X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34601
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Zwierzęta i rośliny na majowej łące. Konspekt zajęć w klasie I dla ucznia z orzeczeniem o autyzmie dziecięcym - zajęcia rewalidacyjne

Konspekt zajęć w klasie I dla uczennicy z orzeczeniem o autyzmie dziecięcym
– zajęcia rewalidacyjne

Temat: " Zwierzęta i rośliny na majowej łące".

Cel główny:
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zwierząt i roślin występujących na łące.

Cele rewalidacyjne:
- wydłużanie koncentracji uwagi;
- łagodzenie napięć emocjonalnych poprzez zabawę;
- rozwijanie procesów myślowych;
- rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
- rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej.

Cele wychowawcze:
- stworzenie sprzyjającej atmosfery pracy,
- aktywizowanie dziecka poprzez ruch i zabawę;
- wdrażanie do zachowania dyscypliny w trakcie zajęć,
- wdrażanie do dbania o ład i porządek,
- korygowanie niepożądanych zachowań.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- wita się z nauczycielem;
- odpowiada jaki mamy dzień i pogodę;
- dobiera prawidłowo obrazki w pary;
- rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na łące;
- dobiera podpis do ilustracji roślin i zwierząt;
- układa wyraz motyl i biedronka z rozsypanki literowej;
- koloruje rysunek według wzoru;
- rozpoznaje kolor czerwony, biały, czarny, żółty i niebieski;
- przelicza w zakresie 12;
- wykonuje polecenia nauczyciela;
- potrafi śpiewać i poruszać się przy muzyce.

Formy pracy:
- indywidualna,

Metody pracy:
- podające- rozmowa kierowana, instrukcja, objaśnienie,
- praktycznego działania: pokaz, ćwiczenia, zabawa,
- elementy metody Affolter.

Środki dydaktyczne:
piktogramy, zdjęcia dzieci, łąka namalowana na dużym bloku, czarno białe i kolorowe zdjęcia zwierząt i roślin łąkowych, karty pracy do grafomotoryki, etykiety z nazwami roślin i zwierząt, ruchomy alfabet, tablice magnetyczne, kontur bociana do kolorowania, kreda czerwona , biała, węgiel kreślarski, flamastry żółty i niebieski, zdjęcia biedronki z kropkami do przeliczania w zakresie od 1-12, odtwarzacz CD/laptop, piosenki.

Przebieg zajęć:

Zajęcia przygotowawcze.
1. Powitanie dziewczynki
2. Ustalenie jaki mamy dziś dzień i pogodę. Wybór daty i fotografii z pogodą i umieszczenie na tablicy.

Zajęcia właściwe.
1. Omówienie tematu zajęć.
2. Nauczyciel przedstawia za pomocą kolorowych ilustracji harmonogram dzisiejszych zajęć. Pokazuje je omawiając.
3. Znajdź parę.
Nauczyciel zawiesza na tablicy przygotowany rysunek łąki z czarno-białymi zdjęciami zwierząt żyjących na łące (bocian, żaba, motyl, biedronka). Na dywanie rozkłada kolorowe ilustracje tych samych zwierząt i prosi, żeby dziewczynka dopasowała kolorowe zdjęcia do czarno-białych - na zasadzie znajdź parę. Nauczyciel nazywa każde zwierzątko. Dziecko prawidłowo dobiera ilustracje w pary.
4. Ćwiczenie grafomotoryczne.
Nauczyciel wskazuje zawieszony rysunek łąki, opowiada co się na nim znajduje. Podczas opowiadania nawiązuje do pogody na zewnątrz budynku i prosi dziewczynkę aby dokończyła rysować słonko i chmurki nad łąką łącząc kropki.
Przypomina, że słonko jest żółte pokazując ten kolor na kartce papieru, niebo niebieskie, a chmury białe. Prosi, o wybór przed rysowaniem, odpowiednich kolorów kredek: żółty- słonko, niebieski- niebo, chmura - biały. Dziewczynka słucha opowiadania nauczyciela. Samodzielnie łączy obrazek w całość. Rozróżnia i prawidłowo dobiera kolory.

5. Przerwa muzyczno - ruchowa. Dziewczynka śpiewa piosenkę z nauczycielem i porusza się w rytm muzyki : „Była sobie żabka mała”.

6. Rozsypanka literowa.
Nauczyciel podaje dziecku tablice magnetyczne i " ruchomy alfabet" oraz etykietę z wyrazami BIEDRONKA, MOTYL, MNISZEK, KONICZYNA, . Czyta etykiety i prosi, o ułożenie wyrazów znajdujących się na etykiecie według wzoru z rozsypanki literowej. Dziecko układa prawidłowo wyrazy z rozsypanki literowej na tablicy magnetycznej. Dziecko poprawnie dobiera etykietę z nazwą zwierzątka i rośliny do jego zdjęcia.

7. Pokoloruj bociana według wzoru.
Nauczyciel zaprasza dziecko do kolorowej ilustracji bociana oraz kładzie obok jego kontury do kolorowania. Prosi aby przyjrzeć się bocianowi. Następnie, żeby wybrać kolor kredy w jakim jest jego dziób - czerwony, nogi - czerwony, pióra - biały, czarny (węgiel kreślarski) i prosi o pomalowanie konturów bociana według wzoru. Dziecko wykonuje polecenie nauczyciela. Wybiera odpowiedni kolor kredy z pudełka i koloruje prawidłowo obrazek według wzoru. (w tle podczas malowania towarzyszy piosenka „Kle kle boćku")

8. Przerwa higieniczna. Nauczyciel chwali dziewczynkę za jej pracę podczas kolorowania. Po zakończeniu malowania prosi o umycie rąk. Dziecko samodzielnie myje ręce i dokładnie wyciera je ręcznikiem.

Zajęcia końcowe

1. Przeliczanie w zakresie 1-12.
Nauczyciel prosi, aby dziewczynka usiadła na dywanie. Pokazuje jej 12 biedronek i cyfry od 1 do 12. Prosi o policzenie kropek na biedronce i dopasowanie do niej odpowiedniej cyfry. Dziewczynka siedzi na dywanie. Liczy prawidłowo kropki biedronki w zakresie 12, dobierając odpowiednią cyfrę.

2. Podsumowanie zajęć.

Pokaż, które to zwierzątko.
Nauczyciel wskazuje na rysunek łąki i przypomina co na nim się znajduje. Prosi dziecko aby wskazało bociana, motyla, żabę i biedronkę oraz trawy, koniczynę, mniszek. Dziecko rozpoznaje organizmy żyjące na łące. Prawidłowo je wskazuje.

3. Końcowa piosenka. Podziękowanie. Nauczyciel dziękuje uczennicy za wspaniałą pracę na zajęciach. W geście podziękowania dziewczynka otrzymuje naklejki.

Scenariusz opracowany z pomocą literatury fachowej i pomysłów zaczerpniętych z Internetu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.