X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34060

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

Zgodnie z § 8 ust.1 w planie rozwoju uwzględniłam następujące treści:

1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej.

2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Czynności organizacyjne

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

2.Wstępna ocena własnych umiejętności i dorobku.
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
4.Opracowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Uczestnictwo w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

- Rozwijanie i doskonalenie
swojego warsztatu pracy.
- Organizowanie konkursów szkolnych.
- Przygotowywanie uczniów i udział w konkursach zewnętrznych.
- Planowanie konsultacji dla uczniów klas III przed pisaniem egzaminu maturalnego.
- Monitorowanie efektów nauczania.
- Konsultacje e-lerning

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

- Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym
- Korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizja, czasopisma
- Zgromadzenie bazy eksperymentów, ciekawostek, prezentacji PowerPoint, modeli chemicznych

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć , w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć.

- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

- Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.-- Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- Zajęcia otwarte.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

- Przygotowanie i wdrożenie programu koła chemicznego

- Współpraca z rodzicami

- Program pracy z uczniem zdolnym i słabym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.