X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34102
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Nasze pisanki - wykonanie pisanek z zastosowaniem różnych materiałów plastycznych

Scenariusz zajęć z zakresu edukacji plastycznej

Grupa wiekowa: 6-latki
Data: 12.04.2017r.

Temat: „Nasze pisanki” – wykonanie pisanek z zastosowaniem różnych materiałów plastycznych.

Cele ogólne:
• wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka
• rozwijanie poczucia piękna i estetyki
• rozwijanie sprawności manualnej
• bogacenie doświadczeń plastycznych
• nazywa i opisuje powstałe pisanki
• łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- doprowadza działanie do końca
- potrafi twórczo myśleć i wypowiadać się
- samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
- współdziała w grupie
- odczuwa zadowolenie po wykonaniu przez siebie pracy plastycznej
- działa twórczo za pomocą różnych technik plastycznych
- ozdabia jajko, wykorzystując różne materiały plastyczne

Metody:
- słowne: recytacja wiersza, objaśnienia
- czynne: aktywnego działania
- oglądowe: pokaz, demonstracja

Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna
- zespołowa

Pomoce:
- sylwety pięciu koszyków, tekturowe pisanki różniące się kolorami i wzornictwem, kartoniki z cyframi, sylwety białych jajek, wiersz S. Aleksandrzaka „Pisanki”, flamastry, wydmuszki, kolorowy papier, bibuła, folia samoprzylepna, resztki materiałów, kolorowa włóczka, elementy świąteczne wycięte z kolorowych gazet,

Realizacja podstawy programowej:

1.2 Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
9.1 Umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.
13.1 Liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego.
13.4 Zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej.
14.4 Słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób.


Przebieg zajęć:

1. Powitanie „Stańmy w kole”.
Stańmy w kole wszyscy razem, powitajmy się. Dzieci stoją w kole, trzymając się za ręce.
Witajcie wszyscy, witajcie wszyscy, Dzieci machają do siebie rękami.
A teraz pobawmy się.

2. Ćwiczenia spostrzegawczości „Kolorowe pisanki”.
Nauczyciel przypina na tablicy sylwety pięciu koszyków z pisankami, wśród których jedna różni się kolorem i wzornictwem. Dzieci losują tekturową pisankę podchodzą do tablicy i przypinają swoją pisankę do koszyczka, w którym znajdują się takie same pisanki. Następnie liczą pisanki w każdym koszyczku; określają, gdzie jest ich najwięcej, a gdzie najmniej; przypinają pod koszyczkiem kartonik z odpowiednią cyfrą.

3. Słuchanie wiersza S. Aleksandrzaka „Pisanki” .

Dzieci obsiadły stół i malują pisanki:
pierwsza ma kreski,
druga – kółka złote,
trzecia drobne kwiaty,
czwarta dużo kropek,
piąta - srebrne gwiazdki,
szósta znów zygzaki,
siódma barwne kwiaty jak astry lub maki,
ósma – wąskie szlaczki z zieloniutkich listków,
dziewiąta – największa – ma już prawie wszystko:
i kropki, i zygzaki, i paseczków wiele,
i czerwień i złoto, i błękit, i zieleń,
i piękne gwiazdy na jajku ktoś posiał,
dumne były z niego Hania i Małgosia...

4. Ozdabianie pisanek zgodnie z wierszem.
Nauczyciel układa przed dziećmi sylwety białych jajek, recytuje wiersz S. Aleksandrzaka „Pisanki”, a dzieci w zespołach ozdabiają flamastrami kolejne sylwety zgodnie z tekstem wiersza.

5. Zabawa ruchowa „Śmigus - dyngus”.
Dzieci maszerują parami po obwodzie koła. Gdy nauczyciel mówi: śmigus – klaszczą w ręce, a gdy mówi: dyngus – rytmicznie tupią. Potem naśladują w parach polewanie się wodą.

6. Zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania pracy, objaśnianie sposobu wykonania pracy.

7. Wykonanie pisanek według własnych pomysłów.
Wykonanie własnych pisanek z wydmuszki i z wykorzystaniem kolorowego papieru, bibuły, folii samoprzylepnej, resztek materiałów, kolorowej włóczki, elementów świątecznych wyciętych z kolorowych gazet, flamastrów,
- pokaz gotowych pisanek wykonanych przez nauczyciela,
- wyjaśnienie, w jaki sposób zostały one wykonane,
- samodzielne działania dzieci.

8. Wspólne oglądanie powstałych prac.

9. Umieszczenie prac w kąciku przyrody.

10. Zakończenie zajęć – dzieci siedzą w kole, przesłanie iskierki, uśmiechu do kolegi.
Prowadząca: E. Trzebińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.