X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34209
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Uczymy się miłości do książek" innowacja pedagogiczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„ UCZYMY SIĘ MIŁOŚCI
DO KSIĄŻEK”

„Czytanie to najskuteczniejszy – i najtańszy – sposób budowania zasobów wewnętrznych dziecka!”
Jim Trelease

Zespół autorski:
mgr Karolina Łapińska
mgr Bożena Truskolaska

Punkt Przedszkolny „Baśniowy Gaj”
w Jabłoni Kościelnej

PODSTAWY PRAWNE

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 2011 r.)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56)
* art. 41 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),

Informacje dotyczące autorów innowacji:

Imię i nazwisko: Karolina Łapińska
Kwalifikacje zawodowe: Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy

Imię i nazwisko: Bożena Truskolaska
Kwalifikacje zawodowe: Magister Pedagogiki Wczesnoszkolnej
Zajmowane stanowisko: Nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany
Innowacja pedagogiczna „Uczymy się miłości do książek” będzie wdrażana w Punkcie Przedszkolnym „Baśniowy Gaj” w Jabłoni Kościelnej. Jest to innowacja programowo-organizacyjna. Adresatami będą dzieci uczęszczające do naszego Punktu Przedszkolnego wchodzące w skład grupy 3,4-latków o nazwie „Pracowite Pszczółki” oraz grupy 5-latków o nazwie „Leśne Skrzaty” oraz ich rodzice. Czas trwania innowacji: od 15.12.2016r. do 20.06.2017r. Innowacja oparta jest na Programie edukacji przedszkolnej wspomagającym rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole” MAC EDUKACJA pod autorstwem M. Kwaśniewskiej i W. Żaba – Żabińskiej. Innowacja nie wymaga dodatkowych środków finansowania. Pomoce zostaną zakupione w ramach współpracy z Radą Rodziców oraz Dyrekcją Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej.

I. OPIS INNOWACJI
1. WSTĘP
W latach 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku nastąpiła transformacja ekonomiczna i ustrojowa. Nasze społeczeństwo dostosowało się do zmian korzystając z coraz bogatszej oferty mediów wizualnych, które stały się głównym źródłem informacji i rozrywki. Zaczęły też rosnąć nasze apetyty konsumpcyjne co z kolei spowodowało, że pracujemy intensywniej i dłużej.
W związku z tym czas, który możemy poświęcić dzieciom znacznie się skrócił.
Współczesne dzieci, podobnie jak ich rówieśnicy na przestrzeni wieków, potrzebują dorosłych od których uczą się mowy, życiowych umiejętności i zasad moralnych. To właśnie książka może być mostem zbliżającym rodzica do dziecka, a jednocześnie ratującym je przed negatywnym wpływem współczesnej cywilizacji.
Codzienne czytanie dzieciom zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera rozwój psychofizyczny, intelektualny i społeczny. Żaden najpiękniejszy prezent nie zastąpi tego daru, którym jest nasz czas, poświęcona uwaga, entuzjazm do czytania, miłość...
Dlatego tak bardzo ważne jest , by czytać dziecku jak najwięcej i jak najczęściej.
W Raporcie o Stanie Czytelnictwa Biblioteki Narodowej można odczytać, że aż 63% Polaków w ubiegłym roku nie przeczytało żadnej książki, a 15 % nastolatków to funkcjonalni analfabeci. Dane te świadczą o niskim poziomie czytelnictwa w domach , a co za tym idzie też o braku dziedziczenia nawyku czytania przez dzieci. Zadałyśmy więc sobie pytanie: Jak zainteresować dzieci literaturą? I tak powstał pomysł na innowację czytelniczą, poprzez którą chcemy ukazać dzieciom czytanie jako coś atrakcyjnego i fascynującego oraz zaprosić najmłodszych i ich rodziców do wspólnej zabawy z książką.
Wiek przedszkolny to najlepszy czas na rozbudzenie zainteresowań książką, to ”... „ złoty wiek” kształtowania się „ gotowości czytelniczej”, wyrażającej się w potrzebie słuchania opowiadań, baśni, szukania kontaktu z książką, która jest dla dziecka źródłem przyjemnych doznań, a w późniejszym czasie podstawą do opanowania sztuki czytania” 1 „Wczesny kontakt dziecka z książką jest szczególnie cenny, bowiem kształtują się jego nawyki i upodobania, m.in. czytelnicze. Obudzenie „ głodu książki” jest ważnym zadaniem wychowawczym w okresie przedszkolnym, w którym kształtują się podstawy osobowości. (...) Zainteresowanie małego dziecka książką, ukazanie bogactwa przeżyć, jakie może mu ona przynieść, nauczenie korzystania z książki, przyzwyczajenie do stałego z nią obcowania- wszystko to składa się na przygotowanie przyszłego czytelnika”2 Warto więc dołożyć wszelkich starań, by zachęcić dzieci i rodziców do częstszego kontaktu z literaturą, uświadamiając im zalety czytania książek. Poszerza ono wiedzę o świecie i człowieku, wzbogaca słownictwo, wyobraźnię i pamięć , rozwija świat uczuć i myśli, poprawia koncentrację i uczy myślenia. Jednocześnie buduje więź między dzieckiem a dorosłym, rozładowuje napięcie, wzmacnia poczucie własnej wartości i uczy zasad moralnych.
Jeżeli więc podejmiemy działania propagujące idee czytelnictwa wśród dzieci i rodziców to istnieje duża szansa , że zaszczepimy w nich miłość do słowa pisanego. Mamy też nadzieję, że nasze pomysły na spotkania z literaturą sprawią, że książki będą zajmować coraz więcej miejsca w życiu dziecka.

2. CELE INNOWACJI:

Rozbudzenie zainteresowań książką
Wyrabianie nawyku czytania i szanowania książki
Inspirowanie twórczych działań dzieci
Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni
Włączenie rodziców w proces edukacji językowej dziecka
Rozwijanie u dzieci wiary we własne możliwości
Powstanie więzi miedzy dorosłym a dzieckiem
Doskonalenie umiejętności rozumienia, wypowiadania się i wyrażania własnych opinii
Przekazywanie dzieciom wartości moralnych
Uściślenie współpracy między Biblioteką Szkolną w Zespole Szkół oraz Publiczną Biblioteką Gminy Nowe Piekuty
Zapoznanie z multimedialnymi formami adaptacji utworów literackich

3. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W CZASIE TRWANIA INNOWACJI

Lp.
Podejmowane działania
Termin realizacji
Uwagi dotyczące realizacji

1.
„Bajkowy Poranek”
Cały okres trwania innowacji
Raz w miesiącu przedszkole odwiedzi zaproszony gość, który przeczyta dzieciom książkę; nawiązaniem do lektury będzie rozmowa lub działalność plastyczna. Dzieci uświadomią sobie, że książki czytają nie tylko mama i Pani w przedszkolu,

2.
Urządzenie Przedszkolnej Biblioteczki, korzystanie z niej w przedszkolu oraz wypożyczanie książek do domu
Cały okres trwania innowacji
W każdej z sal zostanie urządzony kącik książki, w którym znajdą się pozycje będące na stanie przedszkola. Dzieci w ciągu dnia będą miały swobodny dostęp do nich, będą mogły też wypożyczać je do domu na weekend.

3.
Pedagogizacja rodziców
Grudzień 2016r.
Uświadomienie rodzicom korzyści płynących z czytania książek dzieciom , zachęcenie ich do wsparcia realizacji tej innowacji

4.
Przygotowanie Jasełek
Grudzień 2016r.
Poprzez przygotowanie Jasełek dzieci wezmą udział w małej formie teatralnej; będą mogły doświadczyć radości z przygotowywania wspólnie z rodzicami rekwizytów do występu oraz doświadczyć satysfakcji z udanego występu.

5.
„Czytające Drzewko”
Styczeń 2017r.
Przez okres dwóch tygodni rano dzieci będą dzielić się wrażeniami na temat wieczornego czytania bajki przez rodzica. Dowodem uznania dla mamy/taty będzie serduszko zawieszone na przygotowanym drzewku , po upływie określonego czasu serduszka zostaną policzone a zwycięzcy nagrodzeni.

6.

Wycieczka do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej

Styczeń 2017r.
Zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem biblioteki w szkole.

7.
Spotkanie recytatorskie z babciami i dziadkami
Styczeń 2017r.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci zaprezentują wiersze oraz piosenki o babciach i dziadkach.
8.
Bal w Krainie Baśni
Luty 2017r.
W przedszkolu zostanie zorganizowany bal. Dzieci przyjdą przebrane za postacie z bajek, również nasze przedszkole „Baśniowy Gaj” stanie się dzięki dekoracjom jeszcze bardziej baśniowe.

9.
Seans z wykorzystaniem rzutnika do przeźroczy
Luty 2017r.
Zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem rzutnika; zaangażowanie dzieci do pomocy przy obsłudze urządzenia podczas seansu

10.
Obchody Światowego Dnia Poezji
Marzec 2017r.
W ramach obchodów będzie wystawione krótkie przedstawienie w wykonaniu nauczycieli, rodziców i pracowników przedszkola pt.
„ Spotkanie z polską poezją”– dorośli zainscenizują (mową, gestem, przebraniem) wiersze polskich poetów, np. J. Brzechwy, J.Tuwima

11.
Ogłoszenie konkursu pt. „Rodzinne bajko- pisanie”
Marzec 2017r.
Konkurs jest organizowany dla dzieci i rodziców. Polega na stworzeniu własnej książeczki z ilustracjami i wymyśloną przez siebie fabułą

12.
‘Wędrująca książka”
Marzec 2017r.
Dzieci przynoszą w poniedziałek do przedszkola swoje książki (podpisane), a w piątek wymieniają się między sobą zabierając do domu na weekend książkę kolegi.

13.
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci-rozstrzygnięcie konkursu „Rodzinne bajko- pisanie”
Kwiecień 2017r.
Ogłoszenie wyników konkursu, nagrodzenie laureatów.
14.
Nagranie krótkich filmików prezentujących wykonane książki
Kwiecień 2017r.
Opublikowanie nagrań na stronie przedszkola w serwisie społecznościowym Facebook.

15.
Wyjazd do Publicznej Biblioteki Gminy Nowe Piekuty
Kwiecień 2017r.
Zapoznanie z wyposażeniem biblioteki gminnej,

16.
Obejrzenie przedstawienia przygotowanego przez aktyw biblioteczny
Kwiecień 2017r.
Uczniowie aktywu bibliotecznego działającego pod opieką Pani Iwony Pruszyńskiej w ZS w Jabłoni Kościelnej odwiedzą przedszkolaków prezentując im przygotowane przedstawienie.

17.
Oglądanie animacji znanych wierszy dla dzieci

Maj 2016r.
Ukazanie dzieciom różnych form prezentacji utworów literackich
18.
Przygotowanie multimedialnego prezentu dla mam

Maj 2017r.

Dzieci wspólnie z wychowawcami przygotują w formie multimedialnej ilustrowaną opowieść o mamie i dla mamy
19.
Wyjazd do Białostockiego Teatru Lalek lub do Opery i Filharmonii Podlaskiej

Maj 2017r.
Wyjazd będzie formą wycieczki autokarowej finansowanej przez rodziców.
20.
Rodzinny quiz „Czy znamy baśnie ?”
Czerwiec 2017r.
Quiz będzie formą sprawdzenia znajomości baśni podczas spotkania z okazji Dnia Dziecka
21.
Oglądanie książek w formie e-book
Czerwiec 2017r.

Zapoznanie dzieci z elektroniczną formą książki
22.
Ewaluacja innowacji
Czerwiec 2017r.
Wypełnienia ankiety przez rodziców, analiza innowacji przez jej autorów, sformułowanie wniosków i przedstawienie ich Dyrektorowi ZS, Radzie Pedagogicznej.

II.EWALUACJA
1. Przewidywane osiągnięcia

Zakładamy, że w wyniku realizacji innowacji wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci i rodziców. W trakcie wdrażania innowacji będą prowadzone rozmowy dotyczące pozytywnych zmian wychowawczych dzieci oraz obserwacje. Podsumowaniem innowacji będzie ankieta wypełniona przez rodziców.
Mamy nadzieję, że częsty kontakt z wartościową książką będzie inspiracją do odkrycia i rozwoju już odkrytych zdolności i zainteresowań dzieci.

Umiejętności i wiedza po realizacji innowacji:

Dziecko:
Chętnie słucha bajek czytanych przez nauczyciela i rodzica
Dostrzega, że książki czytają przedstawiciele różnych grup społecznych
Recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty
Nabiera pewności siebie, wyzbywa się lęków
Chętnie sięga po książkę, wypożycza ją do domu
Zna wygląd i przeznaczenie biblioteki
Uczestniczy w małej formie teatralnej
Doświadcza radości ze współpracy z rodzicem
Utożsamia się z bohaterami bajek poprzez strój
Współpracuje z rodzicem podczas tworzenia książeczki na konkurs, wymyśla fabułę
Chętnie ogląda przedstawienie teatralne
Rozumie, że teatr jest jedną z form spotkania z literaturą
Szanuje książki swoje i innych
Zna multimedialne formy adaptacji utworów literackich

Rodzic:

Rozumie potrzebę czytania dziecku książek
Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola
Występuje jako aktor inscenizując (mową, gestem, przebraniem) wiersze polskich poetów
Chętnie uczestniczy w przygotowaniu książeczki na konkurs oraz w quizie dotyczącym znajomości literatury dziecięcej
Prezentuje swoją twórczość w krótkim filmiku
Uczestniczy w ewaluacji innowacji poprzez wypełnienie ankiety oraz rozmowy z nauczycielem

Źródłem pozyskiwania informacji na temat ewaluacji realizowanej innowacji będą przede wszystkim dzieci i ich rodzice. Oprócz ankiety miarą zainteresowania będzie uczestnictwo rodziców w spotkaniu, podczas którego planujemy pedagogizację rodziców, udział w konkursie, obchodach Światowego Dnia Poezji oraz innych działaniach proponowanych w ramach innowacji.
W odniesieniu do dzieci efekty będą monitorowane poprzez obserwację zaangażowania dzieci podczas zajęć, analizę wytworów dziecięcych, podsumowanie konkursu oraz publikację filmików na stronie przedszkola w serwisie społecznościowym Facebook, uznanie widowni jako formy oceny wysiłku włożonego w przygotowanie stroju na Bal w Krainie Baśni.
Wyniki ewaluacji posłużą autorom innowacji do sporządzenia raportu, który będzie przedstawiony Dyrektorowi Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców.

III BIBLIOGRAFIA
1. K.Bęczkowska, Wartości w świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci, Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 2000
2. I.Koźmińska , E.Olszewska, Wychowanie przez czytanie,
Świat Książki, Warszawa 2011
3. J. Papuzińska, Dziecko w świecie emocji literackich, Wydawnictwo SBP, Warszawa1996
4. H. Ratyńska, Literatura dziecięca w pracy przedszkola ,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991
5. Wychowanie w Przedszkolu, nr 9/2015
6. Wychowanie w Przedszkolu, nr 6/2016
7. www.bn.org.pl

IV ZAŁĄCZNIK NR 1

ANKIETA DLA RODZICÓW
Ankieta jest anonimowa i służy uzyskaniu informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji pedagogiczne j „Uczymy się miłości do książek”. Prosimy o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi. Dziękujemy
1. Czy uczestniczyła Pan(i) w zebraniu informacyjnym dotyczącym innowacji?

TAK NIE

2. Czy działania prowadzone w trakcie realizacji innowacji wpłynęły na rozwój zainteresowań czytelniczych dziecka?

TAK NIE

3. Czy częściej czyta Pan(i) dziecku w domu?

TAK NIE
Jak często?........................................

4. Które z działań realizowanych w trakcie innowacji podobało się Panu(i) najbardziej?
a) Występ z okazji obchodów Światowego Dnia Poezji
b) Konkurs „ Rodzinne bajkopisanie”
c) Bal w Krainie Baśni
d) Czytające Drzewko
e) Inne........................................

5. Czy ma Pan( i) dodatkowe uwagi na temat innowacji?........................................
........................................

KARTA INFORMACYJNA
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ DO WYPEŁNIENIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Tytuł innowacji pedagogicznej:

„ Uczymy się miłości do książek”

Informacje o szkole:

Typ szkoły: Punkt Przedszkolny
Nazwa szkoły:” Baśniowy Gaj” w Jabłoni Kościelnej

Informacje dotyczące innowacji

Rodzaj innowacji pedagogicznej:
* właściwe podkreślić
1. programowa
2. organizacyjna
3. metodyczna
Adresaci innowacji:
Dzieci i ich rodzice z dwóch grup :3-4-latki Pracowite Pszczółki i 5-latki Leśne Skrzaty
*kto zostanie nią objęty (szkoła, klasa, klasy, grupa.)
Czas trwania innowacji:
Od 15.12.2016r. do 20.06.2017 r.
* podać od.....do

Zajęcia edukacyjne objęte innowacją:
Zajęcia dydaktyczne, zajęcia z rodzicami
Krótki opis innowacji pedagogicznej (na czym polega?):
Jest to innowacja programowo-organizacyjna skierowana do dzieci 3/4/5- letnich. Przez kolejne miesiące będziemy podejmowały różne działania mające na celu rozbudzenie w dzieciach miłości do książek oraz uświadomienie rodzicom jak ważną role odgrywa literatura w wieku przedszkolnym. Chciałybyśmy zaangażować do uczestnictwa rodziców , którzy swoim autorytetem wesprą nas w realizacji celów innowacji.
Określić na czym polega nowatorstwo:
Nowatorstwo w naszej innowacji polega na ukazaniu piękna literatury poprzez stosowanie nowych działań , które będą ,obok książki, inną formą kontaktu z literaturą oraz na pogłębieniu więzi dziecka z rodzicem.
Przewidywane efekty (korzyści wdrożenia innowacji pedagogicznej):
Uściślenie współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Nowe Piekuty oraz z szkolną biblioteką przy Zespole Szkół w Jabłoni Kościelnej, wzrost zainteresowania czytelnictwem wśród dzieci, pogłębienie znajomości literatury dziecięcej, rozwijanie empatii i wrażliwości u dzieci, aktywne uczestnictwo rodziców w realizacji innowacji, wzrost ich świadomości w zakresie wpływu czytelnictwa na rozwój osobowości dziecka.
Finansowanie innowacji pedagogicznej:
1. nie wymaga dodatkowego finansowania
2. wymaga dodatkowego finansowania (określić skąd pozyskano środki):
* właściwe podkreślić; ad pkt 2 uzupełnić

Dokumentacja wynikająca z prawa oświatowego dotycząca działalności innowacyjnej, którą należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w wersji papierowej:
1. uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej
2. zgoda autora/autorów na jej wprowadzenie w szkole
3. zgoda nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji pedagogicznej
4. opinia rady szkoły/ w przypadku jej braku, opinia rady pedagogicznej
5. zgoda organu prowadzącego na finansowanie planowanych działań
* właściwe podkreślić

6. Informacje o autorze/autorach innowacji:

Imię i nazwisko: Karolina Łapińska, Bożena Truskolaska

Kwalifikacje zawodowe: magister edukacji wczesnoszkolnej, magister edukacji wczesnoszkolnej
Zajmowane stanowisko: nauczyciel, nauczyciel
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany
Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej:
TAK NIE

Liczba innowacji wprowadzonych dotychczas - 0

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły/placówki

UCHWAŁA Nr..../ 20...

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej z dnia .............................

w sprawie przyjęcia do realizacji innowacji pedagogicznej
„Uczymy się miłości do książek”

Na podstawie art. 41 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. /Dziennik Ustaw z 1996 r. Nr 67 z późniejszymi zmianami oraz na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.../ Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 56/ Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 176 poz. 1051 na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§ 1. Przyjąć do realizacji innowację pedagogiczną
„Uczymy się miłości do książek”

Opracowaną przez zespół autorski w składzie:
mgr Karolina Łapińska, mgr Bożena Truskolaska
wdrażaną w terminie od 15.12.2016 r. do 20.06.2017 r.

§ 2. Innowacja o której mowa w par. 1 stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie zadania powierza się dyrektorowi placówki.
§ 4. Uchwała wchodzi z życiem z dniem 15.12.2016 r.

Podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej

Opinia Rady Pedagogicznej o innowacji pedagogicznej

Rada Pedagogiczna opiniuje pozytywnie innowację pedagogiczną
” Uczymy się miłości do książek” opracowaną przez mgr Karolinę Łapińską i mgr Bożenę Truskolaską.
Innowacja będzie wprowadzona w dwóch oddziałach dzieci 3/4/5-letnich ( Pracowite Pszczółki i Leśne Skrzaty) podczas zajęć dydaktycznych oraz zajęć z rodzicami.
Czas trwania innowacji to okres : od 15.12.2016r. do 20.06.2017r.

Zgoda zespołu autorskiego innowacji

Zespół autorski składający się z mgr Karoliny Łapińskiej
i mgr Bożeny Truskolaskiej wyraża zgodę na realizację innowacji
pedagogicznej „ Uczymy się miłości do książek” w Punkcie Przedszkolnym
Baśniowy Gaj w terminie 15.12.2016 r. – 20.06.2017r.

1........................................

2........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.