X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33903

Konspekt zajęć z edukacji polonistycznej klasa II - edukacja regionalna

KONSPEKT ZAJĘĆ Z EDUKACJI MATEMATYCZNEJ
z elementami indywidualizacji nauczania
klasa IIb wych. Maria Augustowska

Temat: Legenda o herbie Lublina

Cel główny: Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem literackim.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
•czyta tekst legendy,
•uważnie słucha tekstu literackiego,
•rozpoznaje herb Lublina,
•bierze udział w rozmowie,
•odpowiada na pytania do tekstu całym zdaniem,
•wyjaśnia znaczenie wyrazów,
•opowiada legendę,
•układa wydarzenia w odpowiedniej kolejności,
•uzupełnia tekst z lukami,
•zgodnie pracuje w grupie, parze,
•pracuje zgodnie z przyjętymi w klasie zasadami.

Cel lekcji w języku ucznia:
- Dzisiaj będziemy rozmawiać o legendzie związanej z naszym miastem.

Metody pracy:
- działań praktycznych,
- problemowa,
- rozmowa kierowana.

Formy:
- zbiorowa jednolita,
- grupowa,
- indywidualna zróżnicowana.

Środki dydaktyczne: prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela, ilustracje do legendy, plan wydarzeń dla każdej grupy, indywidualne karty pracy (zróżnicowany poziom trudności), karteczki zielone i różowe do samooceny.

Informacja zwrotna:
- udzielana na bieżąco w formie ustnej,
- ocena koleżeńska,
- samoocena.

NaCoBeZu:
Uczeń:
- płynnie czyta,
- opowiada na pytanie całym zdaniem,
- uzupełnia tekst z lukami,
- zgodnie pracuje w grupie.

Przebieg zajęć:
1.Podanie celu lekcji oraz kryteriów sukcesu w języku ucznia.
2.Wyjaśnienie pojęcia legenda.
3.Odczytanie „Legendy o herbie Lublina” przez nauczyciela.
4.Pokaz fragmentu prezentacji – herb Lublina dawniej i dziś.
5.Przyporządkowywanie wyjaśnień do trudnych wyrazów z tekstu legendy – praca w parach.
6.Odczytanie „Legendy o herbie Lublina” przez chętnych uczniów.
7.Rozmowa kierowana na temat treści legendy.
8.Podział na grupy, omówienie zasad pracy w grupie.
9.Porządkowanie planu wydarzeń – praca w grupie.
10.Opowiadanie legendy przez chętnych uczniów.
11.Ocena koleżeńska.
12.Zabawa ruchowa.
13.Indywidualna praca w kartach pracy (zróżnicowany poziom trudności):
- układanie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu legendy,
- uzupełnianie tekstu z lukami – opisu herbu Lublina.
14.Praca w dodatkowej karcie pracy – kolorowanie herbu Lublina.
15.Prezentacja multimedialna „Gdzie jeszcze możemy spotkać lubelskiego koziołka?”
16.Ewaluacja – samoocena pracy uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.