X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34147
Dział: Przedszkole

Pomagamy leśnym zwierzętom - scenariusz zajęć otwartych z rodzicami w grupie 6-latków

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH Z RODZICAMI
W GRUPIE DZIECI 6-LETNICH

Temat zajęć: „Pomagamy leśnym zwierzętom”

Cele ogólne:
rozbudzanie zainteresowania światem przyrody
kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt i ptaków
wdrażanie do niesienia pomocy ptakom i zwierzętom w zimie
kształtowanie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole
rozwijanie prawidłowych relacji między dziećmi a rodzicami

Cele operacyjne:
rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt w czasie, kiedy trudno im zdobyć pożywienie w naturalny sposób
umie wymienić gatunki ptaków, które występują w Polsce zimą
potrafi rozpoznać i nazwać zwierzęta, które potrzebują pomocy zimą
umie podać sposoby dokarmiania ptaków i zwierząt w lesie
podaje przykłady pokarmów, którymi można dokarmiać ptaki i zwierzęta leśne
wie, kto to jest leśnik i na czy polega jego praca
dzieli nazwy zwierząt na sylaby
potrafi określić pierwszą głoskę w nazwie obrazka
potrafi właściwie reagować na sygnał dźwiękowy
interpretuje ruchem piosenkę
wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności do realizacji zadań
potrafi zgodnie współpracować w grupie

Metody pracy:
czynna- udział dzieci w zajęciu i zabawie ruchowej
słowna - wypowiedzi na dany temat, czytanie globalne wyrazów, rozwiązywanie zagadek
oglądowa- pokaz ilustracji, emblematów

Formy pracy:
z całą grupą
zespołowa
indywidualna

Środki dydaktyczne:
Teksty zagadek o leśnych zwierzętach, obrazki przedstawiające sarnę, dzika, zająca, sikorkę, gila i wiewiórkę, 3 duże obręcze, koperty z literami do ułożenia wyrazów, obrazek karmnika i paśnika i podpisy do obrazków, zaczarowane pudełko i zawartość do zagadek dotykowych (marchewka, ziemniak, orzech, kasztan, ziarno, siano), karteczki z napisami „tak” i „nie” dla każdego dziecka, zdania do zabawy „Prawda – fałsz”, nagranie piosenki „Głodne ptaszki”, karty pracy „Policz i dorysuj”

Przebieg zajęć:

► Powitanie uczestników spotkania:

„Witam wszystkich, którzy lubią zimę.”
„Witam wszystkich, którzy mieli dziś na sobie czapki.”
„Witam wszystkich, którzy lubią zabawy na śniegu.”
„Witam wszystkich, którzy lubią śmiech i dobrą zabawę.
„Witam wszystkich, którzy lubią zwierzątka”
Uczestnicy machają do prowadzącego ręką.

► Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach
Chętni rodzice czytają dzieciom zagadki o leśnych zwierzętach. Dzieci po rozwiązaniu zagadki wskazują odpowiedni obrazek.

Ma brązowe, śliczne oczy, nóżki zgrabne cienkie,
Czy widziałeś kiedyś w lesie płochliwą (sarenkę)

Ma długa szczecinę, świnki jest kuzynem.
Zjada żołędzie, gdy przyjdzie jesień.
Można go spotkać w polu lub w lesie. (dzik)

Żółty brzuszek, modra główka, nastroszone z zimna piórka.
Z daleka do nas przyleciała o słoninkę zapytała. (sikorka)

Szare futro, długie uszy, ogonek nieduży.
Gdy się w krzakach coś poruszy zmyka, aż się kurzy (zając)

Korale czerwone lubi ten ptak
Brzuszek czerwony to jego znak. (gil)

W dziupli swej na drzewie, gdy nikt o tym nie wie,
orzechów zapasy zbiera na zimowe czasy. (wiewiórka)

► Ćwiczenia analizy słuchowej wyrazów - nazw zwierząt
Określanie pierwszej głoski w nazwie zwierząt.
Próba podziału nazw na głoski przez chętne dzieci.

► Zabawa w zespołach „Co to za zwierzę?”
Dzieci w kole odliczają do 3, a następnie siadają w swoich zespołach na podłodze wokół obręczy z kopertą. Na umówiony sygnał wysypują z koperty literki, z których układają nazwy 2 zwierząt (dzik + sikorka, zając + sarna, wiewiórka + gil), a pod ułożonymi wyrazami kładą odpowiednie obrazki

► Zabawa orientacyjno - porządkowa z elementem syntezy słuchowej wyrazów „Jakie to słowo?”
Uczestnicy maszerują w rytm tamburyna. Na sygnał zatrzymują się, prowadząca wymawia słowo głoskami, np. s-a-r-n-a, a dzieci powtarzają całe słowo.

► Zagadki słowne
Zapoznanie z pojęciem karmnik i paśnik. Przyporządkowanie właściwego napisu do obrazka.

Jaki to domek niepotrzebny latem,
Zimą co dzień karmi zwierzęta skrzydlate. / karmnik/

Co to za miejsce odgadnijcie dzieci
Gdzie dla zwierząt leśnych jest jedzenie, kiedy śnieżek leci /paśnik/

► Zabawa dydaktyczna „Zaczarowane pudło” – rozpoznawanie po dotyku znajdujących się w pudełku przysmaków dla zwierząt (marchewka, siano, ziemniaki, żołędzie, orzechy, ziarna zbóż).

► Zabawa „Prawda – fałsz”
Rodzice otrzymują karteczki z napisanymi zdaniami, których jedne są prawdziwe, a inne fałszywe. Dzieci otrzymują kartoniki z napisami TAK, NIE. Jeśli zdanie odczytane przez rodzica jest prawdziwe, to dzieci podnoszą do góry kartonik z napisem TAK, jeżeli zdanie jest fałszywe – z napisem NIE.

• Zima to pora roku, która następuje po lecie.
• Zimą pada śnieg.
• Karmnik do domek dla psa.
• Śnieg utrudnia zwierzętom zdobycie pożywienia.
• Przysmakiem sarenek są ciasteczka.
• Śnieg jest koloru różowego.
• Na zimę przylatują do nas bociany.
• Wróbelki zjadają w karmniku sianko.
• Niedźwiedź zimą zapada w głęboki sen.
• Przysmakiem sikorek jest słoninka.
• Paśnik – to miejsce, w którym leśnicy zimą zostawiają zwierzętom pożywienie.
• Na zimę przylatują do nas gile.
• Wiewiórki na zimę w swojej dziupli gromadzą rodzynki.
• Zimą zbieramy w lesie grzyby.
• Przysmakiem dzika są żołędzie.

► Wspólne śpiewanie piosenki „Głodne ptaszki”

► „Policz i narysuj” - ćwiczenie matematyczne.
Dzieci otrzymują karty pracy – zadanie matematyczne. Uzupełniają tabelę dorysowując lub skreślając przysmaki zwierząt zgodnie z cyfrą wskazaną na początku.

► Ewaluacja – wręczenie dzieciom i rodzicom małego znaczka z ptaszkiem, przyklejanie go na jednym z karmników (jeden z buźką wesołą, drugi ze smutną)

► Podziękowanie dzieciom za udział w zajęciach a rodzicom za przybycie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.