X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33882
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"Przedszkolak - bezpieczny użytkownik drogi". Scenariusz zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze

„Przedszkolak - bezpieczny użytkownik drogi”.
Scenariusz zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze.

Miejsce zajęć: sala przedszkolna

Temat: Przedszkolak - bezpieczny użytkownik drogi.

Cele ogólne:
- utrwalenie zasad ruchu drogowego.
- utrwalenie znajomości wybranych znaków drogowych jako profilaktyka w wypadkach z udziałem dzieci.
- rozumienie znaczenia sygnalizacji świetlnej.
- rozwijanie umiejętności wokalnych oraz rytmicznego poruszania się do muzyki.
- rozwijanie sprawności manualnych.
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na określone cechy.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- zna podstawowe zasady ruchu drogowego.
- zna wybrane znaki drogowe.
- przewiduje konsekwencje nieprzestrzegania zasad ruchu drogowego.
- wie do czego służy sygnalizacja świetlna.
- rytmicznie porusza się do muzyki, śpiewa piosenkę.
- wykonuje wydzierankę z kolorowego papieru.
- klasyfikuje przedmioty ze względu na określone cechy ( kolor, wielkość, przeznaczenie).

Metody:
- słowna
- oglądowa
- zabawowa
- działania praktycznego

Formy:
- indywidualna
- grupowa

Pomoce dydaktyczne: tekst opowiadania H.Łochockiej pt. „Jak wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę”, sylwety zwierząt występujących w opowiadaniu (które nauczyciel przypina na tablicy) – sarny, lisa, ślimaków, jeża, wiewiórki, zająca, bociana, wróbelka Elemelka, mrówki, ilustracje przedstawiające dzieci zachowujące się właściwie lub niewłaściwie na drodze, ilustracje niektórych znaków drogowych, kartoniki z napisami „tak” i „nie”, sylwety samochodów osobowych oraz wywrotek, płyta, magnetofon, sylwety lizaka policyjnego, papier kolorowy, klej.

Przebieg zajęć:

1.Powitanie dzieci piosenką „Wszyscy są witam was”.

2. Zapoznanie z tematem – poinformowanie dzieci o celach zajęć.

3.Opowiadanie . H.Łochockiej pt. „Jak wróbelek Elemelek leśn?

dróżką szedł w niedzielę”.

4. Słuchanie opowiadania, rozmowa na temat opowiadania:

- jak miał na imię ptaszek w naszym opowiadaniu?
- do kogo szedł Elemelek?
- jak zachowywał się na drodze?
- jakie zwierzątka spotkał idąc do cioci?
- kto go zatrzymał?
- co policjant –bocian powiedział Elemelkowi, gdy go zatrzymał?
- kogo zdeptałby Elemelek?
- w jaki sposób policjant-bocian ukarał Elemelka?
- co Elemelek obiecał policjantowi –bocianowi?
- jak ty oceniasz zachowanie Elemelka?

- jak należy zachowywać się w pobliżu ulicy? – wypowiedzi dzieci (zwrócenie uwagi dzieci na zachowanie szczególnej ostrożności).

- w jakich miejscach powinniśmy przechodzić przez ulicę? (oznaczonych pasami lub z sygnalizacją świetną). Tutaj warto przypomnieć znaczenie kolorów sygnalizacji świetnej oraz zasady rozglądnięcia się przed wejściem na pasy – „spójrz w lewo, spójrz w prawo i jeszcze raz w lewo a gdy nic nie jedzie idź”. W tym miejscu można przeprowadzić przypomnienie/naukę poprawnego rozglądania się – z zachowaniem właściwych kierunków: lewo-prawo-lewo.

Zwrócenie uwagi dzieci, że jako piesi chodzimy zawsze po chodniku lub poboczu, nigdy zaś po ulicy. Podkreślenie faktu, że dzieci zawsze chodzą pod opieką osób dorosłych a przechodząc przez ulicę powinny zawsze trzymać się dorosłego za rękę.

5.Zabawa ruchowa „ Bądź uważny ”
Gdy nauczycielka podnosi krążek w kolorze zielonym - dzieci spacerują po sali. Gdy podniesie krążek w kolorze czerwonym – zatrzymują się. Natomiast kolor żółty krążka oznacza że – dzieci rozglądają się na boki: przygotowują się, oczekując na kolor zielony który jest sygnałem do dalszego spacerowania po sali (utrwalenie znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej).

6.Praca z obrazkiem przed tablicą tematyczną – stosowanie tabliczek z napisami „tak”, „nie”.

I Wersja
Na tablicy nauczyciel umieszcza ilustracje przedstawiające:
- Chłopca stojącego z babcią przed przejściem dla pieszych,
- Dziewczynkę i chłopca przechodzącego przez jezdnię w niedozwolonym miejscu,
- Dzieci grające w piłkę na środku ulicy,
- Chłopca jadącego rowerem złą stroną ulicy,
- Chłopca i dziewczynkę na spacerze z psem obok przejścia dla pieszych,
- Chłopca widzącego wypadek samochodowy – dzwoniącego po policję.
Nauczyciel odsłania po kolei obrazki. Dzieci mają ocenić, czy osoby znajdujące się na poszczególnych obrazkach zachowują się właściwie czy też niewłaściwie poprzez podnoszenie kartoników z napisami „tak”, „nie”.

II wersja
Nauczyciel pokazuje ilustracje wybranych znaków drogowych przekazując jednocześnie informacje o znakach (prawdziwe lub nieprawdziwe). Dzieci podniesieniem tabliczki z napisem „tak” bądź „nie” mają ocenić prawdziwość wypowiedzi nauczyciela.

7.Zabawa matematyczna „Samochody w garażach”
Nauczyciel przygotowuje sylwety garaży w różnych kolorach. Dzieci siedzą w kole, każde trzyma w ręce sylwetę samochodu – osobowego lub wywrotki. Samochody te różnią się między sobą kolorem oraz wielkością. Zadaniem dzieci jest zaprowadzenie do garaży samochodów o które poprosi nauczyciel oraz ich przeliczenie (na miarę umiejętności dzieci).
Do garażu wjeżdżają samochody:
- duże osobowe,
- małe wywrotki
- małe osobowe
- małe wywrotki,
- wywrotki niebieskie itp.

8.Śpiew zbiorowy piosenki „Pan policjant” – utrwalenie słów, melodii. Inscenizacja ruchowa piosenki.

9.Praca plastyczna: lizak pana policjanta – wydzieranka.

10.Podsumowanie zajęć.

Data: Rzeszów, 25.04.2017

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.