X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34292

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, układanie i dobór pytań do treści zadań. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z edukacji matematycznej do kl.2
Czas trwania: 45 minut

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego, układanie i dobór pytań do treści zadań.

Cele ogólne:
- nabywanie sprawności w pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu liczb w zakresie 20 .
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem treści zadań tekstowych.
- integracja i lepsza komunikacja między dziećmi.
- umiejętność szybkiej reakcji na sygnały; akceptowanie reguł i zasad pracy w grupie.

Cele operacyjne:
- uczeń potrafi dodawać i odejmować w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
- potrafi analizować treść zadania tekstowego, wskazywać związki i zależności między danymi w zadaniu
- umie układać pytania do zadania lub dobierać je adekwatnie do treści
- potrafi wyjasnić pojęcia: tyle samo, o ...więcej, o ...mniej

Metody :
- słowna- pogadanka
- czynnościowa
- aktywizujące: burza mózgów, problemowa
- zabawy dydaktyczne

Formy: indywidualna
grupowa

Cele dla ucznia:

- wskażesz ważne informacje w zadaniu tekstowym
- potrafisz napisać rozwiązanie i obliczyć je
- będziesz umiał układać lub dobierać pytania do zadania tekstowego

Przebieg zajęć:
Podanie celów. Uczeń ma w kopercie karteczkę z celami.
Nauczyciel: Co może znajdować się w tych kopertach?- uczniowie podają swoje pomysły, n-l podkreśla, że każdy jest dobry. Odczytanie po cichu, a następnie głośno celów lekcji.

1. Rachunek pamięciowy.

W swojej kopercie każdy uczeń znajduje plastikowy kapsel np. duży, plastikowy od butelki po mleku (na którym jest napisany numer ucznia w dzienniku lekcyjnym).

Nauczyciel: Będziemy bawić się w dwóch kołach. Jak proponujecie się podzielić?- uczniowie wskazują pomysły podziału i nazywają kryterium
( można według numerów z dziennika- liczby parzyste i nieparzyste, wg kolorów kapsli- czerwone i żółte, ze względu na płeć: chłopcy-dziewczynki). Dzieci głośno omawiają te kryteria.

W utworzonych kołach podajemy pudełko z działaniami do wykonania. Są to działania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Na sygnał nauczyciela: STOP, uczeń, który trzyma pudełko, losuje działanie i podaje prawidłowy wynik

Dopełnianie do 20

Dzieci losują patyki z imionami, pracują w parach. Każda para ma 2 kostki.
Jedna osoba rzuca kostkami, dodaje liczbę oczek na kostce i mówi ile brakuje aby było 20, to samo wykonuje partner z pary. Zapisują swoje obliczenia na kartce np.:

2 + 6 = 8 20 – 8 = 12 lub 20- ( 2 + 6)= 20 – 8= 12 lub 2 + 6 = 8 8 + ? = 20

Za prawidłowo wykonane obliczenia każdy otrzymuje punkt.

W trakcie utrwalamy pojęcia matematyczne.
- Jak nazywamy wynik dodawania?,
- Jak nazywamy liczby w dodawaniu? SKŁADNIK SKŁADNIK SUMA
- Jak nazywamy wynik odejmowania, liczbę od której odejmujemy? Liczbę która jest odejmowana? RÓŻNICA,ODJEMNA, ODJEMNIK.

2. Co to jest zadanie tekstowe? O czym mogą być zadania tekstowe?
Co zawiera?
Co jest w każdym zadaniu?

- Przeczytanie zadania tekstowego. N-l inicjuje sytuację problemową.

Zadanie1
Zimą Hania zebrała ( wycięte elementy- 5 sztuk liści brzozy) i o 7 więcej liści( dębu)

........................
Zadaniem dzieci jest rozpoznanie z jakich drzew pochodzą liście i nazwanie ich - są to liście dębu i liście brzozy.
- Analiza zadania pod kątem zawartych informacji i poprawności zadania zgodnie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie( gdyż wkradł się chochlik i trochę namieszał w zadaniu)
Co zebrała dziewczynka?
Wkradł się chochlik i cos dopisał( zimą nie zbieramy liści)
N: Ile było liści każdego rodzaju?Ile liści brzozy? Co wiemy o liściach dębu?
U: brzozy 5, a dębu o 7 więcej.
N: Co to znaczy o 7 więcej?
U: To znaczy, że tyle ile liści brzozy i jeszcze 7
-Przedstawienie na liczmanach i rysunku o 7 więcej.
- Czy to jest całe zadanie? Czy możemy przystąpić do rozwiązania go? Uczniowie stwierdzają, że brak jest pytania, nie wiadomo co mamy obliczyć.
Dzieci układają pytania ustnie. N-l zapisuje je na tablicy. Mogą być dwa pytania:
Ile było liści dębu? Ile było razem wszystkich liści?

Manipulowanie przedmiotami
Odłożenie liści dębu, liści brzozy.
N: Jak obliczymy ile Hania zebrała liści dębu?
U: Do liści brzozy dołożymy
Jak obliczymy ile będzie razem? zapiszemy formułę

6+ 8=
Co możemy zrobić z liczbami, aby łatwiej było nam obliczać?
-Przestawić
-Z jakiego prawa wówczas korzystamy?
- Przemienności dodawania
- Co wówczas dzieje się z suma?

Kto obliczy na dużym liczydle?

PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA

Praca samodzielna

I poziom
Przeczytaj zadanie tekstowe, wybierz prawidłowe pytanie, zapisz obliczenie, wykonaj je, udziel prawidłowej odpowiedzi.

Mama kupiła czekoladę za 7 zł, cukierki za 4 zł i bombonierkę za 6 zł.

Dobierz właściwe pytanie:
Ile reszty dostała mama?
Ile miała pieniędzy?
Ile zapłaciła za zakupy?

II poziom
Przeczytaj zadanie tekstowe, wybierz prawidłowe pytanie, zapisz obliczenie, wykonaj je, udziel prawidłowej odpowiedzi.

Mama miała 20 zł. Kupiła czekoladę za 7 zł i cukierki za 6 zł.

Ile kosztowała bombonierka?
Ile dostała reszty?
Ile mama miała pieniędzy?

Podsumowanie Czym dziś zajmowaliśmy się na lekcji? Czego się nauczyłeś?
Co będziesz pamiętać?

Koło fortuny z pytaniami:
1.Chciałbym jeszcze raz zagrać w piłkę.
2. Lubię pracę z kostkami.
3. Potrafię dobierać pytania do zadania
4. Umiem wybierać informacje z zadania.
5. Lubię rozwiązwać zadania tekstowe.

Jeżeli strzałka na kole wskaże napisaną informację, która dotyczy danego ucznia, wówczas te dzieci klaszczą 2 razy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.