X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34635
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Korzystamy z kalendarza. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych ucznia klasy 5 z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim

SCENARIUSZ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH
UCZNIA KLASY 5 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UMYSŁOWĄ W STOPNIU LEKKIM
OPRACOWAŁA - ANNA GĄTKOWSKA

Data: 14.12.2016 r.
Czas zajęć: 60 min.
Klasa: V b

Temat: Korzystamy z kalendarza.

Cele ogólne:

- doskonalenie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia oraz miesięcy,
- doskonalenie umiejętności posługiwania się cyframi rzymskimi,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się kalendarzem,
- doskonalenie obliczeń kalendarzowych.

Cele szczegółowe:

- potrafi nazwać i wymienić po kolei dni tygodnia i miesiące w roku oraz pory roku,
- orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać,
- wyszukuje potrzebne informacje w kalendarzu,
- potrafi odczytać, podać i zapisać wybrane daty,
- zna zapis cyfrowy w systemie znaków rzymskich w zakresie I-XII,
- wie, jak wykonać obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych,
- rozumie polecenia nauczyciela,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Metody pracy:

- słowne: rozmowa kierowana, pogadanka,
- oparte na działaniu: aktywizujące,
- obserwacja i pokaz,
- kinezjiologia edukacyjna P. Dennisona.

Formy pracy:

- indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Różne rodzaje kalendarzy, zagadka, napisy z nazwami miesięcy, cyfry rzymskie od I do XII, , karty pracy, obrazki z zestawem kontrolnym PUS.


Przebieg zajęć:

I. Faza wstępna.

1. Rozmowa o nastroju ucznia. Uczeń określa swoje samopoczucie. Wytworzenie miłej atmosfery rozładowanie napięcia emocjonalnego.
2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe wg kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
- oddychanie przeponowe,
- krążenie szyją,
- ruchy naprzemienne,
- „leniwe ósemki”.

3. Wprowadzenie do tematu lekcji – Co to jest? Zagadka.

W styczniu miał wiele kartek.
W grudniu już wszystkie wydarte.
Gdy nowy zawiśnie na ścianie,
Spełni to samo zadanie.

4. Jakie informacje zawiera kalendarz? – dni tygodnia, miesiące, imieniny, dni świąteczne, daty. Określenie aktualnego dnia, miesiąca, pory roku. Użycie określeń wczoraj, dziś, jutro.

II. Faza właściwa.

1. Ułóż nazwy miesięcy we właściwej kolejności, przyporządkuj cyfry rzymskie do poszczególnych miesięcy.

2. Który miesiąc symbolizują obrazki? - dopasowywanie poszczególnych obrazków do miesięcy - praca z zestawem kontrolnym PUS.

3. Zadania z kalendarzem – oblicz wykorzystując kalendarz i odpowiedz na pytania.

Ile jest poniedziałków w styczniu?
W jakim dniu w tym roku był Nowy Rok?
Ile jest sobót i niedziel razem w lutym?
Ile tygodni ma luty? ......
Ile tygodni ma marzec? ........ i ....... dni.
Ile dni ma kwiecień? ......
Ile tygodni ma kwiecień? ...... i ...... dni.

4. Zapisz daty według wzoru i uporządkuj je chronologicznie.

szósty luty dwa tysiące piętnasty rok – 06.02. 2015r.
piąty marca dwa tysiące czwarty rok –
dwudziesty września dwa tysiące siódmy rok –
dwunasty grudnia dwa tysiące piętnasty rok –
dziewiętnasty czerwca dwa tysiące czwarty rok –

5. Oblicz z wykorzystaniem kalendarza.

Wojtek wyjechał 7 sierpnia do babci. Przebywał u niej pięć dni. Oblicz którego dnia Wojtek wrócił do domu. Do czasu pobytu wliczamy dzień wyjazdu i powrotu.

III Faza końcowa.

1. Podsumowanie zajęć.
2. Podziękowanie i pochwalenie ucznia za aktywny udział w zajęciach.

1. Zagadka.

W styczniu miał wiele kartek.
W grudniu już wszystkie wydarte.
Gdy nowy zawiśnie na ścianie,
Spełni to samo zadanie.

........................................

2. Jakie informacje zawiera kalendarz? – dni tygodnia, miesiące, imieniny, dni świąteczne, daty. Określenie aktualnego dnia, miesiąca, pory roku. Użycie określeń wczoraj, dziś, jutro.

3. Ułóż nazwy miesięcy we właściwej kolejności, przyporządkuj cyfry rzymskie do poszczególnych miesięcy.

4. Który miesiąc symbolizują obrazki? - dopasowywanie poszczególnych obrazków do miesięcy - praca z zestawem kontrolnym PUS.

5. Zadania z kalendarzem – oblicz wykorzystując kalendarz i odpowiedz na pytania.

Ile jest poniedziałków w styczniu? ........
W jakim dniu w tym roku był Nowy Rok? ....................................
Ile jest sobót i niedziel razem w lutym? .......
Ile tygodni ma luty? ......
Ile tygodni ma marzec? ........ i ....... dni.
Ile dni ma kwiecień? ......
Ile tygodni ma kwiecień? ...... i ...... dni.

6. Zapisz daty według wzoru i uporządkuj je chronologicznie.

szósty luty dwa tysiące piętnasty rok – 06.02. 2015r.
piąty marca dwa tysiące czwarty rok –
dwudziesty września dwa tysiące siódmy rok –
dwunasty grudnia dwa tysiące piętnasty rok –
dziewiętnasty czerwca dwa tysiące czwarty rok –

7. Oblicz z wykorzystaniem kalendarza.

Wojtek wyjechał 7 sierpnia do babci. Przebywał u niej pięć dni. Oblicz którego dnia Wojtek wrócił do domu. Do czasu pobytu wliczamy dzień wyjazdu i powrotu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.