X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33952

Oprawa Mszy Św. na zakończenie roku szkolnego

Oprawa Mszy Św. na zakończenie Roku Szkolnego
WERSJA I

Modlitwa Wiernych

Będziemy powtarzać: dobry Boże dziękujemy Ci.
1. Za Kościół św., który jest domem Boga i naszym domem- dobry Boże dziękujemy Ci.

2. Za naszego Ks. Proboszcza, niech moc Bożego błogosławieństwa towarzyszy mu w pełnionej posłudze- dobry Boże dziękujemy Ci.

3. Za wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, którzy z oddaniem i miłością kształtują serca i umysły swoich wychowanków.- dobry Boże dziękujemy Ci.

4. Za wszystkie dary, dobre natchnienia, talenty, którymi nas nieustannie obdarzasz, byśmy pogłębiali i zdobywali wiedzę, a przez to pomnażali dobro
i pokój.- dobry Boże dziękujemy Ci.

5. Za naszych rodziców, dziadków i babcie, którzy troszczą się o nas każdego dnia- dobry Boże dziękujemy Ci.

6. Za naszych przyjaciół, wspólnie przeżyte chwile, wycieczki i zabawy- dobry Boże dziękujemy Ci.

7. Za lekcje religii, wspólną modlitwę, uroczystość I Komunii Św.
i Bierzmowania, w których jeszcze bardziej łączyliśmy się z Tobą- dobry Boże dziękujemy Ci.

8. Za dar zbliżających się wakacji, niech ten czas spędzimy w zdrowiu i radości. - dobry Boże dziękujemy Ci.

Procesja z darami

Wersja a)
W procesji z darami przynosimy do ołtarza:

• Świecę – niech radość z obecności Chrystusa rozpromienia nasze serca.

• Zeszyty, medale, dyplomy – wyrażamy wdzięczność za otrzymane dary udzielane nam przez Ducha Świętego w naszej pracy w czasie całego roku szkolnego.

• Pismo Święte, które jest dla nas mapą, jak w postępowaniu na co dzień iść za Jezusem , w czasie wakacji pragniemy pamiętać o wypełnianiu Bożych przykazań i modlitwie.

• Chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią naszego Pana.

Wersja b)
W procesji z darami przynosimy do ołtarza:

• Kwiaty- wyrażamy dobremu Bogu naszą wdzięczność za otrzymane dary udzielane nam przez Ducha Świętego w naszej pracy w czasie całego roku szkolnego.

• Nasze Serca - składamy w Najukochańszym Sercu Jezusa.
W nich ofiarujemy :
naszą radość, którą odczuwaliśmy w czasie zabawy, gdy dostaliśmy dobrą ocenę, wygrali konkurs, czy zawody.
• miłość, którą dzieliliśmy się w rodzinie, wszystkie dobre uczynki,
• trud nauki w szkole, troski i kłopoty,
• przebaczenie ofiarowane koledze
• wdzięczność za przyjęte sakramenty i lekcje religii.

• Chleb i wino, które staną się Ciałem i Krwią naszego Pana i umocnią nas w kroczeniu za Nim.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprawa Mszy Św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego
WERSJA II

Modlitwa Wiernych na rozpoczęcie Roku Szkolnego

1.Módlmy się w intencji Ojca świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby mogli bez przeszkód ukazywać całemu światu Oblicze Boga, który jest miłością. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby zwyciężała w niej miłość, pokój i poszanowanie praw każdego człowieka. Ciebie prosimy...

3. Módlmy się w intencji Dyrekcji Szkoły ........., wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców, by z oddaniem i miłością kształtowali serca i umysły swoich wychowanków. Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za wszystkich uczniów, którzy rozpoczynają dzisiaj nowy rok szkolny, aby każdego dnia napełniali się mądrością i wzrastali w miłości do Boga i bliźnich. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za naszych dziadków, rodziców, i rodzeństwo, by przez wspólną modlitwę i czynione dobro oddawali chwałę Bogu. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za wszystkich którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej, aby dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy...

7. Módlmy się za naszą wspólnotę Eucharystyczną, abyśmy każdego dnia przyczyniali się do wzrostu Bożego Królestwa. Ciebie prosimy...

Procesja z darami

W procesji z darami składamy:

- słonecznik- znak minionych wakacji, dziękujemy dobremu Bogu za czas wakacji, radości i zabawy, za piękno, które widziały nasze oczy.Jak ten kwiat potrzebuje słońca, tak i my rozpoczynając teraz nowy rok szkolny pragniemy wzrastać w promieniach Bożej miłości.

-dzwonek- pierwszy dzwonek szkolny jest znakiem, że czas rozpocząć lekcje. Niech w planie naszych codziennych zajęć nie zabraknie chwili na codzienną modlitwę i niedzielną Eucharystię.

– podręczniki i zeszyty – powierzamy Tobie, dobry Boże czekające nas radości i trudy naszej nauki. Niech nasze serca będą otwarte dla wszystkich, którzy nas poprowadzą drogami zdobywania wiedzy.

- Pismo Święte- w Nim jest zawarta cała mądrość, która prowadzi człowieka do szczęścia. Spraw Panie abyśmy umieli Nim żyć na co dzień: w domu, szkole i w czasie zabawy.

– chleb i wino, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty przemienia nasze serca i umysły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.