X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34327
Dział: Przedszkole

Bawimy się z bałwankiem - scenariusz zajęć

Scenariusz w grupie dzieci 4-5 letnich.
Temat: Bawimy się z bałwankiem
Cel e ogólne:
Rozwijanie orientacji przestrzennej
Cele szczegółowe:
Dziecko wskazuje kierunki w odniesieniu do siebie
Przelicza w zakresie 5
Metody:
Czynne- zadań stawianych dziecku do wykonania
Słowne- żywego słowa, objaśnienie, instrukcje
Pedagogika zabawy
Formy pracy : grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: Ilustracje bałwanków, obrazki ( babcia, aparat, łyżwy, wiewiórka, arbuz, narty), tablica magnetyczna , płatki kosmetyczne, klej, pisaki, ruchome oczka
Przebiega zajęcia
1. Dzieci siadają w kole mówiąc rymowankę na wyciszenie:
1, 2, 3, 4 siedzę na dywanie
4, 5, 6, 7, 8 czekam, co się stanie
9, 10, 11 buźkę już zamykam
a 12 i 13 o nic już nie pytam.
Rebus Fonetyczny-( co będzie tematem naszych zajęć?)
Dzieci dzielą na głoski nazwy obrazków umieszczonych na tablicy. Mówią głośno pierwsze głoski z ich nazw i je syntezują.Odgadują hasło oraz przeliczają liczbę głosek w wyrazie.
Obrazki: babcia, aparat, łyżwy, wiewiórka, arbuz, narty
B A Ł W A N
Rozmowa z dziećmi, z czego jest zrobiony bałwan, jak wygląda, z jakich części ciała się składa, porównywanie sylwety bałwana do ciała człowieka.Dzieci wskazują swoje części ciała.
Dzieci rysują w powietrzu sylwetkę bałwana z wymienieniem ich części ciała.
2. Nauka Rymowanki z pokazywaniem oraz wzrastającym natężeniem głosu od szeptu do krzyku....
Jestem pan( pokazujemy na siebie)
Zimowy pan(skrzyżowane ręce kładziemy na ramiona pocierając je tak jakby było nam zimno)
Bałwankiem mnie zwą ( rysujemy w powietrzu sylwetę bałwana)
Miotłę mam( wystawiamy jedną rękę)
Garnek mam ( robimy daszek nad głową)
Piękny jestem, co ( rozkładamy dłonie przed sobą)
3. Nauczyciel rozdaje dzieciom sylwety bałwanów: mały, większy, największy. Tłumaczy dzieciom, że każde z nich wylosowało inną wielkość, prezentuje dzieciom bałwanki oraz prosi dzieci o określenie, jakiej wielkości bałwanka wylosowali.
4. Ćwiczenia logorytmiczne.
Dzieci, w staniu, powtarzają tekst za nauczycielem poruszając odpowiednio kończynami.
Prawa raczka, Prawa noga ,
Lewa raczka, Lewa noga,
raczki dwie. nogi dwie.
Kiedy zbliżę je do siebie , Kiedy zbliżę je do siebie
klaszczę ile chcę. tupią ile chcę.
5. Zabawa z bałwankiem
Dzieci ze swoimi bałwankami siadają przed nauczycielem. Słuchają jego poleceń i umieszczają bałwanka odpowiednio względem siebie np.
Połóżcie bałwanka przed sobą
Połóżcie bałwanka za sobą
Weźcie bałwanka do prawej ręki
Trzymajcie bałwanka nad głową
Weźcie bałwanka do lewej ręki
Połóżcie bałwanka po swojej prawej stronię
Połóżcie bałwanka po swojej lewej stronie
7. Zabawa ruchowa z wykorzystanie tekstu Bałwanek.
Dzieci podają sobie ręce tworząc koło. W środku koła staje jedno dziecko, naśladując bałwanka.
Dzieci w kole chodzą wokół bałwanka, mówiąc rymowankę:
Stoi bałwanek stoi
i niczego się nie boi!
Zatrzymują się, rysują rękami koło- słoneczko i mówią:
Gdy słoneczko zaświeciło,
to bałwanka już nie było!
Bałwanek ucieka ze środka koła do dzieci.
Zakończenie
Nauczyciel dziękuje dzieciom za wspólną zabawę i aktywne uczestniczenie w zajęciach. Prosi dzieci żeby usiadły do stoliczków w celu wykonania pracy plastycznej.
8.Praca plastyczna- tworzenie bałwanków z płatków kosmetycznych z elementami liczenia.
Dzieci mają za zadanie przykleić tyle płatków kosmetycznych ile jest narysowanych kropek na zaspach śnieżnych(od 1 do 5). Na koniec nauczyciel prosi dzieci o dorysowanie nosa, buzi, guzików i kapeluszy dla bałwanków oraz przyklejenie gotowych oczek.
Prezentowanie prac plastycznych w kąciku dla rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.