X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34573
Przesłano:

Jestem bezpieczny w swoim domu - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć:
„Jestem bezpieczny w swoim domu”

Treści programowe:
4. c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
Cel ogólny: Dbanie o bezpieczeństwo
Cele operacyjne:
A. Wiadomości- uczeń:
- Wie, które przedmioty są niebezpieczne
- Rozpoznaje niebezpieczne zachowania dzieci w domu
- Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń używanych w gospodarstwie domowym
- Wie, jak należy posługiwać się niebezpiecznymi narzędziami i środkami
B. Umiejętności- uczeń:
- Wie, jak należy postępować w przypadku porażenia prądem, poparzenia, skaleczenia, połknięcia niebezpiecznych substancji, wybuchu pożaru
- Zna sygnały ostrzegające przed zagrożeniem
- Zna numery alarmowe 997, 998, 999, 112 i wie, jak zadzwonić po pomoc
- Potrafi zachować rozwagę i ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
C. Postawy- uczeń:
- Jest gotowy nieść pomoc poszkodowanym.
Metody pracy:
Słowne, metody i techniki aktywne, symulacje

Formy pracy:
Praca indywidualna i grupowa

Materiały: Arkusze papieru, mazaki. Arkusz brystolu ze „Złotymi zasadami bezpieczeństwa w domu”. Film pt „Bezpieczniej z prądem”. Komplet kół dla każdego dziecka w kolorze czerwonym i zielonym. Plansze z symbolami zagrożenia. Opakowania po zużytych lekach, środkach czystości i chemikaliach. Plansza „Zasady postępowania na wypadek pożaru”. Plansza „Wzywanie pomocy pod numerami telefonów alarmowych”. 4 plansze z numerami alarmowymi: 999, 998, 997, 112. Telefon komórkowy i aparat stacjonarny. Gwizdek. Materiały dla prowadzącego.

Przebieg zajęć:
1. Zagrożenia w domu. Bajka o Kici i Rufim pt „Pouczający dzień” (zał.1)
Nauczyciel czyta dzieciom bajkę. Na jej podstawie rozmawia z uczniami o tym, jakie niebezpieczeństwa czyhają na dziecko, które jest samo w domu.
Nauczyciel wypisuje na arkuszu papieru podane przez dzieci niebezpieczeństwa, np. porażenie prądem, poparzenie, skaleczenie, połknięcie niebezpiecznej substancji, wybuch pożaru. Zakreśl na arkuszu te zagrożenia.

2.Bezpieczniej z prądem.
Film pt. „Bezpieczniej z prądem”.
Rozmowa na podstawie filmu o tym, jak należy zachowywać się, by uniknąć porażenia prądem. Wspólne sformułowanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych („Korzystam z tych urządzeń elektrycznych, które umiem już obsługiwać w sposób bezpieczny”). Wyeksponowanie lub zapisanie zasad na wcześniej przygotowanym arkuszu „ZŁOTE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU”. (zał.2)
Plakat z wypracowanymi zasadami ten pozostaje w klasie jako wzmocnienie.

3. Zimne- ciepłe.
Nauczyciel wspólnie z dziećmi dzieli przedmioty znajdujące się w domu na ciepłe- gorące- zimne i bezpieczne - niebezpieczne. Uczniowie dochodzą do wniosku, że te same przedmioty w różnych warunkach mogą być gorące lub zimne.
Pytania nauczyciela do dzieci:
- Czy któreś z dzieci się kiedyś poparzyło? Jak to się stało?
- Jakie przedmioty użytkowane w domu mogą spowodować poparzenie?
- Co może być źródłem poparzeń w domu (np. gorące żelazko, nagrzany piec, piecyk, płomień gazu, gorąca woda, itp.).
- Jakie sposoby udzielania pomocy w przypadku poparzenia znają dzieci.
Dzieci, z pomocą n-la, dochodzą do wniosku, że najskuteczniejszym sposobem jest chłodzenie poparzenia zimną wodą przez co najmniej 15 minut. Uzasadnia dlaczego (nie tylko łagodzi ból, ale również przyczynia się do tego, że ewentualne ślady po nim będą możliwie jak najmniejsze).
Nauczyciel eksponuje lub zapisuje zasadę ( „Poparzenia schładzam zimną wodą przez
co najmniej 15 minut”) na wcześniej przygotowanym arkuszu „ZŁOTE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU”.

4. To może skaleczyć!
Nauczyciel rozdaje uczniom komplet kół w kolorze czerwonym i zielonym.
Wymienia nazwy różnych, m. in. ostrych przedmiotów i niebezpiecznych urządzeń domowych (np. nóż, maszynka do krojenia chleba, nożyczki, golarka, żyletka, rozbite szkło szklanki lub butelki, szklany stół, brzegi papieru, itd.) przedmiotów zaczynając pytaniem: „Który z tych przedmiotów może skaleczyć?”
Zadaniem dzieci jest określenie przy pomocy koloru, czy dany przedmiot jest bezpieczny czy niebezpieczny.
Wspólnie określcie zasady używania ostrych przedmiotów codziennego użytku.
Wyeksponowanie lub zapisanie zasady („Noża lub nożyczek używam zgodnie z przeznaczeniem i za zgodą osób dorosłych. Nie biorę do rąk ostrych przedmiotów, które mogą skaleczyć.”) na wcześniej przygotowanym arkuszu „ZŁOTE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU”.

5.Jak postępować w przypadku połknięcia niebezpiecznej substancji?
Pytania nauczyciela do klasy:
- Do czego służą lekarstwa?
- Do czego służą środki czystości używane w domu: płyn do mycia naczyń, środek do czyszczenia zlewu, wanny, kuchenki?
- Kto i kiedy może używać lekarstw?
- Dlaczego nie należy przyjmować lekarstw, które nie zostały nam przez lekarza przypisane? Co się może wtedy stać?
- Gdzie w domu należy przechowywać lekarstwa, a gdzie środki czystości?
- Jakie inne produkty czy przedmioty mogą być powodem zatrucia? (np. rośliny, owoce, baterie, niebezpieczne dla zdrowia chemikalia- klej, benzyna, denaturat itp)
- W jaki sposób oznaczone są szkodliwe dla zdrowia produkty i chemikalia? (symbole zagrożenia na czarnym lub pomarańczowym tle oraz tekst informujący o zagrożeniach i jak należy się chronić przed ich szkodliwymi substancjami).
Nauczyciel prezentuje uczniom symbole zagrożenia, jakimi oznaczone są chemikalia.
Rozmowa z uczniami o tym, co należy zrobić w przypadku zatrucia.
Wspólnie sformułowanie odpowiedniej zasady postępowania („Nie używam samodzielnie leków, środków czystości oznaczonych specjalnym symbolem zagrożenia lub innych niebezpiecznych substancji chemicznych”). Wyeksponowanie jej lub zapisanie na wcześniej przygotowanym arkuszu „ZŁOTE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU”.

6. Uwaga! Pożar w domu!

Nauczyciel umieszcza na tablicy wykreślankę. Zadaniem uczniów jest wykreślenie co drugiej litery, np.

P K O S Ż R A N R
Wynikiem jest słowo: „pożar”.

Nauczyciel zadaje uczniom pytania:
- Co może być przyczyną pożaru w domu (np. zapałki, materiały łatwopalne, zimne ognie, spięcie elektryczne, niedopałek papierosa, zapalona świeczka).
- Jak postępować w przypadku wybuchu pożaru w domu?
Zapoznanie uczniów z „Zasadami postępowania w razie wybuchu pożaru” (zał. 3).

Zabawa ruchowa „Uważaj na sygnał”.
Celem zabawy jest utrwalenie sposobów poruszania się podczas ewakuacji na wypadek pożaru.
Dzieci chodzą dowolnie po wyznaczonym miejscu klasy. Na sygnał gwizdka- chodzą na czworaka lub pełzają z głową nisko uniesioną, blisko podłogi, w kierunku drzwi.

7. Potrzebujesz pomocy! Dzwoń!
Przedstawienie dzieciom zagadki, a następnie przeprowadzenie ćwiczenń

Rufi smutny dziś od rana
Bo mu się zrobiła rana.
Ja to z tobą dziś przećwiczę,
Znaj numerki ratownicze.
Pani doktor wnet się zjawi,
Gdy 9 trzy tu wstawisz.
(999) Cel: utrwalenie numeru alarmowego 999.
1.Poproś o przeliterowanie wyrażenia „pogotowie ratunkowe” (18 literek)
2.Powiedz, że numer pogotowia składa się z trzech magicznych cyferek 9
3.Pokaż dzieciom zapisany na dużym formacie numer 999
4.Pokaż dzieciom telefon komórkowy i stacjonarny oraz sposób wystukiwania numeru 999.
5.Przećwicz z dziećmi wybieranie numeru.
6.Porozmawiaj z dziećmi o tym, kiedy należy wezwać pogotowie ratunkowe.
7.Na podstawie planszy ”Wzywanie pomocy pod numerami telefonów alarmowych” (zał. 4) zapoznaj z zasadami wzywania pomocy
Gdy się pali,
Gdy cię parzy,
Szybko numer kręć do straży.
Dwie dziewiątki i ósemka,
Pomoc szybka, pomoc prędka.
(998) Cel: utrwalenie numeru alarmowego 998
1 Poproś o przeliterowanie wyrażenia „straż pożarna” (12 literek)
2.Pokaż dzieciom zapisany na dużym formacie numer 998
3.Pokaż dzieciom sposób wystukiwania numeru
4.Przećwicz z dziećmi wybieranie numeru.
5.Porozmawiaj z dziećmi o tym, kiedy wzywać straż pożarną.
6. Na podstawie planszy ”Wzywanie pomocy pod numerami telefonów alarmowych” zapoznaj z zasadami wzywania pomocy
Policjanta wezwać chcesz?
Wykręć numer997.
Jaki? Wiesz!!

(997) Cel: utrwalenie numeru alarmowego 997
1. Poproś o przeliterowanie wyrażenia „policja” (7 literek)
2.Pokaż dzieciom zapisany na dużym formacie numer 997
3.Pokaż dzieciom sposób wystukiwania numeru 997
4.Przećwicz z dziećmi wybieranie numeru.
5. Na podstawie planszy ”Wzywanie pomocy pod numerami telefonów alarmowych” zapoznaj z zasadami wzywania pomocy
6.Porozmawiaj z dziećmi na temat wypadków, kiedy należy wzywać policję.

Sformułowanie wspólnie zasady („Gdy potrzebuję pomocy, zwracam się do osoby dorosłej lub dzwonię na numery alarmowe”).
Wyeksponowanie lub zapisanie zasady na wcześniej przygotowanym arkuszu „ZŁOTE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W DOMU”.

Zabawa ruchowa „Na ratunek”
Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel dzieli uczniów na policjantów, pielęgniarzy i strażaków. Pokazuje uczniom planszę z numerem alarmowym, np. 999. ”pielęgniarze” zamieniają się miejscami, 998- „strażacy” zamieniają się miejscami, 997- „policjanci” zamieniają się miejscami. Na hasło „alarm” zamieniają się miejscami wszystkie dzieci.

8. Zakończ zajęcie rundką dokończenia zdania:
„Podczas tych zajęć nauczyłem się, że...”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.