X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34310
Dział: Gimnazjum

Wnioski z egzaminu gimnazjalnego

WNIOSKI Z EGZAMINU GIMNAZJALNYEGO
JĘZYK NIEMIECKI
Uwzględniając wnioski z analizy arkuszy egzaminacyjnych oraz wyników uzyskanych przez zdających można sformułować następujące wnioski:
POZIOM PODSTAWOWY
• Wyniki, jakie zdający uzyskali za umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, informują, że umiejętności z tego obszaru zostały opanowane w stopniu dobrym. Szczególny nacisk należy nałożyć na zadania typu wielokrotnego wyboru oraz selekcjonowanie informacji.

• Wyniki, jakie zdający uzyskali za umiejętność rozumienia tekstu czytanego, informują, że umiejętności z tego obszaru wymagają dobrym. Szczególnie należy nałożyć nacisk na zadania typu wielokrotnego wyboru. Uczniowie słabo rozpoznają związki między poszczególnymi częściami tekstu. Uczniowie dobrze określają intencje nadawcy / autora tekstu oraz kontekst wypowiedzi.

• Wyniki, jakie zdający uzyskali za umiejętność użycia funkcji językowych, informują, że umiejętności z tego obszaru wymagają dobrze. Szczególny nacisk należy nałożyć na zadania typu wielokrotnego wyboru oraz na poprawność gramatyczną. Uczniowie dobrze wyrażają prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby.

• Wyniki, jakie zdający uzyskali za znajomość środków językowych, informują, że uczniowie dostatecznie posługują się podstawowym zasobem środków językowych. Należy nałożyć nacisk na zadania uwzględniające użycie struktur leksykalno – gramatycznych.

• Należy systematycznie rozwijać zasób słownictwa zdających.

POZIOM ROZSZERZONY
• Wyniki, jakie uczniowie uzyskali za umiejętność rozumienia tekstu słuchanego, informują, że umiejętności z tego obszaru wymagają doskonalenia. Uczniowie na poziomie dostatecznym wyszukują i selekcjonują określone informacje. Szczególnie należy nałożyć nacisk na zdania typu „dopasuj” oraz wielokrotnego wyboru.

• Wyniki, jakie uczniowie uzyskali za umiejętność rozumienia tekstu czytanego, informują, że umiejętności z tego obszaru zostały opanowane w stopniu dobrym. Uczniowie dobrze określają główną myśl poszczególnym części tekstu, znajdują w tekście określone informacje.

• Wyniki, jakie uczniowie uzyskali za umiejętność znajomości środków językowych, informują, że umiejętność z tego obszaru wymagają doskonalenia. Uczniowie słabo posługują się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych oraz ortograficznych)

• Wyniki, jakie zdający uzyskali za wypowiedź pisemną, informują, że uczniowie na poziomie dostatecznym radzą sobie z formą wypowiedzi pisemnej. Należy nałożyć nacisk na zadania ćwiczące tą umiejętność.

W DALSZEJ PRACA Z UCZNIAMI POWINNO NAŁOŻYĆ SIĘ NACISK NA NASTĘPUJĄCE KOMPETENCJE:
I. Kształcenie umiejętności ujętych w standardach egzaminacyjnych, które sprawdzają uczniom największe problemy w szczególności:
• rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu – zadania typu wielokrotnego wyboru oraz selekcjonowanie informacji
• rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, szczególnie ćwiczenia zadań wielokrotnego wyboru.
• rozwijanie umiejętności użycia funkcji językowych, szczególnie ćwiczenia zadań typu wielokrotnego wyboru.
• rozwijanie umiejętności ze znajomości środków językowych – szczególnie należy nałożyć nacisk na zadania uwzględniające użycie struktur leksykalno – gramatycznych
• rozwijanie umiejętności redagowanie formy wypowiedzi pisemnej

II. Modyfikacja planu pracy poprzez zwiększenie ilości ćwiczeń doskonalących gramatykę oraz ortografię. Wzbogacanie słownictwa oraz stosowanie bogatych struktur leksykalnych, których znajomości pozwala na udzielanie poprawnych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych.

III. Omawianie wszystkich kryteriów wypowiedzi pisemnej i uwrażliwianie na kryteria oceniania stosowanych na egzaminie gimnazjalnym.

IV. Indywidualizacja pracy w codziennym procesie edukacyjnym – dostosowanie wymagań, stosowanie metod aktywizujących, wykorzystanie technologii informacyjnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.