X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34415
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Biblioteki cyfrowe - bogactwo źródeł, skarbnica dziedzictwa narodowego, alternatywa dla bibliotek klasycznych

Temat: Biblioteki cyfrowe – bogactwo źródeł, skarbnica dziedzictwa narodowego, alternatywa dla bibliotek klasycznych.

Cel główny: zapoznanie uczniów z ideą tworzenia bibliotek cyfrowych oraz podstawowymi projektami polskich bibliotek i kolekcji elektronicznych dostępnych w Internecie.

Cele szczegółowe:
- kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji w zasobach bibliotek wirtualnych i wykorzystania ich funkcjonalności,
- wskazanie na potrzebę korzystania z różnorodnych źródeł informacji w procesie uczenia się,
- kształcenie umiejętności krytycznego odbioru informacji.

Metody:
- elementy wykładu
- praca w grupach
- prezentacja
- rozmowa z uczniami

Środki:
- komputery z łączem internetowym,
- spis potrzebnych adresów internetowych w folderze Ulubione,
- tablica interaktywna do prezentacji efektów poszukiwań
- wykaz ważnych adresów bibliotek cyfrowych projektów wirtualnych.

Przebieg lekcji:
- Wprowadzenie i prezentacja tematu lekcji.. Zdefiniowanie pojęć Biblioteka cyfrowa i Digitalizacja w oparciu o encyklopedie internetowe.
- Zalety bibliotek internetowych.
- Przedstawienie sposobu wyszukiwania informacji w bibliotekach elektronicznych.
- Prezentacja podstawowych adresów stron polskich bibliotek wirtualnych.
- Podział uczniów na grupy. Na każdym stanowisku komputerowym w folderze Ulubione przygotowane są adresy internetowe, przyporządkowane tematyce realizowanego zadania
- Liderzy grup losują zadania do opracowania. Krótkie omówienie sposobu realizacji zadań
i prezentacja środków dydaktycznych.
- Samodzielna praca uczniów w grupach. Osoba prowadząca czuwa nad realizacją zadań oraz udziela wskazówek dotyczących nawigacji po programach.
- Przedstawienie przez uczniów zebranych informacji. Każda grupa omawia jedną bibliotekę cyfrową.
- Prezentacja ciekawostek i kuriozów – druga strona archiwów.
- Podsumowanie lekcji – wnioski.

Przydział zadań do poszczególnych stanowisk komputerowych:

1. grupa I (stanowisko w czytelni)
- W portalu polska.pl wyszukaj dokument stwierdzający „Nadanie dóbr klasztorowi w Trzebnicy przez księżnę śląską Jadwigę dnia 24 VIII 1242 roku”.
Źródło: WWW.polska.pl

- Oprowadź nas po wirtualnej wystawie „Powstanie styczniowe”. Wskaż, w jaki sposób taka wystawa może pomóc w procesie samokształcenia.

Źródło: http://www.bn.org.pl/powstanie/
- Pokaż w jaki sposób szukałeś odpowiedzi.

2. Grupa II (stanowisko nr 1 ICIM)
- W Federacji Bibliotek Cyfrowych wyszukaj „Księgę Henrykowską” i pokaż pierwsze zadnie w j. polskim „Daj ać ja pobruszę, ty pocziwaj” (53 strona dokumentu, wers 9 od dołu).

Źródło: http://fbc.pionier.net.pl/owoc
- Wirtualne zwiedzanie i edukacja. W Muzeum Łazienki Królewskie zaprezentuj Salę Balową Pałacu na Wyspie.

Źródło: http://www.lazienki-krolewskie.pl
- Pokaż w jaki sposób szukałeś odpowiedzi.

3. Grupa III (stanowisko nr 3 ICIM)
W zbiorach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona wyszukaj i zaprezentuj czasopismo ABC Nowiny Codzienne z dnia 2 września 1939 r.
- W zbiorach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona wyszukaj i zaprezentuj „Psałterz floriański”. Zwróć uwagę na komentarz do dzieła.
- Pokaż w jaki sposób szukałeś odpowiedzi.

Źródło : http://www.polona.pl/dlibra

4. Grupa IV (stanowisko nr 4 ICIM)
- W Szkolnej Bibliotece Internetowej „Wolne Lektury” wyszukaj utwór „Zemsta” A. Fredry. Zaprezentuj w jaki sposób tekst został opracowany (motywy, rodzaje, gatunki, epoki)
- W Szkolnej Bibliotece Internetowej „Wolne Lektury”, wskaż w jakich utworach występuje motyw „Dorosłość”
- Pokaż w jaki sposób szukałeś odpowiedzi.

Źródło: http://www.wolnelektury.pl/katalog/

Autorka: Joanna Sztyma

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.