X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33862
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem

Plan współpracy z rodzicami i Środowiskiem – rok szkolny 2016/17
Grupa 3-latki
oprac.

zadanie
Forma realizacji
Termin

Planowanie i rozwój przedszkola, współdecydowanie w sprawach przedszkola
Prezentacja koncepcji pracy przedszkola rodzicom – zebranie grupowe
IX

Prezentacja planu pracy przedszkola rodzicom, ramowego rozkładu dnia– zebranie grupowe
IX

Kontrakt wzajemnych oczekiwań
IX

Ankieta dotycząca znajomości koncepcji pracy przedszkola oraz sposobów współpracy rodziców w zakresie jej realizacji, ich propozycji i sugestii
IX

Współudział rodziców w pracach na rzecz przedszkola: pomoc w zagospodarowaniu kącika przyrodniczego, dostarczanie materiałów potrzebnych do zajęć, pomoc w szykowaniu strojów na uroczystości przedszkolne, spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów (spośród rodziców), pomoc w organizacji wycieczek , uczestnictwo w charakterze jury w przedszkolnych konkursach
Cały rok szkolny

Przekazywanie informacji zadaniach realizowanych w przedszkolu, o podstawie programowej, o postępach dzieci
Przekazywanie informacji zadaniach realizowanych w przedszkolu- tablice ogłoszeń każdej grupy
Co miesiąc

Przekazywanie informacji o podstawie programowej – zebrania grupowe, strona internetowa

IX

Zajęcia otwarte dla rodziców
XII, III

Konsultacje z rodzicami wg potrzeb, na prośbę nauczycieli lub rodziców

oraz rozmowy wynikające z potrzeby dnia
W każdy ostatni czwartek miesiąca lub wg potrzeb
Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej rodziców, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci – przygotowanie i powielanie materiałów dla rodziców (tablica informacyjna)
Cały rok szkolny

Materiały informacyjne na łamach gazetki przedszkolnej
1x/kwartał

Porady i konsultacje
Wg potrzeb

Udostępnianie literatury pedagogicznej i psychologicznej znajdującej się w przedszkolnej bibliotece
Cały rok szkolny

Zajęcia z udziałem rodziców i dzieci
- spotkanie z pracownikiem Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nt. Adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego

IX

Spotkania ze specjalistami np. logopeda
Wg potrzeb
Pełnienie roli kulturotwórczej w środowisku

Konkurs dla innych przedszkoli nt. Prezent dla babci i dziadka

I
Wymiana doświadczeń,
wspólna organizacja wydarzeń z instytucjami działającymi w środowisku
Teatrzyki w przedszkolu
Wg harmonogramu

Wyjazd do teatru
Wg planów miesięcznych

Wycieczki do punktów użyteczności publicznej np. sklep poczta, targowisko, zoo, schroniska dla zwierząti in
Wg planów miesięcznych

Udział w akcjach i programach
„Zbiórka dla Burka” -zbiórka karmu dla zwierząt ze schroniska
Akcja „Nakrętka” - zbiórka nakrętek dla chorego dziecka
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
„Akademia Wyobraźni Play-Doh”
„Akademia AquafresH”

Cały rok szkolny
dokumentacja
listy obecności, protokoły zebrań, upoważnienia, zgody, scenariusze uroczystości, ewidencja rozmów z rodzicami inne

Kronika grupowa i przedszkolna, strona internetowa przedszkola

Strona internetowa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.