X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33897
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Renaty G.
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół

Termin: od 01.09.2014 do 31.05.2017

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
ZADANIA:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju.
Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Przygotowanie do prowadzenia zajęć wspierających rozwój dzieci, doskonalenie umiejętności tanecznych
4. Opracowanie programu adaptacyjnego.
5.Współpraca ze Szkolnym Samorządem Uczniowskim w zakresie włączania uczniów do ogólnoszkolnych zadań służących rozwijaniu aktywnych i twórczych postaw społecznych
6. Samokształcenie, pogłębianie wiedzy.
6. Diagnoza wychowanków. Monitorowanie osiągnięć dzieci.
7. Podnoszenie jakości pracy poprzez współpracę z rodzicami.
8. Podnoszenie jakości poprzez diagnozowanie potrzeb dzieci z wykorzystaniem specjalistów.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej.
- scenariusze zająć,
- plany miesięczne
- ogłoszenia dla rodziców
-tworzenie materiałów i środków dydaktycznych.
2. Korzystanie z mediów i zasobów internetowych jako środków wspierających rozwój dziecka.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych , prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1.Prowadzenie zajęć otwartych dla
- innych nauczycieli,
- hospitacje dyrektora szkoły,
- zajęć i spotkań dla rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;

1. Redagowanie i wdrażanie programów indywidualnych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

§8. ust.2 pkt.4c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Przygotowywanie uroczystości przedszkolnych związanych:
- z kalendarzem, przedszkolnym,
- ze świętami,
- z porami roku.
2. Organizacja współpracy z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;

1.Promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Prezentowanie form teatralnych w środowisku lokalnym.
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi realizację zadań przedszkola.
3. Udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach organizowanych na terenie Szkoły i Przedszkola

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opracowanie studium przypadku dziecka niepełnosprawnego i dziecka z problemami edukacyjnymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.