X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34549
Przesłano:

Konspekt zajęć z edukacji polonistycznej - znaki interpunkcyjne

KONSPEKT LEKCJI W KLASIE III D

Data: 3 marca 2017.
Temat zajęć: Znaki interpunkcyjne.
Prowadzący: Krystyna Gilman

CELE OGÓLNE:

- utrwalenie wiadomości na temat rodzajów zdań,
- poprawne pisanie znaków interpunkcyjnych,
- rozpoznawanie znaków interpunkcyjnych w tekście,
- poprawne stosowanie poznanych znaków interpunkcyjnych,
- doskonalenie umiejętności głośnego czytania,
- rozwijanie umiejętności zawierania własnych myśli i spostrzeżeń w formie zdań.

CELE OPERACYJNE:

Uczeń:
- zna rodzaje zdań,
- wymienia znaki interpunkcyjne
- stosuje znaki interpunkcyjne w zdaniach
- zna budowę zdania, samodzielnie układa zdania
- czyta głośno ze zrozumieniem
- wykazuje się starannością w pracy
- potrafi wyrażać swoje stany emocjonalne za pomocą intonacji
- potrafi brać aktywny udział w zajęciach

METODY PRACY:
słowne: podająca- rozmowa, opis
oglądowa: ilustracje,prezentacje
praktyczne; praca z tekstem

FORMY PRACY:
zbiorowa, indywidualna, grupowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: krzyżówka, kartka z napisem, szablony znaków interpunkcyjnych, ilustracja wiosny, wiersz J. Brzechwy „Znaki przestankowe”

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Krzyżówka. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, której hasłem jest wyraz „ Zdania”.
2. Przypomnienie o rodzajach zdań. Przykłady zdań układanych przez dzieci w formie ustnej.
3. Przedstawienie ilustracji wiosny i ukrytych tam znaków. Liczenie ilości tych znaków.
4. Zapoznanie uczniów z tematem dzisiejszych zajęć. Temat to „Znaki interpunkcyjne”
5. Przedstawienie dzieciom znaków interpunkcyjnych w formie lizaków. Głośne ich nazywanie.
6. Czytanie wierszyków M. Brykczyńskiego o znakach.
Przerwa śródlekcyjna: utrwalenie rzeczowników i czasowników. Nauczyciel wypowiada wyrazy, które są czasownikami lub rzeczownikami i objaśnia uczniom jaką czynność wykonują gdy jest to czasownik lub rzeczownik.
7. Zapisanie w zeszycie tematu lekcji.
8. Układanie zdań z poznanymi znakami interpunkcyjnymi.
9. Czytanie przez nauczyciela wiersza J. Brzechwy „Znaki przestankowe”- dzieci pokazują znaki o których mowa.
10. Wykonywanie ćwiczeń w książce.
11. Podsumowanie zajęć;
- o czym dzisiaj rozmawialiśmy?
- jakie znaki interpunkcyjne poznaliśmy?
- pochwała dla uczniów, którzy pięknie pracowali na zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.