X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34620

Miłosierdzie Boga i miłosierdzie człowieka - konspekt katechezy

mgr Aleksandra Brahlich

KONSPEKT
katechezy w klasie IV b

TEMAT LEKCJI: Miłosierdzie Boga i miłosierdzie człowieka

Czas trwania: 45 minut

CEL GŁÓWNY:

Odkrycie Bożego Miłosierdzia jako największego daru Boga dla człowieka
Uświadomienie sobie konieczności bycia miłosiernym wobec innych ludzi

CELE OPERACYJNE:

WIADOMOŚCI
uczeń:

wie, co to jest miłosierdzie
wie, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga
zna formy kultu Bożego Miłosierdzia (obraz Jezusa Miłosiernego, celebrowanie Święta Miłosierdzia Bożego, odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz przeżywanie „Godziny Miłosierdzia”
zna główne postacie związane z kultem Miłosierdzia Bożego
wie, że Bóg oczekuje od nas okazywania miłosierdzia ludziom potrzebującym

UMIEJĘTNOŚCI
uczeń:

potrafi wymienić skojarzenia związane ze słowem miłosierdzie
potrafi odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia
zna uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała
uczeń umie wskazać miejsca związane z kultem Miłosierdzia Bożego

POSTAWY
uczeń:

uwielbia Boga za Jego miłosierdzie
ucieka się do Bożego miłosierdzia, modli się o miłosierdzie
pragnie praktykować różne formy kultu Miłosierdzia Bożego
okazuje miłosierdzie innym
przyjmuje łaskę miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty i pojednania oraz Eucharystii

FORMY PRACY:

grupowa
indywidualna

METODY PRACY:

metody oglądowe (obserwacja, pokaz, analiza tekstu)
metody werbalne (rozmowa kierowana, pogadanka, burza mózgów)
metody praktycznego działania (wyszukiwanie rekwizytów, dopasowywanie tekstu)
metody multimedialne (piosenki, zdjęcia, zadania online)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

rekwizyty związane z kultem Bożego Miłosierdzia (Obraz Jezusa Miłosiernego, zegar, różaniec, kalendarz)
komputer (piosenki, prezentacje)
kartki z tekstami o Bożym Miłosierdziu
lupy, lusterka
kolorowe kartki ze skojarzeniami z pojęciem miłosierdzia

PRZEBIEG KATECHEZY:

CZYNNOŚCI WSTĘPNE:

I. Powitanie uczniów
II. Modlitwa na rozpoczęcie lekcji religii
III. Przypomnienie podstawowych zasad obowiązujących podczas lekcji religii
IV. Przedstawienie tematu i celów lekcji
V. Podział uczniów na grupy

WPROWADZENIE DO WŁAŚCIWEGO TEMATU KATECHEZY:

Prezentacja teledysku i wspólny śpiew hymnu zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży „Błogosławieni miłosierni” - prośba o zwrócenie uwagi na jak najwięcej szczegółów tego teledysku
Zwrócenie się do uczniów z prośbą o znalezienie skojarzeń do słowa MIŁOSIERDZIE (uczniowie podają swoje propozycje, a następnie uzupełniają o przygotowane wcześniej hasła i zawieszają je na tablicy)
Uświadomienie uczniom, że miłosierdzie dotyczy zarówno Pana Boga jaki i człowieka

ROZWINIĘCIE:

Poinformowanie uczniów, że na dzisiejszej lekcji nasz tegoroczny przyjaciel i przewodnik Wszędek zabierze nas do miejsca znanego na całym świecie, które związane jest z Bożym Miłosierdziem – pokazanie zdjęcia i wyjaśnienie, że jest to Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach (najpierw uczniowie sami próbują rozpoznać miejsce, które jest przedstawione na zdjęciu)
Zaprezentowanie zdjęć osób związanych z tym szczególnym miejscem: s. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II (tym razem także uczniowie próbują rozpoznać przedstawione postaci)
Przekazanie prawdy, że największym przymiotem (cechą ) Boga jest MIŁOSIERDZIE i że Jezus także w naszych czasach chce nam przypomnieć, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Wybrał do tego zadania św. Faustynę Kowalską, polską zakonnicę i powierzył jej misję głoszenia Bożego miłosierdzia.
Zaproszenie do zabawy w podchody – zadanie nr 1 (jeden uczeń z grupy wychodzi z klasy, w tym czasie katecheta wskazuje miejsce, gdzie został ukryty dany rekwizyt związany z kultem Bożego Miłosierdzia. Po wejściu ucznia do klasy, jego koledzy i koleżanki z grupy, udzielają mu wskazówek, mówią, gdzie ma iść, próbują doprowadzić go do miejsca ukrycia rekwizytu. Kolejno to zadanie wykonują poszczególne grupy. Za każdym razem szukając innego rekwizytu: obrazu Bożego Miłosierdzia, różańca, zegara z ustawioną godziną 15.00, Kalendarza, z zaznaczonym Świętem Bożego Miłosierdzia)
Piosenka „Twe miłosierdzie niech spływa na mnie”
Zaproszenie do wykonania zadania nr 2 (każda grupa otrzymuje tekst zapisany bardzo małym drukiem, który ma odczytać za pomocą lupy lub tekst zapisany od tyłu, który ma odczytać za pomocą lusterka i dopasować do rekwizytu, do którego ten opis pasuje)
Nauka „Koronki do Bożego Miłosierdzia” przy użyciu dużego różańca (wybrani uczniowie z konkretnymi modlitwami tej koronki ustawiają się przy poszczególnych koralikach, na których się je odmawia, a następnie inni sprawdzają, czy zapamiętali, jak odmawia się tę modlitwę)
Uświadomienie uczniom, że Pan Bóg oczekuje również od nas, abyśmy byli miłosierni wobec innych. Przypomnienie słów Jezusa „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.
Umieszczenie na tablicy następujących symboli: ręce, nogi, usta, ucho, oczy, serce i zwrócenie się do uczniów z prośbą, aby podali przykłady, w jaki sposób można okazywać miłosierdzie posługując się tymi częściami ciała.
Przypomnienie uczniów, że w Katechizmie Kościoła Katolickiego mamy podane konkretne uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała. Zaproszenie do zadania online, które polega na przyporządkowaniu konkretnego uczynku do danej grupy.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE:

Podsumowanie i powtórzenie treści katechezy w formie gry online lub uzupełniania luk w tekście o miłosierdziu
Modlitwa na zakończenie katechezy: uwielbienie Bożego Miłosierdzia piosenką „Wielbimy Cię, błogosławimy Cię” (wspomaganie komunikacji werbalnej przez komunikację niewerbalną – klaskanie, podskoki, pokazywanie)

Załącznik do zadania 2:

„Podaję ludziom naczynie,
z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten obraz
z podpisem:
Jezu, ufam Tobie”

„Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją” (Dz. 1731). „Kapłani będą podawać [koronkę do odmawiania] grzesznikom jako
ostatnią deskę ratunku...”

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia Bożego było uroczystością obchodzoną w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Która dusza w tym dniu przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”.

"O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie
odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez Mękę Moją..."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.