X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34422
Przesłano:
Dział: Języki obce

Czasownik modalny should - konspekt lekcji

Konspekt lekcji języka angielskiego

Klasa VI
Temat: I should ask her now! –udzielanie rad.
Cele lekcji:
Cele główne:
•Wyrażanie opinii
•Uzyskiwanie i udzielanie informacji
•Udzielanie i przyjmowanie rad
•Opisywanie bezpiecznego zachowania w lunaparku
•Opisywanie ilustracji – określanie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe

Cele szczegółowe:
Uczeń...
• tworzy zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz krótkie odpowiedzi z czasownikiem modalnym should
• posługuje się słownictwem w zakresie następujących obszarów: SZKOŁA: przybory szkolne, PRACA: popularne zawody, ŚWIAT PRZYRODY: pogoda, ŻYWIENIE: artykuły spożywcze i posiłki, CZŁOWIEK: uczucia i emocje, DOM: miejsce zamieszkania, opis wyposażenia, ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE: członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, formy spędzania czasu wolnego, czynności życia codziennego,

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Uczeń...

SŁUCHANIE
• Rozumie ogólny sensu tekstu słuchanego, wyszukuje w tekście słuchanym zarówno proste, jak i złożone informacje
• Reaguje na polecenia

CZYTANIE
• Rozumie wypowiedzi pisemne, wyszukuje podstawowe i złożone informacje

MÓWIENIE
• Przedstawia swoje upodobania i uczucia oraz opinie, opisuje ludzi, przedmioty i miejsca, opowiada o czynnościach dnia codziennego.
• Poprawnie wymawia dźwięki /ɪə(r)/ i /eə(r)/

REAGOWANIE
• Reaguje w prostych i złożonych sytuacjach: udziela rad, wyraża swoje emocje, prosi o informacje, wyraża prośby i podziękowania, podaje swoje upodobania, udziela pisemnie informacji na swój temat.

PISANIE
• Samodzielnie tworzy proste i bardziej złożone wypowiedzi pisemne (Prosi o radę i udziela rad, opisuje ludzi, uzupełnia zdania wyrazami z ramek)

PRZETWARZANIE TEKSTU
• Przetwarza tekst pisany i słuchany: przekazuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego i czytanego

INNE
• Wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika)

Materiały dydaktyczne:

- podręcznik Evolution3 Plus,
- oprogramowanie do tablicy interaktywnej Evolution3
- karty wyrazowe i obrazkowe ilustrujące słownictwo związane z lunaparkiem

Techniki pracy
-budowanie zdań w oparciu o wzór;
-dopasowywanie pytań do odpowiedzi;
- udzielanie odpowiedzi na pytania;
- rozsypanka literowa
-dopasowywanie słów do obrazków
- tłumaczenie zdań na język polski

Formy pracy :
- zbiorowa jednolita,
- praca w parach,
Przebieg lekcji:
- Powitanie, sprawdzenie obecności,
- Zapisanie tematu i objaśnienie o czym będzie lekcja.
Rozgrzewka językowa
Uczniowie w parach zapisują na kartkach słownictwo związane z parkiem rozrywki oraz formami spędzania czasu wolnego.

Wprowadzenie nowego materiału

Uczniowie ćwiczą wymowę słów związanych z lunaparkiem powtarzając je po lektorze.

Uczniowie odgadują znaczenie nowego słownictwa poprzez dopasowywanie odpowiednich wyrazów do obrazków.

Uczniowie zapisują wyrazy w zeszytach.

Uczniowie słuchają i czytają tekst opisujący bezpieczne zachowanie się w lunaparku. Nauczyciel sprawdza zrozumienie tekstu poprzez zadawanie pytań szczegółowych.

Uczniowie odnajdują w tekście i odczytują na głos zdania zawierające czasownik should.

Uczniowie oglądają krótką prezentację na temat tworzenia zdań twierdzących , przeczących, pytań i krótkich odpowiedzi z czasownikiem modalnym should.

Utrwalenie poznanego materiału:

Uczniowie wykonują ćwiczenia utrwalające w podręczniku ucznia. Tworzą zdania z czasownikiem modalnym should.
Zapisują w zeszytach zdania z czasownikiem should na temat bezpiecznego zachowania się w lunaparku.
Przeprowadzają dialog, w którym pytają o rady i udzielają rad.
Układają wyrazy związane z lunaparkiem z rozsypanki wyrazowej.
Opisują obrazek przedstawiający lunapark– określają czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Zakończenie lekcji:
Nauczyciel ocenia aktywność uczniów i informuje ich o tym, co po dzisiejszej lekcji powinni umieć.
Nauczyciel zadaje pracę domową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.