X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34561
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej

DANE GRUPY

Gr.... liczy ... dzieci, w tym ... chłopców i ... dziewczynek. Dzieci są zżyte ze sobą, nie mają problemów z współpracą, widoczne są już także trwałe przyjaźnie między dziećmi.

W naszej grupie 7 dzieci wymaga wsparcia pedagogicznego w ramach zespołów wychowawczych, w tym:

...
Ponadto 12 dzieci jest objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym: 7 dzieci uczęszcza na zajęcia logopedyczne, 3 dzieci uczęszcza na zajęcia w ramach PPP oraz 1 dziecko uczęszcza na zajęcia w ramach orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania. Dodatkowo 13 dzieci uczęszcza na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych przebiega bezkonfliktowo.

W naszej grupie znajdują się także dzieci wybitnie uzdolnione.

1. A. Ministerstwo Edukacji Narodowej roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017. Są to:
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Ad. 1 W ramach upowszechniania czytelnictwa zrealizowałam m.in.:
-. Czytanie opowiadania "Zebra na ulicy", rozmowa na temat treści opowiadania, zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego
- Wiersz J. Tuwima "Dwa wiatry", kształcenie umiejętności ruchowej interpretacji wiersza z wykorzystaniem chusteczek.
- Czytanie bajki ukraińskiej "Rękawica", rozmowa na temat bohaterów, tworzenie własnej książeczki z nowymi przygodami bohaterów bajki.

Oprócz tego, staram się zapoznawać dzieci z różnymi utworami literackimi: różnego rodzaju książki, wiersze, opowiadania, czy legendy. W swojej pracy systematycznie wdrażam dzieci do uważnego słuchania książek, a także do podejmowania pierwszych prób czytania samodzielnego. Czytanie towarzyszy nam podczas zabaw ruchowych (odzwierciedlanie wiersza ruchem), podczas zajęć przyrodniczych (przygody kropelki wody - zapoznanie dzieci z stanami skupienia wody) oraz zajęć z j. niemieckiego (co tydzień jeden dzień jest dniem powtórzenia wiadomości oraz czytania bajek w j. niemieckim). W czasie wolnym także zachęcam dzieci do słuchania bajek, staram się wybierać bajki zarówno znane i bliskie dzieciom, jak i te nowe, nieznane. Staram się także, poprzez odpowiedni dobór bajki poruszać tematy trudne i wykorzystywać wartości terapeutyczne czytania dzieciom. Dzieci mają stały dostęp do książek w sali, służy im do tego specjalnie wyodrębniony kącik książki. Zachęcam również dzieci do przynoszenia swoich książek z domu.

Ad. 2 W ramach rozwijania kompetencji informatycznych dzieci starałam się w swojej pracy możliwie często korzystać z sprzętów informatycznych (tablica interaktywna, laptop) w celu urozmaicenia zajęć edukacyjnych. W trakcie tych aktywności często poruszałam z dziećmi zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz mądrego wykorzystywania zasobów internetowych.

Ad. 3 Każdego dnia przewijają się tematy wychowawcze, jak i dotyczące bezpieczeństwa dzieci. Kodeks grupy oparty na kodeksie przedszkolaka jest udostępniony w sali, na gazetce. Po kilkanaście razy dziennie przekazuję dzieciom zasady panujące w przedszkolu zarówno dotyczące sfery wychowawczej, jak i bezpieczeństwa, co jakiś czas organizujemy również zadania dydaktyczne dotyczące w/w tematyki.
Ponadto staram się, aby dzieci doceniały tradycje świąteczne, wartości rodzinne oraz patriotyczne przygotowując razem z nimi przedstawienia dla zaproszonych gości, m.in.:
- Znak Mój - Orzeł Biały" - uroczysty poranek z okazji Dnia Niepodległości
- "Przy świątecznym stole..." spotkanie gwiazdkowe z rodzicami
- Ćwiczę z babcią i dziadkiem - wspólna zabawa z okazji ich święta

W swojej pracy starałam się również rozwijać dziecięce kompetencje w zakresie:
1. Edukacji matematycznej
2. Edukacji polonistycznej
3. Edukacja przyrodniczej
Oto przykładowe aktywności zrealizowane w mojej grupie realizujące powyższe treści:
ad. 1
-. poznanie cyfry 5, liczby parzyste i nieparzyste
-ćwiczenia matematyczne - dodawanie i odejmowanie w zakresie od 0 do 8
-rozwiązywanie zagadek matematycznych, doskonalenie przeliczania, dodawania, porównywania liczebności zbiorów
ad. 2

- ćwiczenie ortofoniczne "Jedzie św. Mikołaj"
-. Zimowe sporty - układanie puzzli, Wprowadzenie litery "N, n"
-Prezentacja utworu "Zabawa karnawałowa" Cz. Janczarskiego, wprowadzenie litery "B, b", doskonalenie słuchu fonemowego

ad. 3
- Burza mózgów na temat "Co robią zwierzęta zimą?", zapoznanie z terminem hibernacja
- Woda - doświadczenie "Co tonie, a co nie?", wyodrębnianie cech wody, poznanie stanów skupienia wody poprzez opowiadanie "Przygody kropli wody"
-Doświadczenia chemiczne i fizyczne z balonami m.in. zapoznanie z procesem elektryzowania się

B.W ramach realizacji planu rocznego zrealizowałam:
- organizacja spotkania i warsztatów dla rodziców z udziałem dzieci w ramach edukacji rodziców "W zdrowym ciele zdrowy duch" Temat spotkania: Zabawy z dawnych lat.
- prowadzenie w szatni kącika informacyjnego dla rodziców "Przedszkole w ruchu".
- prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu aktywności ruchowej "Ćwiczyć każdy może", organizacja Olimpiady jesiennej wraz z grupą III
- prowadzenie cyklu zabaw i ćwiczeń ruchowych (WZ) "Więcej ruchu dla maluchów", wykorzystując m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabawy z chustą animacyjną, Zestawy ćwiczeń ruchowych wg K. Wlaźnik i wiele innych różnorodnych zabaw. Data: cały semestr
- prowadzenie zabaw ruchowych na dworze w ramach Sportowych Piątków (gry i zabawy z przeszłości) m.in. gra w klasy, dwa ognie, zabawa w Diabła.
- wycieczki sportowo-rekreacyjne - wycieczka do Klimkowej Osady

2. Wnioski na ten rok szkolny nadzorze:

1. W pracy dydaktycznej staram się systematycznie przypominać dzieciom o panujących w przedszkolu zasadach zachowania. Często prowadzę rozmowy z dziećmi na temat zasadności wprowadzonych reguł (zachowanie bezpieczeństwa). Dzieci bardzo dobrze znają oraz rozumieją zasady panujące w grupie oraz w całej placówce. W naszej grupie są dzieci, które regularnie łamią mniejsze i większe reguły oraz takie, które przestrzegają wszystkich bez wyjątku. Staram się, aby dzieci, podczas pobytu w przedszkolu pilnowały przestrzegania zasad zarówno u siebie, jak i u innych. Dokładam także starań, aby własnym przykładem dobrego zachowania i przestrzegania zasad, dzieci uczyły się prawidłowego zachowania. W listopadzie w naszym przedszkolu zorganizowana została Kampania o prawach dziecka, w ramach, której zorganizowano informacyjne gazetki dla rodziców oraz przeprowadzono, w tym w naszej grupie, cykl zajęć o tej tematyce. Powierzone zadania wykonuję terminowo i starannie, zawsze jestem gotowa do pomocy, zarówno dzieciom, jak i koleżankom z pracy, a także dbam o jedną z najważniejszych zasad - zasadę bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu.
2. W pierwszym semestrze pracy zostały zorganizowane cztery szkolenia Rady Pedagogicznej, które znacząco wpłynęły na doskonalenie moich kompetencji wychowawczych. Dodatkowo przez cały semestr otrzymywałam ogromne wsparcie od Pani Dyrektor oraz Opiekunki Stażu, które udzielały mi pomocy w początkach mojej pracy pedagogicznej.
3. W Przedszkolu od początku wszyscy bardzo wspierają ideę czytelnictwa, widoczne jest to m.in. w prowadzeniu gazetki tematycznej na ten temat. W ramach rozwoju czytelnictwa zorganizowane zostały także spotkania promujące książki dla dzieci oraz wycieczki do okolicznych bibliotek. W czasie codziennych aktywności wszyscy nauczyciele, w tym ja, starają się zapoznawać dzieci z różnymi utworami literackimi: różnego rodzaju książki, wiersze, opowiadania, czy legendy. W swojej pracy systematycznie wdrażam dzieci do uważnego słuchania książek, a także do podejmowania pierwszych prób czytania samodzielnego. Czytanie towarzyszy nam podczas zabaw ruchowych (odzwierciedlanie wiersza ruchem), podczas zajęć przyrodniczych (przygody kropelki wody - zapoznanie dzieci z stanami skupienia wody) oraz zajęć z j. niemieckiego (co tydzień jeden dzień jest dniem powtórzenia wiadomości oraz czytania bajek w j. niemieckim). W czasie wolnym także zachęcam dzieci do słuchania bajek, staram się wybierać bajki zarówno znane i bliskie dzieciom, jak i te nowe, nieznane. Staram się także poprzez odpowiedni dobór bajki poruszać tematy trudne i wykorzystywać wartości terapeutyczne czytania dzieciom. Dzieci mają stały dostęp do książek w sali, służy im do tego specjalnie wyodrębniony kącik książki. Zachęcam również dzieci do przynoszenia swoich książek z domu.
4. W ramach tworzenia warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka przedsięwzięłam:
-organizacja spotkania i warsztatów dla rodziców z udziałem dzieci w ramach edukacji rodziców "W zdrowym ciele zdrowy duch" Temat spotkania: Zabawy z dawnych lat.
- prowadzenie w szatni kącika informacyjnego dla rodziców "Przedszkole w ruchu".
- prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu aktywności ruchowej "Ćwiczyć każdy może", organizacja Olimpiady jesiennej wraz z grupą III
- prowadzenie cyklu zabaw i ćwiczeń ruchowych (WZ) "Więcej ruchu dla maluchów", wykorzystując m.in. Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, zabawy z chustą animacyjną, Zestawy ćwiczeń ruchowych wg K. Wlaźnik i wiele innych różnorodnych zabaw. Data: cały semestr
- prowadzenie zabaw ruchowych na dworze w ramach Sportowych Piątków (gry i zabawy z przeszłości) m.in. gra w klasy, dwa ognie, zabawa w Diabła.
- w ramach współtworzenia grupy zadaniowej przyczyniłam się do powstania sprawozdania z ewaluacji za okres październik - styczeń wraz z narzędziami.

3. Uroczystości i imprezy przedszkolne, w które byłam zaangażowana:
- Dziękujemy Naszym Paniom - uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej - uroczystość wewnętrzna, pomoc w organizacji, pomoc w wykonaniu upominków oraz przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Olimpiada jesienna - przygotowanie dzieci do uczestnictwa w Olimpiadzie, pomoc w organizacji
- Znak Mój - Orzeł Biały" - uroczysty poranek z okazji Narodowego Święta Niepodległości - uroczystość wewnętrzna, pomoc w organizacji i wystroju, przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Andrzejkowe wróżby i zabawy - organizacja (sporządzenie scenariusza), przeprowadzenie zabaw i wróżb w grupie.
- Gwiazdor w przedszkolu - koordynacja działań zaplanowanych w ramach wizyty gwiazdora w przedszkolu, rozdanie prezentów itd.
- "Przy świątecznym stole..." spotkanie gwiazdkowe z rodzicami - pomoc w organizacji i wystroju, pomoc w wykonaniu upominków, zaproszeń oraz przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej
- Ćwiczę z babcią i dziadkiem - wspólna zabawa z okazji ich święta - organizacja, wystrój, wykonanie zaproszeń, przygotowanie występu dzieci w ramach części artystycznej

Wycieczki:
- Wycieczka do Klimkowej Osady

Współpraca ze środowiskiem w I semestrze:

- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ....) Obserwacja działań dzieci w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych przez psychologa: obserwacja działań .... w czasie zajęć dydaktyczno– wychowawczych przez psychologa
- Komenda policji - Spotkanie z policjantem - pogadanka z dziećmi na temat skutków kradzieży
- Straż miejska: Spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej - pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych
- Ratownicy medyczni - Pierwsza pomoc - wiem, co robić. Zajęcia pokazowe – udzielanie pierwszej pomocy
- Przedszkole ...: uczestnictwo w szkoleniu zorganizowanym w sąsiedniej placówce

Współpraca z rodzicami, punkty zrealizowane w I semestrze:

- POZNAŃ – MIASTO SPORTU - monitorowanie imprez sportowych w Poznaniu w roku szkolnym 2016/2017, przekazywanie aktualnych informacji rodzicom na gazetkach informacyjnych.
- Coroczne wybory do rady rodziców i rad grupowych
-Przekazywanie rodzicom dzieci 6 - letnich wyników z diagnozy wstępnej, zapoznanie ich z indywidualnym programem wspomagania i korygowania rozwoju dziecka oraz przekazywanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wrzesień/październik 2016
- Przekazywanie rodzicom informacji o wynikach prowadzonej obserwacji oraz codziennych spostrzeżeniach
- Systematyczne zamieszczanie na tablicach dla rodziców (ogólnej i grupowej) informacji o organizacji pracy przedszkola, grupy, nadchodzących imprezach, uroczystościach, osiągnięciach dzieci informacji o pracy wychowawczo – dydaktycznej, przy pracach plastycznych zaznaczanie techniki, tematyki i celów, piosenki, wiersze.
- Zapoznanie rodziców na zebraniu z obowiązującymi normami zachowań w każdej grupie, prawami dziecka, z podstawą programową, z wynikami ewaluacji wewnętrznej. Zapisanie tego faktu w protokołach z zebrań.
- Podtrzymywanie dotychczasowych stosowanych form współpracy – kontakty indywidualne, dyżury nauczycieli, imprezy okolicznościowe, zajęcia pokazowe, spotkania warsztatowe, zebrania grupowe): organizacja spotkania i warsztatów dla rodziców z udziałem dzieci w ramach edukacji rodziców "W zdrowym ciele zdrowy duch". Temat spotkania: Zabawy z dawnych lat.
- Szeroka pomoc rodziców w organizacji imprez i uroczystości: m.in. wykonanie ozdób na kiermasz świąteczny, organizacja poczęstunku podczas uroczystości
- Angażowanie rodziców w zbiorki, akcje, akcje charytatywne: zbiórka zabawek, zbiórka żywności

4. Szkolenia:
....
Studia:
-Kierunek: Pedagogika ....

5. Do dodatkowych obowiązków, które zostały mi wyznaczone zaliczyć mogę prowadzenie kroniki przedszkolnej (zadanie realizowane na bieżąco), nadzorowanie wystroju i ozdób jesiennych w przedszkolu, a także prowadzenie projektu z j. niemieckiego od X.2016 r., w ramach, którego opracowałam własny program nauczania oraz comiesięczne plany pracy. Moim dodatkowym zadaniem w I semestrze była także współorganizacja kiermaszu świątecznego w przedszkolu. Dodatkowo realizuję także zadania przewidziane w ramach planu stażu ( sprawozdanie z pracy półrocznej, jako stażysty z planu rozwoju znajduje się w osobnym pliku)

6. W ramach współtworzenia grupy zadaniowej przyczyniłam się do powstania sprawozdania z ewaluacji za okres październik - styczeń wraz z narzędziami.

7. Wnioski do mojej pracy w drugim półroczu roku szkolnego:
- Nawiązanie współpracy z Bibliotekami w Poznaniu, zorganizowanie wycieczki dla dzieci, warsztatów
- Poszukiwanie nowych pomysłów na zabawy ruchowe w celu urozmaicenia cyklu gimnastyki porannej
- Nawiązanie współpracy z Wydziałem Studiów Edukacyjnych w ramach projektu z j. niemieckiego
8. W ramach zespołu wychowawczego pracowałam indywidualnie z następującymi dziećmi:
-..., poprzez wsparcie w różnych pracach z zakresu motoryki małej podczas zajęć, a także indywidualne gry i zabawy literkami w ramach przygotowania do nauki czytania.
-...., poprzez ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej, rozpoznawania liter oraz ich pisania w ramach różnych zabaw.
-...., poprzez indywidualną naukę literek (rozpoznawanie wzrokowe poprzez skojarzenia), a także ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.
-...., poprzez różne indywidualne zabawy literkami, układanie wyrazów, rozpoznawanie wzrokowe liter, ćwiczenia sylabizowania i głoskowania
-...., poprzez wsparcie w trakcie wykonywania zadań edukacyjnych, indywidualne podejście w trakcie różnych aktywności przedszkolnych, praktycznie stałą obserwację zachowania ... oraz wiele indywidualnych rozmów na temat właściwego zachowania w grupie przedszkolnej.
-...., poprzez częste rozmowy wychowawcze na temat zachowania w grupie przedszkolnej.
-...., poprzez wsparcie w trakcie wykonywania zadań edukacyjnych
Ponadto ... prowadziłam zajęcia hospitowane przez Panią Dyrektor, z których wyniosłam wiele cennych wskazówek dla dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyłam się m.in. tego, aby zwracać szczególną uwagę na dzieci mniej aktywne na zajęciach, dostałam także dużo cennych rad metodycznych, które ulepszyły mój proces nauczania.

.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.