X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33847

Mogę porozmawiać inaczej - nauka wybranych znaków języka migowego. Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej, edukacja społeczna, klasa I

TEMAT ZAJĘĆ: Mogę porozmawiać inaczej - nauka wybranych znaków języka migowego.
CEL GŁÓWNY: 1. Rozwinąć zainteresowanie uczniów nauką języka migowego jako inną formą komunikacji z drugą osobą.
2. Nauczyć kilku podstawowych znaków daktylograficznych (liter).
3. Nauczyć kilku podstawowych znaków ideograficznych (wyrazów) z zakresu zwrotów grzecznościowych.
4. Uczyć tolerancji i zainteresowania problemami drugiego człowieka.
CELE OPERACYJNE - UCZEŃ:
- poznaje wybrane znaki z alfabetu palcowego, czyli znaki określające litery - poznaje wybrane znaki ideograficzne z zakresu "zwrotów grzecznościowych" - rozumie znaczenie słowa "tolerancja" - rozwija koordynację i pamięć wzrokowo – ruchow?

INFORMACJA ZWROTNA:
- wiesz jak gestem pokazać kilka znaków z alfabetu palcowego - umiesz pokazać gestem kilka zwrotów grzecznościowych w języku migowym - wiesz co oznacza słowo "tolerancja" - potrafisz podać przykład tolerancyjnego zachowania
METODY: zabawa integracyjna - scenka dramowa, pokaz, metoda niedokończonych zdań, rozmowa kierowana, burza mózgów.
FORMY: indywidualna, zbiorowa, praca w parach.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- Tablice demonstracyjne/fotografie.
- Kartki z niedokończonymi zdaniami.
- Teksty rozsypanki zdaniowej.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Uczniowie oglądają fotografie z kilkoma wybranymi znakami literowymi języka migowego w układzie dłoni: a, o , m, t, b, k...
Rozmowa kierowana. - Wypowiadają się na temat zdjęć.
- Określają w jakich sytuacjach widzieli wykorzystanie dłoni, palców, gestów.
2. Szukają odpowiedzi na pytania z wykorzystaniem "burzy mózgów".
Dlaczego i w jakich sytuacjach niektórzy korzystają z rąk, dłoni, gestów?
- do porozumiewania się,
- do rozmowy, gdy nie słysz?

- w sklepie, na poczcie,
- do oglądania programów telewizyjnych, do oglądania bajek....
Czy nam może być potrzebny taki sposób porozumiewania się, czy możemy się go nauczyć?
- kiedy chcemy coś powiedzieć osobie głuchej
- gdy sami chcemy wiedzieć co mówi do nas osoba głucha
- aby pomóc komuś w sklepie
- gdy sami chcemy się nauczyć tego języka
Jak powinniśmy zachować się gdy widzimy osobę porozumiewającą się językiem migowym? Przy zadaniu tego pytania nauczyciel pisze na tablicy wyraz "tolerancja". Co oznacza to słowo? czy ktoś z was już je gdzieś usłyszał?
- nie przyglądać się celowo,
- nie śmiać się z kogoś,
- trzeba wszystkich szanować,
- nie obgadywać kogoś,
- trzeba szanować tych, którzy wyglądają inaczej, rozmawiają inaczej niż my
3. Wzorcowy pokaz przez nauczyciela kilku wybranych znaków daktylograficznych : a, b, o, i, m, t, k... Zachęcenie uczniów do powtórzenia znaku. Łączenie znaków literowych z gestem. Tworzenie wyrazów z poznanych gestów typu: mama, tata, to, kot....
4. Wykonanie gimnastyki rąk, palców, nadgarstków lewej i prawej ręki.
5. Naśladowanie prezentowanych znaków, gestów przez uczniów. Wielokrotne powtarzanie. Zapamiętywanie gestu przez skojarzenie z czymś (przykłady uczniów).
6. Wzorcowy pokaz przez nauczyciela kilku wybranych znaków ideograficznych: dzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, mama, tata, dom. Naśladowanie i powtarzanie zaprezentowanych znaków. Ćwiczenie utrwalające w prostej scence dramowej (propozycja uczniów).
9. PODSUMOWANIE
- Uczniowie "odczytują" znaki liter i wyrazów - praca w parach.
- Uczniowie dostają koperty z rozsypankami wyrazowymi.
- Uczniowie w grupach układają i odczytują kolegom ułożone z rozsypanek wyrazowych zdania. "Język migowy to znaki wykonywane naszymi rękami", "W języku migowym można rozmawiać z osobą, która nie słyszy". "Trzeba szanować innych".
- Uczniowie kończą zdania widoczne na tablicy: Dzisiaj nauczyłam się..., Doskonaliłam..., Poznałem..., Wiem, że...
- Zachęcenie uczniów do poznawania innych znaków ideograficznych i daktylograficznych.
Opracowanie Renata Roman

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.