X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33976
Przesłano:

Wprowadzenie liter: r, R - na podstawie programu edukacyjnego "Radio". Scenariusz lekcji

SCENARIUSZ LEKCJI – TOK WPROWADZENIA LITERY

1. Imię i nazwisko: Hanna Wekwert

2. Data: 15 grudnia 2011 r.

3. Klasa: 1a
Przedmiot: edukacja polonistyczna
Czas: 5x 45 min.

4. Dział programu: Kolory jesieni

5. Temat lekcji: Wprowadzenie liter: r, R – na podstawie programu edukacyjnego „Radio”

6. Cele główne:
- doskonalenie analizy głoskowej i sylabowej
- prawidłowe rozpoznawanie drukowanych liter R, r
- nauka prawidłowego sposobu pisania liter R, r
- wzbogacanie wiedzy o radiu
- wzbogacenie słownictwa
- kształcenie umiejętności uważnego słuchania i oglądania programu
- rozwijanie spostrzegawczości
- kształcenie umiejętności czytania i czytania ze zrozumieniem

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- umie wskazać słowa, w których występuje głoska r (w nagłosie, śródgłosie, wygłosie)
- umie przeczytać i napisać literę R, r
- umie dokonać analizy i syntezy słuchowej wybranych słów
- umie zbudować wyrazy z podanych sylab
- wie, że poznana litera jest spółgłosk?

- umie czytać słowa i zdania składające się z poznanych już liter
- uważnie ogląda program i umie odpowiedzieć na pytania dotyczące jego tematyki

7. Metody pracy:
- słowna (rozmowa, praca z tekstem)
- oglądowa (pokaz z wykorzystaniem ilustracji i filmu)
- praktycznego działania (manipulacja, pisanie)

8. Środki dydaktyczne:
- alfabet demonstracyjny
- ilustracje
- program edukacyjny „Jedynkowe przedszkole – RADIO”
- komputer z dostępem do Internetu
- kartoniki z literami i sylabami
- nakrywki w czterech kolorach – czerwonym i niebieskim, oraz białym i czarnym
- kartoniki z literką r
- zeszyt ćwiczeń Lokomotywa cz.2
- karty pracy
- podręcznik „Elementarz”
- zeszyt
- książka A. Plec, M. Skoczylas „Elementarz” wydawnictwo Pasja 2011 r.

9. Tok lekcji:

CZĘŚĆ WSTĘPNA
1) Sprawdzenie obecności, zapoznanie dzieci z tematem i przebiegiem dnia oraz celem zajęć.
2) Zabawa utrwalająca znajomość poznanych już liter „Rozgrzewka literkowa”
Nauczyciel pokazuje uczniom tablice demonstracyjne z literkami, a zadaniem uczniom jest podać słowo, które rozpoczyna się pokazaną literą.
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1) Nauczyciel czyta zagadkę i prosi o wskazanie obrazka, który jest odpowiedzi?

„śpiewa, mówi i gra; każdy je w domu ma” RADIO
2) Pokaz programu Jedynkowe przedszkole „Radio” i rozmowa na temat jego treści:
a. Zapoznanie z historią radia (początkowo ludzie słuchali radia za pomocą słuchawek podłączonych bezpośrednio do odbiornika, później zastosowano głośnik i mogły go słuchać wszystkie osoby znajdujące się w pomieszczeniu; radioodbiorniki stawały się coraz mniejsze i miały coraz mniejsze anteny)
b. Jak to się dzieje, że w naszym radioodbiorniku słyszymy muzykę oraz wypowiedzi osób? (gdy w studiu radiowym ktoś mówi lub śpiewa, dźwięk zamieniany jest na impulsy elektryczne; impulsy przesyłane kablami do nadajnika, który zamienia je na fale radiowe i rozsyła w różnych kierunkach; dalej trafiają do anten w naszych odbiornikach, które zamieniają je z powrotem na dźwięk)
c. Jaki znacie zawody radiowców? (prezenter, realizator dźwięku i imitator dźwięku)
d. W telewizji oglądamy filmy, bajki, programy. A w radiu czego słuchamy? (audycji radiowej - słuchowiska)
e. Jak żegna się prezenter radiowy z słuchaczami? (do usłyszenia)
f. Jak myślicie, czy dziś kiedy jest telewizja, Internet, potrzebne jest radio? Dlaczego? (do kontaktowania się np. astronauty będącego w statku kosmicznym ze stacją kontroli lotów; można wyobrażać sobie coś o czym słyszymy)
3) Co łączy te słowa? – nauczyciel prosi o określenie, jaka jest pierwsza głoska w następujących słowach: radio, rak, ryba, rakieta, renifer. Dalej uczniowie podają inne słowa rozpoczynające się tą głoską.
4) „Gdzie w następujących słowach schowała się głoska r?” – nauczyciel wymienia słowa, a uczniowie określają, na którym miejscu jest głoska r: gitara, kreda, parasol.
5) Nauczyciel prosi o określenie miejsca głoski r w następujących słowach: motor, komputer, rower, renifer.
6) Pokaz litery R – wielkiej drukowanej, małej drukowanej, wielkiej pisanej i małej pisanej.
7) Budowanie modelów wyrazów: rak (wyraz, sylaby, głoski, zaznaczenie spółgłosek i samogłosek), parasol, rower (zaznaczenie nowej litery kolorem oraz wstawienie w odpowiednie miejsce litery drukowanej).
8) Pokaz na tablicy prawidłowego sposobu i kierunku pisania litery R, r. Kreślenie palcem po śladzie w powietrzu i na ławce litery.
9) Praca z podręcznikiem:
• s. 24 czytanie wyrazów, rysowanie modelu wyrazy rak, kolorowanie obrazków, w których nazwach jest poznana litera, kolorowanie poznanej litery w wyrazach
• s.25 pisanie litery w tunelu, po śladzie i samodzielnie w powiększonej liniaturze, dokańczanie szlaczka
• zeszyt – pisanie liter w liniaturze zeszytowej
• wyszukiwanie w Elementarzu s. 64-65 wyrazów z r i odczytywanie, czytanie czytanki „Rak Makary”, wyszukiwanie wyrazów rymujących się.
• układanie sylab z liter, wyrazów z sylab (karta D) i liter – ćwiczenia manipulacyjne
• pisanie sylab i wyrazów w powiększonej liniaturze, a następnie w zeszytowej liniaturze
• czytanie czytanki z literką r z książki A. Plec, M. Skoczylas „Elementarz” wydawnictwo Pasja 2011.

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA
1) Nauczyciel pyta jaką literkę dziś poznaliśmy? R jest spółgłoską czy samogłoską?
2) Nauczyciel dziękuję uczniom za udział w zajęciach i rozdaje zadanie domowe – załącznik 1.

*powyżej przedstawiłam tok wprowadzenia litery w mojej klasie, który trwa przez tydzień; przez cały ten czas pracujemy z poznana literą przerabiając treści programowe z różnych edukacji – dzięki temu dzieci utrwalają sobie obraz drukowanej litery oraz potrafią ładnie napisać literę, a także poszerzają wiedzę z różnych dziedzin
* dwoje uczniów zdolnych otrzymuje dodatkowe zadania rozwijające do samodzielnego wykonania oraz czytanki o wyższym stopniu trudności
* uczeń słabszy otrzymuje więcej czasu na wykonanie zadań oraz ma dostosowane do możliwości wymagania

Przerywniki:
1. Kiedy książki otwieramy (pracę zaczynamy), wtedy ciszę zapraszamy.
2. Głowa, ramiona, kolana, piety, Kolna, pięty, kolana, pięty, głowa, ramiona, kolana, nos, teraz mam ściszony głos.
3. Moje nogi skaczą w górę, moje nogi skaczą w bok, moje ręce klaszczą w dłonie, i na ławkę (na kolana, i na buzię itp.) robią hop.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.