X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34555
Przesłano:

"Zabawy z plastyką" - program kółka plastycznego

WSTĘP

Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku szkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym, niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.

Zajęcia plastyczne są koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka. Kultura przeżyć, ich siła i jakość będą tym bogatsze, im wcześniej dziecko zacznie obcować ze sztuka. Ważną rolę na zajęciach odgrywa nauczyciel, który powinien być innowacyjny, twórczy, poszukujący, otwarty na świat, który na zajęciach podsuwa dzieciom coraz to nowsze i ciekawsze techniki plastyczne oraz atrakcyjne przybory i materiały. Techniki plastyczne stosowane w edukacji wczesnoszkolnej są swoistym „językiem sztuki dziecka". Poznawanie tego, swoistego języka sztuki umożliwia dziecku odzwierciedlenie jego twórczości naturalnej w tym wieku potrzeby ekspresji. Jest także jednym ze środków komunikowania się ze światem.
Zajęcia plastyczne są tym ciekawsze, im bardziej różnorodne są proponowane dzieciom materiały i techniki plastyczne. Pozwalają na swobodne eksponowanie i ujawnianie swojego „Ja". Organizując w ramach "kółka" twórcze zajęcia plastyczne starać się będziemy dobierać takie techniki, aby tematyka prac była urozmaicona.

Doceniając wartości twórczej aktywności i obserwując rozwój twórczości artystycznej dzieci przedszkolnych, ich pierwsze sukcesy i osiągnięcia, zdecydowałam się opracować program autorski kółka plastycznego, który uwzględnia potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci 6-7 letnich.
Głównym założeniem i celem zajęć jest wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły o zajęcia na których dzieci będą mogły wszechstronnie kształtować swoją osobowość poprzez kontakty ze sztuka i poprzez uprawianie sztuki zgodnie z posiadanymi uzdolnieniami i zainteresowaniami.

Realizacja programu z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami poprzez zabawy plastyczne, grupowe i indywidualne, uwzględniające kreatywność, indywidualizm i swobodną ekspresję w twórczości plastycznej oraz różnorodność technik plastycznych a także pozwoli na doskonalenie grafomotoryki dużej oraz małej.

Program zawiera:
• założenia programu
• główne cele ogólne i cele szczegółowe
• zadania nauczyciela
• metody i formy pracy
• techniki plastyczne rozwijające ekspresję plastyczną dzieci
• plan pracy- przykładowe działania twórcze z dziećmi
• bibliografię i wybór literatury pomocnej w organizacji zajęć plastycznych

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE :
• Program jest zgodny z nową Podstawą Programową
• Program kierowany jest do dzieci klasy pierwszej
• Program realizowany będzie w ramach koła plastycznego poza godzinami pracy dydaktycznej w wymiarze 45 min tygodniowo od października 2016 do czerwca 2017.
• Udział w zajęciach będzie dobrowolny. Wezmą w nich udział dzieci nie tylko szczególnie uzdolnione ale te, które wykazują zainteresowania plastyczne (z klasy 1a).
• Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań plastycznych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego.
• Działania plastyczne powinny być tak organizowane, aby były ciekawe, pobudzały dziecko do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej
• stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem
• wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu
• kształtowanie twórczej postawy, kreatywności
• aktywizowanie procesów poznawczych
• rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej
• kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
• doskonalenie sprawności manualnej
• bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami
• uwrażliwienie na piękno otoczenia
• odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności
• rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.
ZADANIA NAUCZYCIELA:
• organizuje miejsce pracy do działań plastycznych
• inspiruje dzieci, motywuje do zabawy plastyką poprzez wyzwalanie w nich ciekawości, rozwijanie wyobraźni i fantazji, tworzy klimat sprzyjający pracy twórczej
• zachęca dziecko do tworzenia, odkrywania, wypowiadania się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu, prostych kompozycji i form konstrukcyjnych
• zaspakaja potrzebą bezpieczeństwa, akceptacji, swobody
• tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające samodzielnemu myśleniu i rozwiązywaniu zadań

METODY:

• praktycznego działania
• doświadczeń i eksperymentowania
• pokazu i obserwacji

FORMY:

• praca indywidualna
• praca w grupach
• praca zespołowa

TECHNIKI PLASTYCZNE:

• Malowanie farbą plakatową
• Malowanie na szkle
• Malowanie palcami
• Tworzenie kompozycji płaskiej z tworzywa przyrodniczego
• Odrysowywanie rąk i tworzenie obrazków
• Orgiami z kół
• Wydzieranie
• Wycinanie
• Malowanie pastelami
• Cięcie i składanie
• Rysowanie, wydzieranie do muzyki (praca metodą KLANZY)
• Witraż

PLAN ZAJĘĆ KÓŁKA PLASTYCZNEGO:

Termin
Temat
Technika
Środki plastyczne
Październik
„Leśne sowy”
Forma przestrzenna z użyciem rolki papieru.
Rolka po papierze toaletowym, papier kolorowy, klej, nożyczki, oczka.

Praca na konkurs szkolny
Według regulaminu konkursu

„Kasztanowe grzybki”
Forma przestrzenna z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.
Plastelina, kasztany, wieczko od słoika.

„Jesienne drzewo”
Malowanie dłońmi.
Farby plakatowe, pastele, blok rysunkowy.
Listopad
„Idzie jeż”
Wyklejanka z ziaren.
Blok techniczny, ziarna, pastele.

„Listki”
Stemplowanie, kalkowanie liści.
Farby, pastele, liście, blok rysunkowy.

„Kolorowy deszcz”
Malowanie deszczu do muzyki oraz origami z kółek
Pastele, papier kolorowy, blok rysunkowy, kólka origami.

„Owoce i warzywa”
Malowanie martwej natury.
Farby plakatowe, blok rysunkowy.
Grudzień
Praca na konkurs szkolny/międzyszkolny.
Według regulaminu konkursu

„Mikołaj”
Składanka i wycinanka z wykorzystaniem chusteczek papierowych i płatków kosmetycznych.
Papier kolorowy, pastele, chusteczki papierowe ozdobne, płatki kosmetyczne.

„Choinka”
Praca zbiorowa z wykorzystaniem leniwej ósemki, metodą KLANZY.
Pastele, nożyczki, kółka origami.
Styczeń
„Zimowe drzewo”
Naklejanka z taśmy malarskiej.
Taśma malarska, farby.

„Miasto nocą”
Malowanie pastelą do muzyki (KLANZA), pogrubianie konturów.
Pastele, papier kolowowy, nożyczki, klej.
Luty
„Bałwanek cz.1”
Praca z masy solnej.
Masa solna.

„Bałwanek cz.2”
Praca z masy solnej.
Farby.

„Pingwinek”
Praca przestrzenna z kubeczka jednorazowego.
Kubek papierowy, farby, papier kolorowy.

„Złota rybka”
Praca przestrzenna z płyty CD.
Płyta CD, papier kolorowy, cekiny, plastelina.
Marzec
Praca na konkurs szkolny
Według regulaminu konkursu

„Bazie”
Praca z kółek origami.
Koła origami, blok kolorowy.

Praca na konkurs szkolny – palma wielkanocna.
Według regulaminu konkursu

Kwiecień
„Króliczek wielkanocny”
Praca przestrzenna z rolki po papierze toaletowym.
Rolka po papierze toaletowym, papier kolorowy, papilotki na muffinki.

„Baranki”
Linie pionowe i poziome, odbijanka kształtów.
Włóczka, rolka po papierze toaletowym, farby.

„Ptaszki w gniazdku”
Praca z talerzyka tekturowego.
Talerzyk jednorazowy okrągły, włóczka, papier kolorowy, plastelina.
Maj
„Obrazek dla mamy cz1.”
Malowanie na szkle.
Szkło, farby do witrażu.

„Obrazek dla mamy cz2.”
Malowanie na szkle.
Szkło, farby do witrażu.

„Łąka”
Dowolna technika plastyczna wybrana przez uczniów.
Farby, pastele, kredki, papier kolorowy itp.

„Kolorowe motyle”
Odbijanie symetryczne, mieszanie barw.
Blok rysunkowy, farby.
Czerwiec
„Konik morski”
Wycinanka z talerzyka papierowego.
Talerzyk papierowy, cekiny, plastelina, papilotki po muffinkach.

„Maki”
Wydzieranka z papieru kolorowego w rytm muzyki (KLANZA).
Papier kolorowy, pastele, klej.

BIBLIOGRFIA:
• „365 rzeczy do zrobienia”, Fiona Watt, Centrum Edukacji Dziecięciej 2007
• „Magiczne kółeczka czyli orgiami płaskie z koła”, Dorota Dziamska, Wydawnictwo BIS 2008
• „Tańce, pląsy i zabawy przy muzyce dla dzieci w wieku przedszkolnym”, Robert Doman, Iwona Biśto, Jolanta Kaszyca, Wydawnictwo Przedszkolak, 2003
•Kalbarczyk A., zabawy ze sztuką, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 r.
• Pomysły zaczerpnięte ze szkoleń KLANZY
•Anna Jabłońska, "Zabawy plastyczne", Świat Książki, Warszawa 2004
•Doris Ruppert, "Każde dziecko to potrafi"

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.