X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34512
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Metody dydaktyczne w edukacji plastycznej dzieci w przedszkolu

Metody dydaktyczne określane są jako sposób postępowania, kolejność czynności w procesie edukacji nauczyciela i ucznia.
Metoda kształcenia według Wincentego Okonia jest wypróbowanym i systematycznie stosowanym układem czynności nauczyciela i uczniów, które są realizowane świadomie w celu spowodowania złożonych zmian w osobowości uczniów.
Kazimierz Sośnicki definiuje metodę nauczania jako systematycznie stosowany przez nauczyciela sposób pracy dydaktycznej, obejmujący różne czynności nauczyciela i uczniów, które mają prowadzić do rozumienia i opanowania nowych treści oraz uzyskania przynajmniej podstawowych umiejętności związanych z tymi treściami.
Metody dydaktyczne określają, jak postępować w procesie nauczania i uczenia się, jakie stosować zabiegi i czynności, jak dobierać formy i środki dydaktyczne, aby osiągnąć oczekiwane rezultaty kształcenia. Różnorodność i ilość metod nauczania przyczyniła się do konieczności ich podziału. Współczesne opracowanie ich podziału zaproponował Franciszek Bereźnicki, który wyróżnia:
- metody podające- opis, opowiadanie, pogadanka, wykład informacyjny, objaśnienie, praca ze źródłem drukowanym
- metody problemowe- nauczanie problemowe, wykład problemowy, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, metoda badawcza
- metody eksponujące- drama, sztuka teatralna, wystawa, pokaz
- metody praktyczne- ćwiczenia przedmiotowe, metoda laboratoryjna, pomiar.
W edukacji plastycznej dzieci w przedszkolu stosuje się głównie dwie metody:
- metoda swobodnej ekspresji połączona z wykonywaniem przez dzieci prac plastycznych na dowolny temat
- metoda zadań inspirujących koncentrująca ekspresję twórczą dziecka na tematyce proponowanej przez nauczyciela.
Polegają one na stwarzaniu warunków dla samodzielnych doświadczeń dzieci, budzeniu ich aktywności, potrzeby działania i eksperymentowania oraz wyrażania swoich przeżyć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.