X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34464
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W świątecznym nastroju - motywowanie dzieci mało aktywnych poprzez różne formy aktywności zabawowej do podejmowania działań sprzyjających uczeniu się

Grupa : 3 - 4 latki ,, Misie''

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego :
Obszar 1 – Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
2. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych ).
3. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań.
Obszar 2 – Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
5. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Obszar 3 – Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
1. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym.
2. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji.
3. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.
Obszar 4 – Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
2. grupuje obiekty w sensowny sposób ( klasyfikuje ) i formułuje uogólnienia typu : to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne .
3. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.
Obszar 8 – Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
1. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowych śpiewie, w tańcach i muzykowaniu.
2. dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc.
Obszar 9 – Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
2. umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu ( takich jak kształt i barwa ) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
Obszar 13 – Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
1. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego.
Obszar 14 – Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
2. potrafi uważnie patrzeć ( organizuje pole spostrzeżeniowe ), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach.
3. dysponuje sprawnością rąk i koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania.
5. słucha np.opowiadań, baśni i rozmawia o nich,interesuje się książkami.
7. rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli.

Cele ogólne :
- wzbogacenie wiadomości dzieci na temat tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych ;
- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstu mówionego ;
- doskonalenie umiejętności wypowiadania się w sposób jasny i zwięzły na określony temat;
- wyrabianie umiejętności łączenia ruchu z muzyką ;
- różnicowanie, porównywanie i nazywanie wielkości przedmiotów według wzrastającej
liczby ich elementów, operowanie określeniami : mały, większy, największy ;
- kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami w zakresie 5;
- rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
- wdrażanie dzieci do współpracy w zespołach;
- utwalenie kształtów i nazw poznanych figur geometrycznych : koło, kwadrat;
- rozwijanie sprawności manualnych;
- rozwijanie twórczej aktywności dzieci;

Cele operacyjne :
- dz. zna tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia ;
- dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to co mówią i czego oczekują ;
- dz. wypowiada się na temat Świąt Bożego Narodzenia we własnym domu ;
- dz. interpretuje muzykę ruchem ;
- dz. uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych przez nauczycielkę ;
- dz. różnicuje, porównuje i nazywa wielkość przedmiotów ;
- dz. posługuje się określeniami : mały, większy, największy ;
- dz. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego ;
- dz. aktywnie uczestniczy w pracy zespołowej ;
- dz. rozpoznaje i nazywa figury geometryczne , określa kolory ;
- dz. rozwija sprawność manualną ;
- dz. utrzymuje porządek podczas wykonywania pracy i w swoim otoczeniu ;
- dz. przestrzega umów zawartych w grupie ;

Metody pracy :
Słowne – opowiadanie, rozmowa
Czynne – zadań stawianych do wykonania
Oglądowe – prezenty - kwadraty o różnych wielkościach, sylwety zwierząt

Formy pracy :
indywidualna, zespołowa, grupowa

Pomoce :
płyta CD z muzyką, mozaika geometryczna, klocki drewniane, dywaniki, prezenty – kwadraty, sylwety zwierząt, minutnik, mandarynki, goździki, worek św. Mikołaja , mikołajkowe czapki, aniołek, dzwoneczek, bałwanek, bombki, pędzel pani Zimy, koperty z zadaniami, list od św. Mikołaja, naklejki.
Przebieg :

1. ,, Spotkanie'' - zabawa muzyczno- ruchowa ( Klanza )
Dzieci ustawiają sie w kole, śpiewają i pokazują ruchem piosenkę :
Witam na spotkaniu wszystkich ( swobodne machanie prawą i lewą ręką nad głową na powitanie ) wspólnie pobawimy się ( ukłon ) jesteś moim przyjacielem ( zginanie palca prawej ręki ) więc razem z Tobą dziś zatańczyć tutaj chcę ( kołysanie całym ciałem na boki z rękoma na biodrach ).

2. ,, List od św. Mikołaja''- odczytanie listu przez nauczycielkę

,, Kochane dzieci z grupy ,, Misie ''

Dzisiaj będę niedaleko waszego przedszkola. Jeśli wykonacie wszystkie zadania
i będziecie grzeczne na pewno Was odwiedzę z workiem prezentów. Zadania ukryte są w kolorowych bombkach . Jeżeli chcecie wiedzieć, która bombka jest pierwsza policzcie gwiazdki. Zaczynajcie od bombki z najmniejszą liczbą gwiazdek.
Powodzenia i do zobaczenia.

Święty Mikołaj

Odkrywanie bombki z jedną gwiazdką , odczytanie obrazka (aniołek i dzwoneczek ) zawieszenie bombki na choince.

3. ,, Komu potrzebne jest Boże Narodzenie ?''- wysłuchanie opowiadania A. Galicy

Odkrywanie bombki z dwiema gwiazdkami , odczytanie obrazka
( bałwanek ) zawieszenie bombki na choince.

4. ,, Pomocnik św. Mikołaja''- omówienie treści utworu ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat : ,, Co robimy w święta Bożego Narodzenia ? '',, Z kim się spotykamy ?''.

5. ,, Reniferowe zaprzęgi ''- zabawa ruchowa
Pary tworzą zaprzęgi, które poruszają się w tempie muzyki, kiedy muzyka ucichnie następuje zamiana prowadzącego w parze.

Odkrywanie bombki z trzema gwiazdkami, odczytanie obrazka
( prezenty) i zawieszenie jej na choince.

6. ,, Prezenty''- zabawa matematyczna – układanie kwadratów
( prezentów ) na dywanikach od największego do najmniejszego tworząc wieżę. Przyporządkowanie odpowiednich wielkości prezentów odpowiednim zwierzętom.
Podział dzieci na dwie grupy według naklejonych na ubranie figur geometrycznych :
1 grupa ( koła ) układa prezenty na dywanikach
2 grupa ( kwadraty ) układa prezenty z klocków drewnianych i mozaiki geometrycznej tworząc wieże. Po skończonym zadaniu następuje zamiana miejsc.
W trakcie układania kartoników dzieci słuchają świątecznych melodii.
7. ,, Ubieranie choinki''- zabawa ruchowa

W rytm melodii dzieci malują pędzlem pani Zimy świąteczną choinkę.

Odkrywanie bombki z czterema gwiazdkami , odczytanie obrazka ( bombka ) i zawieszenie jej na choince.

Dzieci zamieniają się w pomocników Św. Mikołaja, zakładają mikołajkową czapkę. Ich zadaniem jest wykonanie bombki pachnącej świętami.

8. ,, Aromatyczna bombka''- wykonanie bombki z mandarynki i goździków. Zawieszenie jej na przedszkolnej choince.

9. ,, Wesoła i smutna choinka''- dzieci przyklejają kartoniki na odpowiedniej choince,, z uśmiechem'' jeżeli zajęcie się podobało lub ,, ze smutną miną''.
Odkrywanie bombki z pięcioma gwiazdkami, odczytanie obrazka
( ? ) i zawieszenie bombki na choince.

10. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę i wręczenie niespodzianek.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.