X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34204
Przesłano:
Dział: Rewalidacja

Z wizytą u starożytnych Greków - usprawnianie procesów poznawczych. Scenariusz zajęć rewalidacyjnych

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Prowadzący:
Temat zajęć: Z wizytą u starożytnych Greków – usprawnianie procesów poznawczych.
Informacje ogólne
1. Data:
2. Czas trwania: 45 minut
3. Klasa:
4. Cele zajęć:
a) cele rewalidacyjne:
• usprawnianie percepcji wzrokowej;
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego;
• rozwijanie procesów myślowych: porównywanie, analizowanie, wnioskowanie;
• rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
• ćwiczenie spostrzegawczości;
• rozwijanie mowy, wzbogacanie słownictwa oraz wiedzy ogólnej o świecie;
• rozwijanie wyobraźni;
• ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
• ćwiczenie umiejętności pisania zaproszenia;
• utrwalanie pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną;
• utrwalanie znaczenia związków frazeologicznych pochodzenia mitologicznego;
• wydłużanie czasu koncentracji uwagi.
b) cele wychowawcze:
• wdrażanie ucznia do kulturalnego zachowania się w czasie zajęć;
• wdrażanie ucznia do umiejętności wypowiadania się.
c) cele terapeutyczne
• dostosowanie tempa pracy do stopnia męczliwości ucznia niepełnosprawnego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy umysłowej (liczba i stopień trudności ćwiczeń dostosowany do indywidualnych możliwości ucznia niepełnosprawnego);
• nieustanne motywowanie do dalszych działań poprzez stosowanie wzmocnień pozytywnych (częste pochwały i zachęty);
• uczenie doprowadzania zadania do końca;
• wzmacnianie wiary we własne siły;
• uczenie odporności na sytuacje trudne;
• łagodzenie sytuacji stresowych;
• aktywny udział w zajęciach.
5. Metody pracy:
• słowna;
• praktycznego działania.
6. Forma pracy:
• indywidualna.
7. Środki dydaktyczne:
• kartoniki z quizem edukacyjnym;
• atlas geograficzny (mapa Europy);
• karty pracy.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
I. Zajęcia wstępne
a) Powitanie ucznia na zajęciach.
b) Czynności organizacyjno – porządkowe (zapoznanie z tematem zajęć, przygotowanie pomocy).

II. Zajęcia właściwe
1. Uczeń wskazuje Grecję w atlasie na mapie Europy. Następnie udziela odpowiedzi jakie miasto jest stolicą Grecji oraz czyta informację o Partenonie.
2. Uczeń czyta informacje o teatrze greckim i uzupełnia otrzymaną kartę pracy.
3. Uczeń na podstawie tekstu pt. „Pokój boży” uzupełnia kartę pracy.
4. Uczeń ma za zadnie rozwiązać krzyżówkę, zapoznając się wcześniej z tekstem pt. „Starożytna Grecja”.
5. Uczeń otrzymuje kartoniki z quizem dotyczącym starożytnej Grecji.
6. Uczeń uzupełnia na karcie pracy wyrazy z trudnością ortograficzną.
7. Uczeń wypełnia kartę pracy pt. „Bogowie greccy” – łączy imię boga greckiego z jego funkcją i symbolem.

Zajęcia końcowe
• Podsumowanie zajęć.
• Porządkowanie miejsca pracy.
• Podziękowanie uczniowi za aktywność.
• Pożegnanie się.

Bibliografia:
1. Górska A. (red.), Mój atlas świata, 2015.
2. Góra M., Maternicka K., Wiem, co potrafię – testy sprawdzające osiągnięcia ucznia, Gdańsk 2008.
3. Michalec B., Dyktanda z uśmiechem czyli jak zostać mistrzem ortografii, Kraków 2009.
4. Rutkowska R.Z., Zestaw ćwiczeń do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, Gdańsk 2009.
5. Xplore team – quizy edukacyjne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.