X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34223
Przesłano:

Scenariusze zajęć rozwijania myślenia twórczego

Scenariusz I

Czas trwania zajęć: 70 minut
Cele zajęć:
- Doskonalenie nabytych umiejętności z zakresu kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.
- Wstępne określanie cech charakteru i wyglądu bohaterów przedstawienia Wyzwania Drużynowego.
- Ćwiczenie refleksu i spostrzegawczości.

Czas
Treść
Materiały
10 min
Rozgrzewka twórcza – Indiańskie imiona - Uczestnicy siedzą w kole i wymyślają sobie nowe imię na wzór imion indiańskich, trener zaznacza że nowe imię powinno odnosić się do zalety/mocnej strony członka drużyny. Następnie losują wzajemnie karteczki ze swoimi imionami, bez wyjawienia kto kogo wylosował, i ich zadaniem jest przedstawienie gestu lub ruchu, który najlepiej odzwierciedla imię wylosowanej osoby. Członkowie drużyny odgadują o kogo chodzi.
Karteczki z imionami
20 min
Wyzwanie Na Już – wybrane przez trenera dowolne wyzwanie STEM

Materiały potrzebne do przebiegu wyzwania
5 - 10 min
Przerwa w połowie zajęć

10 min
Zabawa ćwicząca refleks i spostrzegawczość – Puszcza
Uczestnicy stoją w kręgu. Rozpoczynający zabawę wskazuje dowolną osobę z kręgu mówiąc np.: palma, małpa, słoń. Zadaniem wskazanej osoby i jej sąsiadów po prawej i lewej stronie jest przyjęcie pozy wymienionego zwierzęcia w czasie odliczania do dziesięciu. Kto się pomyli wchodzi do środka i dalej prowadzi zabawę. Po kilku rundach drużyna wymyśla 2 dodatkowe zwierzęta z puszczy, np. krokodyla, węża i kontynuuje zabawę z nowymi zwierzętami.
Opis gestów:
- palma – osoba stojąca w środku podnosi ręce do góry, sąsiedzi też podnoszą ręce do góry, odchylają je na boki,
- małpa – osoba środkowa kładzie ręce na biodrach, sąsiedzi biorą je pod ręce,
- słoń - osoba środkowa jedną rękę trzyma się za nos, a drugą przekłada przez tak powstałe okienko, sąsiedzi pokazują z obu stron uszy.

20 min
Praca nad Wyzwaniem Drużynowym- praca nad bohaterami przedstawienia, za pomocą techniki Opowiadanie z kubka. Trener nawiązuje do motywu przewodniego Wyzwania drużynowego i prosi członków drużyny o podanie ciekawych postaci, cech zewnętrznych oraz cech charakteru, zapisuje je na paskach i wrzuca do odpowiedniego kubka. Członkowie drużyny losują jedną postać, 3 cechy charakteru i wyglądu zewnętrznego. Wylosowana kombinacja stanowi punkt wyjścia do stworzenia bohatera przedstawienia, nad którego udoskonaleniem drużyna pracuje na kolejnych zajęciach.
Trzy kubki, paski papieru

Scenariusz II

Czas trwania zajęć: 70 minut
Cele zajęć:
 Doskonalenie nabytych umiejętności z zakresu kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.
 Doskonalenie historii wyzwania Drużynowego – praca nad nieoczekiwanym zwrotem akcji.
 Rozwijanie ekspresji ruchowej.

Czas
Treść
Materiały
10 min
Rozgrzewka twórcza – Rzeźba- Kolejność wykonywania zadania jest losowa. Członek drużyny losuje przygotowany wcześniej przez trenera tytuł rzeźby, np. „Przyjemne zaskoczenie”, „Tajemnica”, a następnie musi z pozostałych członków stworzyć rzeźbę. Grupa może pomagać ale nie narzucać swojego zdania podczas tworzenia arcydzieła.

20 min
Wyzwanie Na Już – wybrane przez trenera dowolne wyzwanie STEM-ART

Materiały potrzebne do przebiegu wyzwania
5 - 10 min
Przerwa w połowie zajęć

10 min
Zabawa rozwijająca ekspresję – Dźwięk i ruch
Członkowie drużyny stoją w kręgu. Osoba, która stoi w środku, wymyślonym przez siebie krokiem podchodzi do kogoś, wita się z nim wymyślonym okrzykiem i staje na jego miejsce. Powitana osoba idzie do środka koła naśladując ten krok. Stamtąd podchodzi do innej osoby w kręgu wymyślonym przez siebie krokiem, do którego może też dodać wymyślony przez siebie dźwięk.

20 min
Praca nad Wyzwaniem Drużynowym- praca nad nieoczekiwanym zwrotem akcji za pomocą techniki Na szczęście i niestety. Grupa siedzi swobodnie w kręgu. Ochotnik zaczyna opowiadanie od pierwszego zdania lub dwóch. Następnie wskazuje innego członka drużyny, którego zadaniem jest kontynuować watek ale od zwrotu „Na szczęście...”. Po kilku zdaniach następuje zmiana osoby opowiadającej, która kontynuuje historię od zwrotu „Niestety...”. Opowiadanie trwa do wyczerpania się inwencji grupy. Drużyna wybiera najciekawszy zwrot akcji, który może wykorzystać przy tworzeniu rozwiązania Wyzwania Drużynowego.

Przypisy:
1. Noga E., Wasilak A. Stare i nowe gry i zabawy podwórkowe. Lublin 2003.
2. Szmidt K.J. Trening kreatywności. Gliwice 2013.
3. Nęcka E. Trening twórczości. Sopot 2013.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.