X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3464
Dział: Gimnazjum

Składniki pokarmowe i ich rola w organizmie - scenariusz lekcji biologii w klasie I gimnazjum

Cel ogólny: Poznanie roli składników pokarmowych i źródeł ich występowania

Cele szczegółowe:
-Uczeń wymienia składniki odżywce i podaje ich funkcje
-uczeń wymienia pokarmy będące źródłem poszczególnych skł. odżywczych
-podaje skutki niedoboru skł. pokarmowych
-zna rolę błonnika w odżywianiu
-wyjaśnia zasady doboru skł. dla różnych grup wiekowych
-wyjaśnia rolę piramidy pokarmowej w ustalaniu zasad prawidłowego odżywiania
-uczeń efektywnie współdziała w grupie
-prezentuje efekty pracy grupy na forum klasy
-przejawia zachowania prozdrowotne

Formy pracy:indywidualna, grupowa

Metody:inscenizacja, pokaz,praca z tekstem
Środki dydaktyczne: plansze, produkty spożywcze

Przebieg lekcji:
1.Czynności organizacyjne
2.Omówienie przydzielonych zadań każdej z 6 grup- wprowadzenie do tematu
3.Prezentacje zadań
4.Podsumowanie pracy grup-oceny

Dwa tygodnie wcześniej uczniowie zostali podzieleni na 5 grup, każda z nich dostała do wykonania metodą projektu następujące zadania:

Grupa 1-omawia znacznie białek, cukrów, tłuszczów, witamin dla naszego organizmu- kolorowe , estetyczne plansze- a dla każdego ucznia skserowane krótkie informacje

Grupa 2-omawia dzienne zapotrzebowanie na składniki odżywcze ze szczególnym - uwzględnieniem młodzieży w wieku 13Grupa 4-przygotowała piękną piramidę pokarmową i ją omawia

Grupa 3-przygotowała wystawkę z produktami odżywczymi zawierającymi białka, cukry, tłuszcze, witaminy.Odczytują przykładowy skład danego produktu

Grupa 4-przygotowała piękną piramidę pokarmową i ją omawia

Grupa 5- przygotowała krótką inscenizację na temat roli nabiału w odżywianiu

Grupa 6 -przygotowała dla każdego ucznia krzyżówkę, której rozwiązanie stanowiło podsumowanie lekcji

Uczniowie przygotowując się do lekcji konsultowali się ze mną.
Podsumowując temat oceniłam uczniów za ich aktywność i ciekawe rozwiązania swoich zadań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.