X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33868
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kodowanie na dywanie - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

PROWADZĄCA: Emanuela Chryc-Łuszczki
DATA: 01.02.2017 r.
GRUPA: 5 -latki
MIEJSCE: sala
TEMAT KOMPLEKSOWY: Zimowe zabawy
TEMAT DNIA: Kodowanie na dywanie.
TEMAT ZAJĘCIA: ,, Kodujemy cyfra-liczman,, - Zabawy z wykorzystaniem klocków z cyframi i klocków z liczmanami, doskonalenie umiejętności przeliczania.
Wybrane obszary z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (numer i nazwa obszaru)
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia:
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną:
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
3) porównuje szacunkowo liczebności zbiorów; rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne;
4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;

Cel ogólny:
- ćwiczenie koncentracji uwagi
- doskonalenie umiejętności przeliczania
- doskonalenie umiejętności klasyfikowania
- rozpoznawanie cyfr
Cele operacyjne :
• przelicza w dostępnym zakresie,
• potrafi znaleźć właściwy punkt na macie,
• chętnie pracuje w małych zespołach,
• klasyfikuje elementy,
• porównuje liczebność zbiorów,
• zna cyfry.

METODY:
Słowne: rozmowa, wyjaśnienia, instrukcja.
Czynne; zadań stawianych do wykonania,
Oglądowe: pokaz
FORMA:
Praca zespołowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Mata edukacyjna mistrzów kodowania, klocki z liczmanami i klocki z cyframi.

Przebieg:
1. Zabawa ruchowa ,,pingwinek,,.
2. Rozłożenie maty edukacyjnej pokratkowaną stroną do wierzchu.
3. Stworzenie dwóch osi: na jednej klocki - etykiety z liczmanami, na drugiej klocki - etykiety z cyframi.
4. Przypomnienie zasad na jakich znajduje się właściwe położenie dla danego klocka.
5. Kodowanie. Każde dziecko kolejno losuje tabliczki z liczmanami, które ułożone są losowo na kupce. Zadaniem dzieci jest właściwe ich ułożenie.
6. Podział dzieci na grupy: dziewczynki i chłopcy. Porównywanie ilości ułożonych kartonów z danego wzoru. Określenie liczby, gdzie znajduje się więcej kartonów, gdzie mniej a gdzie tyle samo.
7. Określenie jakich kartonów brakuje w danym układzie.
8. Zakończenie zajęć, podziękowanie za aktywny udział, wspólne sprzątanie pomocy dydaktycznych.

Charakterystyka umiejętności dzieci:
Grupa 5-latków liczy 24 dzieci z czego większość uczęszcza do przedszkola począwszy
od 3-latków. Większość dzieci liczy do 20 i powyżej, dzieci dodają i odejmują na konkretach a także na palcach w zakresie 10, nie mają trudności w klasyfikowaniu elementów. Większość grupy rozpoznaje cyfry, ale jest kilkoro dzieci, które jeszcze popełniają błędy w odczytywaniu znaków.
Wnioski po obserwacyjne:
Dzieci ciekawią nowe pomysły zajęć z wykorzystywaniem maty i kartonów, było to dla nich atrakcyjne, wzbudzało ich ciekawość. Chciała bym dalej kontynuować zabawy matematyczne przy użyciu maty wprowadzając w ten sposób np. umiejętność wyznaczania kierunków. Sądzę, że dzieci były aktywne i taka forma zajęć zachęciła je do wspólnej zabawy i doskonalenia umiejętności liczenia i klasyfikowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.