X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34098
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Mein Lieblingsessen" - "Moje ulubione jedzenie". Konspekt zajęć języka niemieckiego

Cele ogólne:
kształcenie umiejętności poprawnego ustnego i pisemnego formułowania wypowiedzi
kształcenie umiejętności poprawnego stosowania środków gramatycznych i leksykalnych
kształcenie umiejętności pracy w parach, grupach i samodzielnej
rozwijanie pamięci
kształcenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego

Cele szczegółowe:
Uczeń potrafi:
zrozumieć ze słuchu proste, krótkie wypowiedzi
posługiwać się środkami leksykalnymi i gramatycznymi w celu opisania ulubionej potrawy
wymawiać i pisać nazwy produktów spożywczych
globalnie i selektywnie rozumieć tekst
reagować w języku niemieckim na określone sytuacje
stopniować przysłówek gern (chętnie)
zapytać o ulubione potrawy i udzielić na ten temat odpowiedzi

L.p.
Przebieg lekcji
Formy pracy
Materiały
1. Lekcję nauczyciel rozpoczyna od sprawdzenia listy obecności oraz wyjaśnienia celów lekcji.. Następnie zapisuje temat lekcji oraz datę. Wyjaśnia opisowo po niemiecku nowy wyraz w temacie lekcji.

2. W formie rozgrzewki językowej nauczyciel przypomina poznane wcześniej produkty spożywcze. Polega ona na dopasowaniu do ilustracji odpowiedniego podpisu.
plenum
plansze dydaktyczne
3. Prezentacja zadania 1 z podręcznika. Nauczyciel czyta teksty, zadaje pytania dotyczące rozumienia globalnego: jak nazywają się te osoby, gdzie mieszkają, ile mają lat.
plenum
podręcznik
4. Ćwiczenie selektywnego rozumienia tekstu czytanego, uzupełnianie w parach tabeli na temat ulubionych potraw 4 osób. Wyjaśnienie form przysłówka gern (chętnie) lieber, am liebsten
praca w parach
Podręcznik,
plansza gramatyczna

5. Odpowiadanie na pytanie: Co jedzą te osoby chętnie, chętniej i najchętniej. Każda grupa formułuje wypowiedź o jednej osobie.
praca w grupach
podręcznik,
karty pracy nr 1
6. Ćwiczenie selektywnego rozumienia tekstu słuchanego, uczniowie słuchają wypowiedzi 3 osób oraz zaznaczają, kto lubi jakie potrawy.
praca samodzielna
karta pracy nr 2
7. Uczniowie uzupełniają tabelkę wpisując swoje imię, wiek, miejsce zamieszkania oraz ulubiony napój oraz potrawę.
praca samodzielna
karta pracy nr 3
8. Podsumowanie lekcji: uczniowie zadają sobie pytania o ulubione potrawy i napoje oraz udzielają na nie odpowiedzi.
praca w parach

9. Zadanie pracy domowej: A1,2,3,3 s. 68,69.
Opracowała: Beata Jankowiak

Karta pracy nr 1.

Uzupełnij zdania wpisując, co je lub pije ta osoba chętnie, chętniej i najchętniej:

Pia isst gern ......................................, lieber isst sie ................................... und am liebsten ...................................
Nikola isst gern ........................................ und am liebsten ...................................
Felix isst gern ........................................
Er trinkt gern ........................................, aber lieber trinkt er .................
Britta isst gern ........................................, lieber isst sie ........................................ und am liebsten ........................................

Karta pracy nr 2
Czyje są to wypowiedzi, posłuchaj i zaznacz krzyżykiem:

Andreas
Dagmar
Conni
1. Ich mag Käse.
2. Mein Lieblingsessen sind Hamburger, Pommes und Cola.
3. Ich esse am liebsten Nudelgerichte.
4. Jeden Tag esse ich Salat.
5. Ich esse oft bei McDonald’s.
6. Ich mag gern Fleisch.
7. Ich bin Vegetarierin.
8. Süßigkeiten mag ich auch, aber ich esse sie selten.
9. Ich trinke gern Cola, aber ich mag auch Säfte.
10. Ich mag am liebsten Obst und Gemüse.

Karta pracy nr 3

Wpisz brakujące informacje o sobie:
Vorname
Alter
Wohnort
Lieblingsessen
Lieblingsgetränk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.