X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34477
Przesłano:

W krainie owadów - konspekt zajęć

Cele lekcji:
Uczeń:
• Wyjaśnia skąd pochodzi nazwa stawonogi,
• Nazywa części ciała owada,
• Omawia poszczególne części ciała owada,
• Rozróżnia typy odnóży i aparatów gębowych,
• Tłumaczy związek między sposobem odżywiania się owadów a typem narządów gębowych,
• Wymienia i omawia formy rozwojowe u owadów
• Podaje przykłady negatywnej i pozytywnej roli owadów,
• Ocenia rolę owadów,
• Wyjaśnia pojęcia przeobrażenie zupełne i niezupełne,

Metody pracy:
Praca z kartą ucznia, pogadanka, praca z teksem źródłowym, obserwacja budowy- okaz owada wysuszony, obserwacja ilustracji i okazów owadów,

Pomoce dydaktyczne:

• kolorowe plansze owadów, (zestaw plansz przyroda)
• krzyżówka,
• tekst źródłowy,
• karty pracy dla poszczególnych grup,
dostępne atlasy,
• klucze do oznaczania,
• lupy kubkowe,
• szkolne hodowle owadów (Drosophila Melonogaster)
• tekst z luką,
• laptop
• tablica multimedialna z projektorem,
• wizualizer,
• okazy owadów znalezione na wycieczce

Faza wstępna

1. Nauczyciel rozdaje uczniom krzyżówkę i poleca aby rozwiązali ją. W ten sposób dowiedzą się jaką grupę organizmów będziemy omawiać na lekcji.
2. Nauczyciel wyjaśnia, że omawiana grupa organizmów zaliczana jest do stawonogów tak jak pajęczaki i skorupiaki.
3. Nauczyciel zadaję pytanie: skąd wzięła się nazwa stawonogi.
4. Pokaz rozmieszczenia stawów u owadów z wykorzystaniem wizualizera.
5. Uczniowie na tablicy multimedialnej oglądają owada, pokazując w którym miejscu występują stawy.
6. Nauczyciel pokazuje budowę owada z wykorzystaniem wizualizera, dzięki temu wszystkie dzieci są wstanie rozpoznać jego elementy budowy.
7. Rozdanie uczniom kart pracy. Budowa owada. Zał. 1

Faza realizacji:

1. Film edukacyjny „Owady”
2. Na podstawie filmu, zdjęć zawartych w atlasie uczniowie charakteryzują aparaty gębowe owadów.
3. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytanie: po co owadom różne aparaty gębowe. – dyskusja
4. Uczniowie wykonują zadanie 1, 2, 3 z zał. 2 Aparaty gębowe owadów.
1. Przyjrzyj się przedstawionym na rysunkach aparatom gębowym owadów.
2. Wyjaśnij jakie znaczenie maja dla owadów różne aparaty gębowe i jakie to ma znaczenie w pobieraniu pokarmu.
3. Mając modele owadów, wskaż na nich poznane aparaty gębowe.
3a Układanka „Jaki mam aparat gębowy i co jem?” Połącz ze sobą typy aparatów gębowych z ilustracjami. Przyporządkuj odpowiednie zwierzęta do typu aparatu gębowego.

5. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy .
6. Uczniowie otrzymują od nauczyciela modele plastykowe – cykl życiowy : mrówki, chrabąszcza, motyla, biedronki. Zadaniem uczniów jest odpowiedzenie na pytanie ;W jaki sposób zachodzi rozwój przedstawionego owada?.
7. Lider każdego zespołu przedstawia informacje.
8. Nauczyciel wyjaśnia czym charakteryzuje się przeobrażenie zupełnie i niezupełne, co to jest rozwój złożony i prosty.
9. Przy użyciu wizualizera przedstawia rozwój muchy i motyla.
10. Uczniowie wykonują zadanie z zał. 3
Na podstawie informacji zdobytych na zajęciach oraz korzystając z poniższych schematów rozwoju owadów,
1. Podpisz schematy (przeobrażenie zupełne i niezupełne)
2. Wyjaśnij czym różni się przeobrażenie zupełne od przeobrażenia niezupełnego. Zapisz różnice.

Faza końcowa:
Dyskusja na temat znaczenia owadów w przyrodzie, życiu człowieka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.