X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34153
Przesłano:

Mały artysta - zajęcia pozaszkolne plastyczne

„Mały artysta”

Program własny w zakresie zajęć plastycznych dla uczniów kl.4 - 6
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie – zajęcia pozalekcyjne.

1.Wstęp
2.Założenia programu
3.Sposób realizacji i formy oceny
4.Uwagi
5. Treści programu

„Mały artysta”
Program w zakresie zajęć plastycznych dla uczniów kl.4 - 6
w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie – zajęcia pozalekcyjne.

Opracowała : Teresa Sztefka

1. Wstęp

Program w zakresie zajęć plastycznych dla uczniów kl.4 - 6 „Mały artysta” ma na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka poprzez rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz umiejętności manualnych dzieci. Niekonwencjonalne formy i metody pracy będą dla dzieci okazją do eksperymentowania , wyrażania własnej kreatywności . Zajęcia będą miały ponadto na celu doskonalenie umiejętność współpracy oraz kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec innych uczestników oraz ich prac. Dzięki atmosferze spokoju i życzliwości oraz stworzeniu warunków do odniesienia sukcesu przez każdego ucznia zajęcia będą okazją do nauki poprzez zabawę. Proponowana grupa uczestników będzie grupą mieszaną wiekowo a także zróżnicowaną pod względem indywidualnych możliwości dzieci.

2. Założenia programu

Głównym celem prezentowanego programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci,rozwijanie ich uzdolnień plastycznych i zainteresowań oraz budzenie wiary we własne możliwości. Podejmowane działania mają na celu :
zapoznanie uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi
rozwijanie fantazji i pobudzanie do aktywności
doskonalenie wypowiadania się na podany temat w poznanych technikach plastycznych
rozpoznawanie indywidualnych możliwości i uzdolnień plastycznych dzieci
kształtowanie poczucia przydatności wykonywanej pracy
rozwijanie umiejętności pracy w grupie
kształtowanie szacunku do wytworów innych osób
wykorzystywanie niekonwencjonalnych materiałów jako środków wyrazu plastycznego
promowanie prac uczestników zajęć
wzrost jakości pracy szkoły poprzez organizację czasu wolnego uczniów

Wśród metod osiągania celów dominować będą metody praktycznego działania, poszukujące,podające,eksponujące a także praktycznego działania oraz zabawa.

3. Sposób realizacji i formy oceny

Zaproponowany program zakłada przewagę swobodnej interpretacji nad instrukcją słowną. Istotne jest stworzenie takich warunków,aby dzieci stopniowo usamodzielniały się w wyrażaniu własnych upodobań i fascynacji. Mając na uwadze zróżnicowanie grupy pod względem wieku jak również pod względem wymagań edukacyjnych ,aktywność będzie mogła przebiegać w postaci pracy indywidualnej, grupowej bądź zespołowej. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zajęcia będą pełniły niejako funkcję terapeutyczną. Nauczyciel jest przewodnikiem, przekazując uczniom nieznane dotychczas wiadomości ale jednocześnie jest bacznym obserwatorem twórczej aktywności uczniów. Wśród spodziewanych efektów pracy należy wymienić przede wszystkim:

- kształtowanie wewnętrznej kreatywność ,zaradności i wyobraźni twórczej
- umiejętność zastosowania różnorodnych technik i obserwacji uzyskanych efektów
- pogłębianie wiadomości dotyczących właściwości materiałów wykorzystanych w pracach
- doskonalenie umiejętność planowania i podziału pracy
- rozwijanie zainteresowania warsztatem plastycznym
- twórcze spędzanie wolnego czasu
- motywację do samodzielnego wyrażania się w dowolnych technikach plastycznych
- radość z efektów własnej pracy
- uczenie się systematyczności , dokładności i cierpliwości
- kształtowanie empatycznego współdziałania w grupie
- rozwijanie szacunku dla przejawów twórczości innych osób
- przygotowanie do uczestnictwa w kulturze

Ocena prac dzieci będzie pełniła funkcję motywacyjną i będzie najczęściej przybierała formę wypowiedzi zdaniowej. Zakładam,iż nagradzany jest trud dziecka w wykonaną przez siebie pracę, nie zaś wyłącznie wymierne efekty. Ewaluacja będzie przeprowadzona poprzez :
prezentowanie prac uczniów w szkole a także na stronie internetowej szkoły
monitorowanie zaangażowania uczniów w czasie zajęć
analiza ankiety skierowanej do dzieci oraz rodziców
obserwacje własne

4. Uwagi

Zajęcia plastyczne pozalekcyjne będą prowadzone w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo. Przewidywana grupa uczestników to 15 osób ( grupa mieszana wiekowo i pod względem stopnia sprawności dzieci ) .Niezbędne przybory i materiały są przygotowywane przez uczestników po wcześniejszych ustaleniach nauczyciela prowadzącego zajęcia .Prace dzieci będą eksponowane na terenie szkoły oraz na stronie internetowej .

5. Treści realizacji zajęć plastycznych pozalekcyjnych dla uczniów klas 4 - 6 z oddziałami integracyjnymi.

Cel zajęć
Zadanie, tematyka
barwa
frotaż
walor
kontrast
faktura

1. Kolory jesieni (grafika) - druk strukturalny z wykorzystaniem liści,kwiatów i farb
2. Misa z owocami (prace płaszczyznowe ) -wydzieranka z kolorowego papieru.

wzornictwo
faktura
wzornictwo przemysłowe
barwy czyste

1. Dekorujemy koszulkę ( grafika )-stemple z wykorzystaniem owoców, warzyw oraz farby do tkanin
2. Jesienny krajobraz - ( prace płaszczyznowe )-kolaż z plasteliny
3. Tęczowe dłonie
( malarstwo )-tęcza z odcisków dłoni
4. Przybornik
( kompozycja przestrzenna ) - praca z wykorzystaniem surowców wtórnych.
kontrast
kompozycja
zamknięta
kontrast

1. Kosmos
( malarstwo ) - malowanie wielobarwna pianą przy użyciu słomek do napojów.
2. Martwa natura
( rysunek )- praca z wykorzystaniem węgla rysunkowego.
3. Tworzymy papier ozdobny
( malarstwo ) - malowanie sznurkiem i farbami plakatowymi.
4. Zabytki Cieszyna ( rysunek ) - praca z wykorzystaniem tuszu i piórka.
barwy zimne
bryła
faktura

1. Zimowe drzewa
( malarstwo ) - collage z wykorzystaniem białej koronki , pasty do zębów , brokatu i soli.
2. Ozdoby bożonarodzeniowe
( rzeźba ) - dekorowanie styropianowych bombek techniką decoupage.
3. Anioły ( płaskorzeźba ) -
wykonywanie odlewów gipsowych.
sztuka użytkowa
1. Śnieżna kula
( kompozycja przestrzenna ) - praca z wykorzystaniem surowców wtórnych.
2. Upominek dla Babci i Dziadka
( kompozycja przestrzenna ) - praca z wykorzystaniem sznurka,balonu i ozdób filcowych.
walor
barwa
kontrast
1. Kartka okolicznościowa e ( grafika ) - praca z wykorzystaniem stempli z gumek ołówkowych.
2. Autoportret
( rysunek )- praca z wykorzystaniem kredek Bambino.
3. Zoo (malarstwo ) - malowanie nadmuchanymi balonikami i farbą plakatową.
4. Sporty zimowe
( rysunek ) - biała kredka na czarnym tle.
barwy czyste
kompozycja zamknięta
faktura
sztuka użytkowa

1. Moje zwierzątko
( rysunek ) - flamastry.
2. Kwiat magnolii
( malarstwo) – farby akwarelowe pasta do zębów.
3. Motyl
( praca płaszczyznowa ) -mozaika z wykorzystaniem ciętych płyt kompaktowych.
4. Wisiorek i breloczek
( płaskorzeźba ) - praca z wykorzystaniem modeliny .
światłocień
faktura
druk
kompozycja otwarta
1. Ozdoby wielkanocne
( płaskorzeźba ) - wykonywanie i dekorowanie odlewów gipsowych
2. Wiosenne kwiaty
( prace płaszczyznowe ) - malowanie barwioną solą.
3. Kartka wielkanocna
( grafika )- praca z wykorzystaniem matrycy z tektury falistej.
4. Łąka
(malarstwo ) - praca z wykorzystaniem folii bąbelkowej.
walor
faktura
oddruk
sztuka użytkowa
barwy złamane
1. Gałązka bzu
( praca płaszczyznowa ) collage-praca z wykorzystaniem popcornu ,farb akrylowych i kolorowego papieru.
2. Kartka dla Mamy
( grafika )- oddruk naturalny.
3. Upominek dla Mamy
( malarstwo ) -dekorowanie ceramicznego kubka lakierami do paznokci.
4. Na dnie mórz i oceanów
( praca płaszczyznowa )
- wycinanka wielowarstwowa z kolorowego papieru.
kompozycja otwarta
sztuka użytkowa
druk

1. Zamglony las
( rysunek,malarstwo )- kredki świecowe i rozcieńczona biała akwarela.
2. Pudełko na drobiazgi
( decoupage) - ozdabianie pudełka kartonowego za pomocą techniki serwetkowej.
3. Kartka dla Taty
( grafika ) - praca z wykorzystaniem korka i farby.
4. Bezpieczne wakacje
( rysunek ) - praca z wykorzystaniem pasteli olejnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.