X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3384
Dział: Gimnazjum

Plan ewakuacji

PLAN EWAKUACJI W RAZIE POŻARU W ZESPOLE SZKÓŁ W NOWINCE

1. Sygnałem alarmowym w Zespole Szkół im. Powstańców Styczniowych w Nowince są cztery długie dzwonki. W razie braku zaniku napięcia trzy razy powtórzone słowo "POŻAR!".
2. W razie pożaru najpierw ewakuacji podlegają uczniowie, a później inne osoby. Kolejność ewakuacji uczniów uzależniona jest od miejsca wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Najpierw ewakuujemy najmłodszych i najbardziej potrzebujących pomocy (stan zdrowia, stan psychofizyczny).
3. Po ogłoszenia alarmu o powstaniu pożaru lub innego zagrożenia woźne natychmiast otwierają wszystkie drzwi prowadzące do szkoły. Za otwarcie drzwi obok biblioteki w suterynie oraz na parterze obok sekretariatu odpowiada Pani Anna P. Za otwarcie drzwi obok hali i w wewnątrz hali odpowiada Pani Grażyna K.
4. Ewakuację z sutereny prowadzą nauczyciele znajdujący się w suterynie i czytelni. Uczniowie z suteryny kierowani są do wyjścia obok biblioteki. Za całość ewakuacji suteryny odpowiada Pan Andrzej S. W przypadku nieobecności Pana Andrzeja S. ewakuację suteryny odpowiada sekretarka dyrektora szkoły
5. Ewakuację na parterze i w hali sportowej prowadzą nauczyciele mający w tym czasie lekcje w poszczególnych klasach i hali sportowej. Uczniowie znajdujący się w pomieszczeniach na parterze i w hali sportowej kierowani są do wyjścia obok hali sportowej. Oprócz klasy III która ewakuuje się przez główne wejście obok sekretariatu. Za całością ewakuacji z parteru odpowiada Pan Leszek P. W przypadku nieobecności Pana Leszka P. za ewakuację parteru i hali odpowiada Pani Anna K.
6. Ewakuację na pierwszym piętrze prowadzą nauczyciele mający lekcje w tym czasie w poszczególnych klasach. Uczniowie znajdujący się na I piętrze kierowani są do głównego wejścia obok sekretariatu. Za całością ewakuacji na I piętrze odpowiada:
Pani Joanna K. W przypadku nieobecności Pani Joanny K. za ewakuację I piętra odpowiada Pani Alicja K.
7. Ewakuację uczniów podczas przerwy między lekcjami przebywających na korytarzach prowadzą nauczyciele, którzy w danym momencie dyżurują.
8. Każdy nauczyciel odpowiedzialny za całość ewakuacji na swoim odcinku ma obowiązek sprawdzenia czy w pomieszczeniach nie pozostały jakieś osoby oraz powiadomić dyrektora o zakończeniu ewakuacji i jej przebiegu.
9. Po wyprowadzeniu uczniów z budynku na zewnątrz wszystkie klasy kierowane są na stadion. Klasy udają się na stadion od strony północnej /obok parkingu/ i ustawiają się na końcu stadionu szkolnego, /na zachodniej części obok bieżni / począwszy od kl. 0 do VI w szkole podstawowej i od kl. I do III w gimnazjum. Nauczyciele prowadzący zajęcia tuż przed ogłoszeniem alarmu mają obowiązek przeliczenia uczniów znajdujących się na zbiórce i przekazanie informacji o stanie osobowym dla dyrektora Zespołu Szkół. Jeżeli pożar wybuchł podczas przerwy między lekcjami przeliczenia uczniów dokonują również nauczyciele mający lekcję tuż przed przerwą podczas, której doszło do pożaru. Opiekę nad ewakuowanymi sprawuje w/w nauczyciele.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.