X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34407
Dział: Przedszkole

Matematyczna wioska smerfów - scenariusz zajęć obserwacyjnych

Scenariusz zajęć obserwowanych
w grupie V – dzieci 5 - letnich
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach

Temat zajęcia : ,, Matematyczna wioska Smerfów ''
- Kształcenie umiejętności wspólnego podejmowania określonych zadań i rozwiązywania problemów matematycznych

Podstawa programowa:
Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci : porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych oraz w świecie dorosłych )
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań
Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych , nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
5 ) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
1)zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym,gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
3) uważnie słucha , pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach
Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
1 ) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach ( wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach )
2 ) grupuje obiekty w sensowny sposób ( klasyfikuje ) i formułuje uogólnienia typu : to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
3 ) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć
Obszar 5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
4 ) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
Obszar 8.Wychowanie przez sztukę - muzyka, śpiew i pląsy
1 ) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
1 ) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
2 ) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych
3 ) posługuje się liczebnikami porządkowymi
4 ) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów
Obszar 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
2 ) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach
3 ) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania,

Cele ogólne :
- kształcenie umiejętności wspólnego podejmowania określonych zadań i rozwiązywania
problemów matematycznych
- utrwalenie liczebników głównych i porządkowych w zakresie 10
- tworzenie sytuacji doskonalących umiejętność określania wyniku dodawania, odejmowania ,
- stosowanie znaków matematycznych : <, >,= ;
- rozpoznawanie figur geometrycznych płaskich
- ćwiczenie orientacji przestrzennej i koordynacji słuchowo - ruchowej
- organizowanie warunków do rozwijania pamięci, logicznego myślenia, zdolności kojarzenia i skupienia uwagi;
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.

Cele szczegółowe :
Dziecko :
- przelicza elementy z wykorzystaniem liczebników głównych i porządkowych w zakresie 10
- samodzielnie wyznacza wynik dodawania,odejmowania
- zna i stosuje znaki matematyczne : <, >,=
- prawidłowo rozpoznaje cyfry w zakresie10
- rozróżnia i nazywa figury geometryczne ( koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt )
- potrafi poruszać się we wskazanym kierunku : do przodu, do tyłu, w bok
- dostosowuje wypowiedź w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami do danej sytuacji, wspólnej
zabawy
- potrafi opisać przedmioty
- porównuje przedmioty, wskazując na różnice i podobieństwa
- grupuje przedmioty, nazywa je i próbuje uzasadnić, dlaczego do siebie pasują
- potrafi opowiadać o tym, co się wydarzyło, i o tym, co może nastąpić
- przestrzega ustalonych reguł
- współdziała z rówieśnikami podczas wykonywania zadań matematycznych
- porządkuje miejsce pracy i zabawy

Formy pracy :
- grupowa
- indywidualna
- zespołowa

Metody pracy :
- aktywizujące
- słowne
- praktycznego działania

Środki dydaktyczne:
- magnetofon, płyta CD, list od Papy Smerfa, kolorowe ptaki, koperty z liczbami, dekoracja - wioska smerfów, pudełko – skrzynia,czarodziejski kapelusz, figury geometryczne ( koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt ), chusta animacyna, arkusze z działaniami matematycznymi,markery, 2 naczynia, nabój z tuszem, woda,ocet, kwasek cytrynowy, nagrody- medale, naklejki - cenki

Przebieg zajęcia :
1. Powitanie
Przywitanie wszystkich zebranych gości
2. ,, Spotkanie'' - zabawa muzyczno- ruchowa ( Klanza )
Dzieci ustawiają sie w kole, śpiewają i pokazują ruchem piosenkę :
Witam na spotkaniu wszystkich ( swobodne machanie prawą i lewą ręką nad głową na powitanie ) wspólnie pobawimy się ( ukłon ) jesteś moim przyjacielem ( zginanie palca prawej ręki ) więc razem z Tobą dziś zatańczyć tutaj chcę ( kołysanie całym ciałem na boki z rękoma na biodrach ).
3.Opowiadanie nauczyciela połączone z rozmową z dziećmi
Wprowadzenie – N. tłumaczy dzieciom, że dziś wybierzemy się do matematycznej wioski smerfów- przylatują ptaszki i ogłaszają, że Papa Smerf zgubił czarodziejski kapelusz, w którym znajduje się tajemniczy list - N. odczytuje treść listu.
( Czy wiecie dlaczego Smerfy są niebieskie?? Nie - to chętnie wam o tym opowiem. Co miesiąc dokładnie wtedy, gdy jest pełnia księżyca przygotowuje w swoim tajnym laboratorium sekretny napój smerfowy. To właśnie dzięki niemu smerfy mają taki niebieski kolor. A tak to sie odbywa....Przebiegły Gargamel od zawsze chciał poznać sekret smerfowego koloru. Pewnego dnia przypadkiem natrafił na zgubioną przeze mnie Księgą Eliksirów i postanowił przygotować napój smerfowy i stworzyć własne Smerfy. Dowiedziawszy się o tym byłem zmuszony pokrzyżować jego plany. Zakradłem się więc do Zamku Gargamela iii .... zresztą sami zobaczycie co się wydarzyło,ale zanim to nastąpi musicie odzyskać moją zaczarowaną księgę poprzez wykonywanie zadań. Zadania znajdują się w woreczkach ponumerowanych cyframi 1,2,3. Woreczki znajdują się w moim czarodziejskim kapeluszu. Oto on. Proszę o otworzenie woreczka z numerem 1.
W woreczkuz nr 1 znajduje się smerf z parasolką - waszym zadaniem jest taniec w kole z kolorowym parasolem.
4. Cyferkowy parasol
Dzieci stoją w kole trzmając chustę za uchwyty. Nauczyciel stojąc obok parasola mówi wspólnie z dziećmi tekst : Nasz parasol kolorowy zawsze chowa numer nowy. Dzieci falują chustą podrzucając karteczki. Na znak opuszczają chustę na podłogę i głośno mówią swoją wylosowaną cyfrę.Następnie dzielą się na zespoły ze względu na przyporządkowaną figurę geometryczną- nazywają swoje liczby -wskazują, która liczba jest największa, a która najmniejsza, pokazują wybrane czynności dla najmniejszej i największej liczby
5. ,, Magiczna liczba 7 ''- zabawa ruchowa przy piosence
6. W woreczku z numer 2 znajduje się smerf z liczbami.
Podział grupy na 4 zespoły ze względu na figury geometryczne – dzieci siadają na dywanie w wybranym zespole z oznaczonymi figurami geometrycznymi – na tablicach są arkusze z działaniami matematycznymi ( +, -, >,<, = ) rozwiązują działania -minutnik oraz sygnalizator według edukacji Daltońskiej - sprawdzenie działań na tablicy
7.W woreczku nr 3- bezbarwny halogenowy smerf – wykonamy teraz tajny eksperyment - będzie nim przygotowanie wspomnianego wcześniej sekretnego napoju smerfowego – zapraszam do pracowni Gargamela
SMERFY - BARWIENIE WODY
Sprzęt i odczynniki
- dwie szklanki - gorąca i zimna woda,- niebieski atrament z naboju do pióra,- ocet spożywczy, kwasek cytrynowy
Wykonanie
· Do pierwszej szklanki z zimną wodą dodajemy 3 kropelki niebieskiego atramentu z naboju do pióra. Atrament ma większą gęstość, opadając na dno w niezwykły sposób zabarwia wodę. Rozpraszając się w niej powstają piękne kształty, które z czasem robią się coraz mniej wyraźne, gdyż atrament rozpuszcza się w wodzie. Wymieszaj dokładnie wodę z atramentem, ciecz zmieni kolor na ciemnoniebieski.
· Do drugiej szklanki nalej nieco wrzątku. Podobnie jak ostatnio dodaj 3 kropelki atramentu. Od razu widać, że atrament się szybko rozprasza w wodzie, a po chwili całkowicie znika - ciecz nadal jest bezbarwna. Hmmm, czy atrament się popsuł? Dodajemy jeszcze kilka kropelek. Woda nadal jest bezbarwna.
· Czas na czary mary. Do bezbarwnego roztworu (druga szklanka) dodaj kilka kropli octu. Od razu ciecz "odzyskuje" kolor ciemnego granatu (kolor jest bardziej intensywny, ponieważ dodano więcej kropelek atramentu).
Wyjaśnienie : Atrament do piór składa się z kilku składników. Jednym z nich jest barwnik, który nadaje kolor.
N.Super poradziliście sobie ze wszystkimi zadaniami - księga Papy Smerfa została oddana przez Gargamela.Teraz gargamel nie będzie już robił smerfnych eksperymentów. Dziękuję wam za odzyskanie księgi i świetną zabawę.
8. ,, Hej cześć , Hej ok ''- zabawa ruchowa na pożegnanie
9. Ewaluacja zajęć – wracamy do przedszkola – wesołe i smutne przedszkole
wesołe – jeżeli zajęcie podobało się, smutne – jeżeli nie wraz z uzasadnieniem
10. Wręczenie dzieciom medali
11. Podziękowanie za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.