X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34669

Dzwonki, dzwoneczki - wprowadzenie dwuznaku dz, Dz.Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej - wprowadzenie dwuznaku dz, Dz.

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASIE I
Termin realizacji: kwiecień 2016 r
Temat zajęć: Dzwonki, dzwoneczki – wprowadzenie dwuznaku dz, Dz.
Cele:
Uczeń:
• rozpoznaje dźwięki dzwonków oraz wymienia rodzaje dzwonków
• składa obrazek z części
• rozpoznaje i pisze dwuznak dz
• liczy sylaby i głoski w wyrazach z głoską dz
• czyta ze zrozumieniem zdanie i koloruje rysunek zgodnie z treścią zdania
• reaguje na sygnał dzwonka

Formy pracy:
- indywidualna
- zespołowa

Metody pracy:
- słowne (rozmowa z dziećmi, wypowiedzi na temat rodzajów dzwonków,
udzielanie odpowiedzi na pytania, wyjaśnienie słowne nauczyciela)
- praktycznego działania (pisanie dwuznaku „dz” w liniaturze, składanie obrazka z części, liczenie sylab, głosek i liter w wyrazach, reagowanie na sygnał dźwiękowy)

Pomoce dydaktyczne:
- treść zagadki
- nagrania dźwięków dzwonków
- fotografie różnych rodzajów dzwonków (dzwonki kwiaty, dzwonek szkolny, kościelny, dzwon w zegarze, w rowerze, dzwonek z rączką, ozdoba na choince)
- karta pracy- obrazek dzwonka
- dzwonek ręczny
- napis „dzwonek” napisany literami drukowanymi i pisanymi
- nakrywki do budowania modelu głoskowego- prostokąty w kolorze czerwonym i niebieskim dla każdego dziecka oraz komplet dla nauczyciela na tablicę
-plansza demonstracyjna- „dz” pisane i drukowane
-karta pracy dotycząca pisania dwuznaku dz
- karta pracy z zadaniem polegającym na liczeniu głosek i liter w wyrazach

Przebieg zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć. Nauczyciel czyta dzieciom treść zagadki:
Kto, na lekcje woła cię z ranka?
Kto cię budzi i prosi do śniadanka?
Alarmuje, gdy pożar gasić trzeba,
I w telefonie wzywa, gdy jest potrzeba.
Odp. Dzwonek
2. Rozmowa na temat znaczenia dzwonka w życiu codziennym człowieka – zastosowanie dzwonka. Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
- W jakich sytuacjach dzwoni dzwonek?
- Do czego służy dzwonek?
- O czym nas informuje?
- Jakie odgłosy wydaje?
3. Słuchowe zagadki - wysłuchanie nagrań dźwiękowych. Zadaniem dzieci jest odgadywanie jaki to dzwonek (dzwonek do drzwi, telefon, dzwon kościelny, dzwonek szkolny, dzwonek od roweru).
Uczniowie odpowiadają na pytanie:
- W jakich sytuacjach używamy tych dzwonków?/Kiedy słyszymy ten dzwonek?

4. Rodzaje dzwonków.
Udzielenie odpowiedzi na pytanie:
-Jakie znacie inne rodzaje dzwonków? (Nauczyciel przypomina dzieciom, że są wyrazy, które mają jedną nazwę, ale kilka znaczeń).
*dzwonki kwiaty, dzwonek szkolny, kościelny, dzwon w zegarze, w rowerze, dzwonek z rączką, ozdoba na choince, dzwonki-cymbałki
Nauczyciel prezentuje fotografie różnych rodzajów dzwonków.
5. Składanie obrazka z części i przyklejanie go w ramce (załącznik nr1).
6. Prezentacja dzwonka ręcznego przez nauczyciela.
Dzielenie na sylaby i głoski wyrazu „dzwonek” oraz liczenie głosek i sylab w wyrazie.
Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jaką głoskę słychać na początku wyrazu dzwonek?
Uczniowie układają model głoskowy wyrazu „dzwonek” z kolorowych kartoników.
7. Podawanie wyrazów z z głoską dz w nagłosie, śródgłosie i wygłosie

8. Wprowadzenie drukowanych dwuznaków: dz, Dz na podstawie wyrazu dzwonek. Nauczyciel pokazuje plansze demonstrujące drukowane litery dz, Dz.
Przypomnienie terminu dwuznak (jedna głoska, dwie litery).
9. Pokaz sposobu pisania dz i Dz. Nauczyciel pisze na tablicy wzór liter, omawia sposób kreślenia i łączenia liter. Uczniowie piszą dwuznak palcem w powietrzu oraz palcem po ławce. Pisanie dwuznaków w liniaturze po śladach i samodzielnie (karta pracy załącznik nr 2).
10. Zabawa ruchowa.
Nauczyciel posiada dzwonki. Zadaniem uczniów jest liczyć ilość dzwonków i reagować zgodnie z instrukcją:
1 sygnał – uczniowie siadają na krzesełka
2 sygnały- uczniowie obracają się 2 razy wokół własnej osi
3 sygnały- uczniowie kucają
Ciągły sygnał- uczniowie tupią nogami o podłogę w trakcie jego dzwonienia
11. Podawanie liczby sylab i głosek w wyrazach dzbanek, dzwonki, rodzynki- karta pracy- załącznik nr 3.
12. Czytanie zdania z nowo poznanymi literami, przepisywanie go do liniatury a następnie kolorowanie rysunku zgodnie z treścią przeczytanego zdania (Dzbanek w czerwone dzwonki).

13. Podsumowanie zajęć i ewaluacja:
Dokończenie zdań: Dzisiaj na zajęciach:
* dowiedziałem się .......
* zapamiętałem, że ......
* podobało mi się ......

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.