnieg i wiejący wiatr według uznania)
wieje, wieje wiatr. -bis
Jedna kula, dwie, trzecia uda się
garnek, miotła, węgiel przyda się. –bis (pokazujemy treść piosenki wykonując naprzemienne)

2. Pada śnieżek, pada śnieżek, (pokazujemy padający śnieg i wiejący wiatr według uznania)
wieje, wieje wiatr. -bis
Jedna kula pac, druga kula pac,
a bałwanek w kapeluszu tańczy. –bis (pokazujemy treść piosenki wykonując ruchy naprzemienne

ZAŁĄCZNIK NR 3

Przykładowe pytania do piosenki:

-Czy podobała się wam piosenka?

-Jakimi słowami rozpoczyna się każda część?

(nauczyciel wyjaśnia, że każda część to zwrotka)

-Ile zwrotek ma piosenka?

-Co ulepią ze śniegu dzieci?

-Z ilu kul ulepią bałwanka?

-Jak on będzie wyglądał?

-Do czego jeszcze, do jakich zabaw dzieci wykorzystają śniegowe kule?

-Co zrobił na koniec piosenki bałwanek?

ZAŁĄCZNIK NR 4

Przebieg zabawy muzyczno-ruchowej do piosenki pt. „ Pada śnieżek”

Dzieci maszerują wraz z nauczycielem w luźnej gromadce dookoła sali przy akompaniamencie tamburyna. Gdy usłyszą śpiewane przez nauczyciela dwa początkowe takty piosenki, zatrzymują się i tupiąc nóżkami rozgrzewają się na mrozie pocierają na przemian rękoma, powtarzają wyśpiewane przez nauczyciela słowa: pada śnieżek, pada śnieżek, wieje, wieje wiatr.

Następnie ustawiają się w parach i przy akompaniamencie janczarów śpiewają za nauczycielem dalszą część piosenki udając lepienie wspólnie z kolegą lub koleżanka z pary bałwanka (wykonując ruchy naprzemienne).

Powracamy do akompaniamentu tamburyna i rozgrzewania śpiewając za nauczycielem druga zwrotkę piosenki, pierwsza część bez zmian a na drugą część w parach dzieci pokazują wzajemne rzucanie się śnieżkami , na koniec piosenki radośnie tańczą według własnego pomysłu do akompaniamentu janczarów.

Nauczyciel zanim rozpocznie zabawę dokładnie tłumaczy jej przebieg dzieciom. Zaleca się zabawę powtórzyć 2 razy , jest ona bardzo wesoła i krótka więc z pewnością dzieci się do niej szybko przekonają i przyniesie im ona wiele radości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.