X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3419
Dział: Gimnazjum

Oś symetrii figury - scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności wyznaczania osi symetrii.

Wymagane umiejętności:
-uczeń zna pojęcie figury symetrycznej
- uczeń zna własności symetrii osiowej
- uczeń potrafi wskazać, czy dana figura jest symetryczna względem prostej

Cele operacyjne:
- uczeń zna pojęcie figury osiowosymetrycznej
- uczeń umie wskazać oś symetrii w różnych obiektach
- uczeń umie zbudować figurę posiadającą osie symetrii
- uczeń umie określić, ile osi symetrii może mieć dowolna figura geometryczna

Cele wychowawcze:
- zaangażowanie uczniów w rozwiązywaniu problemów
- rozwijanie dociekliwości poznawczej uczniów
- kształtowanie u uczniów dokładności w wykonywaniu zadań
- kształtowanie wyobraźni i logicznego myślenia
- kształtowanie pracy w grupach

Środki dydaktyczne:
- rysunki przedstawiające różne znaki
- tangram
- rysunki przedstawiające figury geometryczne
- karty pracy

Metody pracy:
- pogadanka
- dyskusja
- praca w grupach

Czas trwania zajęć: 45 minut

PRZEBIEG LEKCJI

• Sprawy organizacyjno – porządkowe
- sprawdzenie obecności

• Pogadanka powtórzeniowa:
- przypomnienie wiadomości o symetrii osiowej i jej własnościach
Nauczyciel na tablicy wiesza kartki z wybranymi literami alfabetu, następnie informuje klasę:
Kartki przedstawiają dowolne litery alfabetu na których można dostrzec pewną regułę. Odkryjmy wspólnie opierając się o wiadomości z ostatniej lekcji daną regułę lub własność.
Prowadzący lekcje naprowadza klasę dowolną metodą na wyjaśnienie pojęcia figury osiowosymetrycznej posługując się danymi się literami alfabetu - A,O,S,X,H,F

Po wprowadzeniu pojęcia figur osiowosymetrycznych, uczniowie pracują w grupach.
Praca w grupach – uczniowie rozwiązania danych zadań umieszczają na tablicy

Zadanie 1
Rysunki przedstawiają różne figury. Znajdź osie symetrii danych figur – znaków.
Grupa I - otrzymuje znaki narodowych związków matematyków
Grupa II - litery alfabetu greckiego
Grupa III - znaki marek samochodów
Grupa IV - znaki zodiaku
Grupa V - różne postacie gwiazdek

Zadanie 2
Uczniowie w grupach zbudują własną figurę, która posiada dowolną liczbę osi symetrii.

Zadanie 3
Klasyfikacja figur geometrycznych ze względu na posiadana liczbę osi symetrii – uzupełnianie tabeli narysowanej na tablicy (Każda grupa otrzymuje figury geometryczne i zaznacza na niej osie symetrii a następnie umieszcza figurę w określonym miejscu tabeli). Po wykonaniu danego zadania uczniowie wypełnioną tabele przerysowują do zeszytu.

• Podsumowanie lekcji
• Zadanie pracy domowej – karta pracy: narysuj osie symetrii danych znaków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.