X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34552
Przesłano:

Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla pleców okrągłych

Monika Bucior

Osnowa lekcyjna gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej
dla pleców okrągłych

Wada postawy :plecy okrągłe
Miejsce ćwiczeń : sala gimnastyczna
Czas trwania : 2 x 45 minut
Liczba dzieci : 8
Wiek dzieci : 10 lat
Przybory : szarfy , woreczki , ławeczki gimnastyczne
Wykaz skrótów: RR – ręce, NN- nogi ,T – tułów ,mm – mięśnie , rr- dłonie , Pw. – pozycja wyjściowa
Tok lekcji 1 lekcja 2 lekcja
I Faza

1. Zbiórka

2. Zabawa lub ćwiczenia ożywiające

3. Ćwiczenia oddechowe

1. Zbiórka w szeregu ,przywitanie grupy , sprawdzenie obecności , podanie tematu zajęć .

2. „ Spłoszone wróbelki” – na hasło U – biegają wykonując rękoma odrzuty skrzydełek w tył . Na hasło „ jastrząb” wróbelki wracają do gniazda i siadają skrzyżnie w pozycji skorygowanej , RR w skrzydełka.

3. Marsz w postawie skorygowanej , RR bokiem w górę w skos – wdech nosem , wydech ustami – opuszczenie RR

1. Zbiórka w siadzie ,klęcznym , przywitanie grupy, sprawdzenie obecności , podanie tematu zajęć .

2. Zabawa ruchowa „ Zaczarowany berek” Wybrany uczeń ma za zadanie złapać pozostałych uczestników poprzez dotknięcie ręką . „ Zaczarowane” dziecko siada w siadzie skrzyżnym z RR w skrzydełka .

3. Postawa skorygowana – wspięcie na palce , RR w górę – wdech , opuszczenie stopy i RR – wydech

II Faza
1. Ćwiczenia rozluźniające obręczy barkowej i rozciągające mm. klatki piersiowej.

2. Ćwiczenia mm. głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa.

3. Ćwiczenia mm. grzbietu .

4. Ćwiczenia mm. pośladkowych i NN .

5. Ćwiczenia oddechowe

6. Ćwiczenia mm. brzucha .

7. Ćwiczenia oddechowe .

8. Ćwiczenia równoważne

9. Zabawa lub gra .

10. Ćwiczenia mm. brzucha i pośladków na przyrządach .

11. Ćwiczenia oddechowe .

12. Ćwiczenia równoważne

13. Zwis z ćwiczeniami najczęściej mm. brzucha .

14. Zabawa lub gra .

1. Pw: S klęczny RR w skrzydełka
r: krążenia RR w tył , ściąganie łopatek

2.Pw. S prosty podparty
r: ruchy głowy we wszystkich płaszczyznach do boku.
Kp

3.Pw: Lp , RR w skrzydełka
r: skłon T w tył
Kz – m. pierś
Kw – m. grzbietu

4.Pw: Lp RR w skrzydełka , NN proste
r: unoszenie w góry na przemian Np i Nl ugiętej w kolanie , zaakcentowanie prostowania w stawie biodrowym

5. Pw. Lt , RR w skrzydełka , NN ugięte
r: RR przodem w górę – wdech
RR- powrót bokiem – wydech

6. Pw: Lt RR w skrzydełka nn ugięte
r: RR wyprost NN wyprost
Ksr – m brzucha

7. Pw.: Lt NN ugięte RR w skrzydełka
r: wdech z uwypukleniem klatki piersiowej , wydech z uniesieniem głowy

8. Pw: Stanie tyłem do drabinek szeroki nachwyt jak najwyższego szczebla
r: unoszenie raz Np raz Nl – palce obciąbnięte

9.Zabawa „Ogonki” . Wszystkie dzieci mają ogonki , luźno biegają po sali , każde stara się zebrać jak najwięcej ogonków .

10.Pw. S. płaski tyłem do drabinki , szeroki nachwyt za szczebel
r: uniesienie bioder do góry , głowa do tyłu równo z T .

11. Pw: S skrzyżny rr na kolanach
r: wznos RR w górę bokiem – wdech – powrót do Pw. – wydech

12. Marsz po listwie odwróconej ławeczki z różnym ustawieniem ramion

13. Pw: Zwis tyłem – szeroki nachwyt
r: wymachy NN prostych w bok

14. „ Pająk i muchy” jedno z dzieci zostaje pająkiem , reszta dzieci biega po całej sali na paluszkach . Na hasło Pająk – przybierają postawę : stanie rr w bok , plecy proste . Kto nie wykonał ćwiczenia idzie na bok i tu wykonuje siad klęczny , plecy proste .

1. Pw: podpór tyłem NN ugięte
r: wyprost N w górę
Kz –m. pierś

2. Pw : klęk podparty
r: popychanie głową piłki

3.Pw : Lp RRw skrzydełka
r: skłon T w tył połączony z wyprostem RR w przód
Kp- m. ramion
Kw –m. grzbietu

4. Pw : pozycja niska Klappa – szeroki rozstaw ramion
r: Np wyprostowana , krążenie w prawo i w lewo , zmiana nogi

5. Pw. Siad klęczny RR – świecznik
r: wdech – skręt głowy w lewo (w prawo) i wydech – gaszenie świeczki

6.Pw: Lt , RR w skrzydełka NN ugięte
r: podniesienie miednicy w górę
Kz –m. brzucha

7. Pw: Lt nn proste RR w skrzydełka
r: RR w górę przodem , NN ugięte w kolanach – wdech , powrót do pw. – wydech

8. Pw: Stanie RR wzdłuż T
r: ramiona w bok – wspięcie na palce stóp i wolne przejście do przysiadu , wyprost NN i powrót do pozycji wyjściowej

9. „Wyścigi szeregów” . Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym w dwóch szeregach tyłem do siebie . Na sygnał biegną na czworakach na wyznaczone miejsce i siadają w pozycji j.w. twarzą do siebie

10. Pw: Siad płaski tyłem do drabinki RR szeroki nachwyt za szczebel
r- unoszenie NN do góry i wytrzymanie

11. Pw. Lt RR wzdłuż tułowia NN ugięte
r: wdech ze wznosem RR bokiem w górę , powrót do Pw. – wydech

12. Marsz po listwie odwróconej ławeczki z wykonaniem przysiadu , półobrotu i wagi

13. Pw. Zwis tyłem
r: podciąganie NN ugiętych w kolanach do brzucha

14. Zabawa „Ogonki” . Wszystkie dzieci mają ogonki , luźno biegają po sali , każde stara się zebrać jak najwięcej ogonków .
III Faza
1. Ćwiczenia przeciw płaskiej stopie .

2. Ćwiczenia utrwalające nawyk prawidłowej postawy .

3. Ćwiczenia uspokajające .

4. Omówienie zajęć .
1. Pw: stanie boso , stopa na szarfie
r : zwijanie szarfy palcami stóp

2. Trucht w rozsypce przy muzyce , przyjęcie postawy skorygowanej w momencie , gdy milknie muzyka .

3. Pw: L t w kole RR w skrzydełka NN proste , stopy do środka .
r: oddychanie torem przeponowym , NN ugięte w kolanach

4. Omówienie zajęć , podanie zadania domowego , sprzątnięcie przyborów .
1. Pw: Stanie boso
r : chwyt woreczka palcami stopy i wymach z jednoczesnym rzutem woreczka na odległość

2. Marsz z laska na plecach , plecy proste

3. Pw: Lt RR w skrzydełka NN ugięte
r: uczniowie naśladują małe kotki przeciągając się

4. Omówienie zajęć , podanie zadania domowego , sprzątnięcie przyborów

Literatura:
1. Jerzy Kołodziej, Krzysztof Kołodziej, Irena Momola, Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w szkole, Rzeszów 1998 r.
2. Maria Kutzner – Kozińska, Kazimiera Wlaźnik, Gimnastyka korekcyjna dla dzieci 6- 10 letnich, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995 r.
3. Alicja Romanowska, Konspekty zajęć gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, Wyd. Korepetytor, Płock 2000 r.
4. Kasperczyk T. „Wady postawy ciała-diagnostyka i leczenie” Kraków 2001

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.