X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33831
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Spacer z Wiosną radosną - zajęcia obserwowane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Scenariusz zajęć obserwowanych przez Dyrektora
w grupie dzieci 5-letnich „Krasnoludki”
w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Bartoszycach
w dniu 19.04.2017 r.

Tematyka obserwacji: Realizacja podstawy programowej w zakresie planowania oraz organizowania różnorodnych form pracy z uwzględnieniem nowoczesnych technologii

Temat: „Spacer z Wiosną radosną”.

Grupa: „Krasnoludki” 5-latki

Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego:

Obszar 1:
1. dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwracają się do innych
2. dz. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w
zabawach i w sytuacjach zadaniowych)
3. dz. w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

Obszar 2:
5. dz. utrzymuje porządek w swoim otoczeniu

Obszar 3:
1. dz. zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób
2. dz. mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3 dz. uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach

Obszar 4:
1.dz. przewiduje, w miarę możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzonych i obserwowanych zmianach),
2. dz. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
3. dz. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć

Obszar 5:
3.dz. jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo
4. dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach w sali,

Obszar 7:
2. dz. odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, gestem i ruchem, umie posługiwać się rekwizytami

Obszar 8:
1. dz. śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru , chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2. dz. dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem
4. dz. słucha muzyki , w tym także muzyki poważnej

Obszar 12:
1.dz. nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie

Obszar 13:
1.dz. liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego
2.dz. dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie na zbiorach zastępczych
3. dz.porównuje szacunkowo liczebność zbiorów, rozróżnia zbiory równoliczne i nierównoliczne
4. dz.zna cyfry od 0 do 9
5. dz. rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów
8.dz. rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne

Obszar 14:
1. dz. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
2. dz. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
4. dz. słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść opowiadania i rozmawia o nim lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób
5. dz.rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli
6. dz. wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej
7.dz. zna drukowane litery

Cele ogólne:

- Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej
- Kształtowanie zdolności skupienia uwagi na rozmówcy i uważnego słuchania wypowiedzi innych
- Wdrażanie do utrzymania ładu i porządku
- Doskonalenie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
- Rozwijanie orientacji na kartce papieru
- Rozumienie informacji zapisanych w formie uproszczonych rysunków i symboli
- Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji muzycznej
- Kształtowanie poczucia rytmu
- Rozwijanie umiejętności gry na bum bum rurkach
- Rozwijanie zainteresowania światem przyrodniczym
- Rozwijanie umiejętności liczenia i ustalanie wyniku dodawania w konkretnym działaniu
- Utrwalanie zapisu graficznego liter i cyfr
- Rozwijanie zainteresowania nauką czytania i pisania
- Wykorzystanie zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach
- Rozwijanie logicznego myślenia

Cele operacyjne:

- dz. obdarza uwagą dzieci i dorosłych ,aby rozumieć to co mówią i czego oczekuj?

- dz. potrafi wykonać zadania wspólnie z kolegami i potrafią współdziałać w zabawie
- dz. przestrzega umów zawartych w grupie
- dz. utrzymuje porządek podczas wykonywania pracy i w swoim otoczeniu
- dz. uważnie słucha opowiadania przedstawionego przez nauczycielkę
- dz. zwraca się w rozmowie bezpośrednio do rozmówcy.
- dz. potrafi zadawać pytania na interesujący temat oraz pytają o niezrozumiałe fakty
- dz. buduje dłuższe wypowiedzi
- dz. wskazuje cechy różniące środowiska przyrodnicze
- dz. nazywa niektóre gatunki kwiatów
- dz. potrafi policzyć 10 przedmiotów i więcej posługując się liczebnikami głównymi
- dz. wyznacza wynik dodawania w zakresie 10 i więcej licząc na zbiorach zastępczych
- dz. klasyfikuje przedmioty wg cech jakościowych i ilośowych
- dz. dostrzega związek między wykonywaniem czynności a jej efektem,
- dz. uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczycielkę
- dz. interpretuje muzykę ruchem
- dz. śpiewa piosenkę w grupie
- dz. podejmuje próby grania akompaniamentu w zespole
- dz. potrafi zastosować pomoce akustyczne dla ilustrowania rytmu i melodii
- dz. orientuje się na kartce papieru,
- dz. potrafi odczytać wielkie drukowane litery
- dz. wie, że informacje można przedstawić w formie symbolicznego zapisu

Metody pracy:

Czynne - zadań stawianych do wykonania, samodzielnych doświadczeń, ćwiczeń utrwalających
Słowne- opowiadanie, rozmowa
Oglądowe- obrazki, litery, cyfry, symbole

Formy pracy:

Indywidualna, zespołowa, grupowa

Środki dydaktyczne:
Komputer, ekran , projektor, płyta CD z muzyką klasyczną, płyta CD z grą Dyrygend-„Przybij rurkę”, obrazki, cyfry, litery dla każdego dziecka, Bum bum rurki, bibuła, dywaniki, plecak, pudełko z niespodzianką, medale (słoneczka wesołe i smutne).

Przebieg:
1.Opowiadanie „Jak ślimak spotkał Wiosnę”
Słuchanie i oglądanie opowiadania na ekranie, wyświetlanie ilustacji, pokaz multimedialny,
Wczesnym rankiem, gdy wszyscy jeszcze spali, a słońce wysuwało pierwsze promyki spod kołderki, drogą maszerowała Wiosna podśpiewując wesoło. Pierwszy zobaczył Wiosnę zaspany ślimak. Wyciągnął szyję i z ciekawością przyglądał się dziwnej osobie. Wiosna była ubrana w kolorową sukienkę, na głowie miała wianek a w ręce bukiecik kwiatów. Na plecach dźwigała ciężki plecak.
- Wiosna idzie – mruknął ślimak – czas więc i na mnie – i pomaszerował za Wiosną. Tymczasem Wiosna usiadła na skraju drogi i otworzyła plecak. Najpierw wyjęła z niego kolorowe kwiaty. Garść niebieskich niezapominajek posadziła po jednej stronie strumyka, a kępkę żółtych kaczeńców po drugiej stronie.
- Ładnie, ładnie – mruknął Ślimak.
A Wiosna już sadziła tulipany. Było im troszkę chłodno, więc stuliły się w pączkach, jeden pod oknem Kubusia, drugi przy budzie Reksia, a trzeci i czwarty pod oknami babci. Ślimak przyglądał się temu uważnie i próbował policzyć tulipany, ale stale się mylił i musiał zaczynać od początku.
Za domem Wiosna chodziła od drzewa do drzewa i chuchała na małe pączki, głaskała drzewa po gałęziach i coś do nich cichutko szeptała, aż drzewa obudziły się i wypuściły pierwsze listki. Zaciekawiony Ślimak przyglądał się i czekał: - Co ta Wiosna jeszcze wymyśli?
Tymczasem Wiosna wyjęła z plecaka wielki grzebień i powiedziała – Teraz uczeszemy czuprynę łąki – i zaczęła machać grzebieniem po ziemi. Po chwili szara trawa odżyła, zazieleniła się, a Wiosna uśmiechnęła się zadowolona. Ślimak wdrapał się na najwyższą łodyżkę, żeby lepiej widzieć, co będzie dalej.
Wiosna szukała czegoś w plecaku i po chwili wyjęła stamtąd garść zielonych żabek, które wypuściła na trawę. Z plecaka wyciągnęła też zaspane biedronki i motyle. Położyła je delikatnie na ziemi, otworzyła pudełko z farbami i pomalowała skrzydła motyli na żółto, niebiesko, pomarańczowo albo w kolorowe kółeczka. Później zrobiła kropki na skrzydełkach biedronki i znowu zaczęła czegoś szukać w plecaku.
Ślimak wyciągnął szyję – Co ona tam jeszcze ma? – mruczał.
Wiosna delikatnie wyjęła maleńkiego skowronka, podniosła go wysoko, wysoko do nieba i powiedziała:
- Śpiewaj głośno, niech wszyscy wiedzą, że już przyszłam. Słońce płynęło po niebie i uśmiechnęło się wesoło, skowronek trzepotał skrzydełkami i dzwonił jak mały dzwoneczek.
Zmęczona Wiosna wyjęła z plecaka kolorową, parasolkę, otworzyła ją i położyła przy drzewie. Ułożyła się w jej cieniu wygodnie, żeby odpocząć.
- Och, pomyślał ślimak, śliczna jest ta Wiosna, jak będę duży, to chyba się z nią ożenię.
2. Gałązka logiczna opowiadania

Układanie obrazków opowiadania na dywanikach zgodnie z kolejnością zdarzeń, zastosowanie gałązki logicznej Narzędzia krytycznego myślenia TOC. Wyświetlanie prawidłowo ułożonych obrazków na ekranie, pokaz multimedialny.

3. „Kwiaty nad strumykiem”

Gdy Wiosna usiadła przy drodze wyjęła z plecaka kolorowe kwiaty, były to niezapominajki (niebieskie kwadraty) i kaczeńce (żółte kwadraty). Posadziła je po obu stronach strumyka. Posadźcie niezapominajki po lewej stronie strumyka, a kaczeńce po prawej. Dzieci liczą kwiatki, przyporządkowują cyfry, dodają i określają wynik dodawania. Prawidłowe ułożenie kwiatków pokazane zostaje na ekranie, pokaz multimedialny. Chętne dzieci wpisują cyfry na komputerze.

4. „Tulipany”

Wiosna wyjęła z plecaka również tulipany, które posadziła obok domu Kubusia, jego babci i psa Reksia. Dzieci układają obrazki na kartce papieru wg instrukcji słownej nauczyciela :
-Domek na środku kartki, słońce w prawym górnym rogu, nad domem chmury, po prawej stronie domu stoi buda Reksia. Po lewej stronie domu Wiosna posadziła 2 tulipany, po lewej stronie budy 1 tulipana. Z przodu domu (przed domem) znajdowały się okna Kubusia i tu Wiosna posadziła 1 tulipana. Ślimak miał problem, żeby policzyć tulipany, pomóżcie mu je policzyć. Na ekranie nauczycielka prezentuje jak prawidłowo należało ułożyć elementy na swojej kartce, dzieci sprawdzają.

5. „Literki na drzewach”

Wiosna chodziła od drzewa do drzewa i głaskała je po gałązkach, aż na drzewach pojawiły się pierwsze listki. Na waszych drzewach też pojawią się listki, ale w postaci liter. Dzieci odczytują litery na gałązkach drzewa i dobierają do nich odpowiednie obrazki. Pierwsza litera, od której rozpoczyna się słowo.Chętne dzieci wykonują zadanie na komputerze. Pokaz multimedialny, sprawdzenie wykonania zadania.

6. „Zwierzęta”

Gdy Wiosna przeczesywała grzebieniem trawę na łące, która stawała się coraz bardziej zielona, zauważyła na niej różne zwierzęta, które po zimie się zagubiły i szukały swojego środowiska (domu), w którym żyją. Pomóżcie dla Wiosny odszukać ich prawdziwe środowiska w których żyją Dzieci układają obrazki, na których są 3 środowiska (łąka, las, dom/gospodarstwo) i dobierają obrazki zwierząt. Chętne dzieci wykonują to zadanie na komputerze , pokaz multimedialny.

7. „Co słychać na łące ”- rytmy

Żabki, biedronki i motyle były bardzo szczęśliwe, że Wiosna wyjęła je ze swojego plecaka . Bardzo chciały jej za to podziękować, więc postanowiły zagrać dla niej, dając jej wspaniały koncert. Poprosiły o pomoc inne zwierzęta- osy i bociany, żeby wspólnie zagrać i zaśpiewać dla Wiosny. Pomóżcie tym zwierzętom i wspólnie zagrajcie koncert dla Wiosny. Zabawa rytmiczna, wystukiwanie, klaskanie i kumkanie przy muzyce klasycznej. Zabawa z komputerem , pokaz na tablicy multimedialnej.

8. „Mała Pani Wiosna”

Pani Wiosna uwielbia muzykę, grę na instrumentach i sama lubi śpiewać, nawet jak szła drogą, to ciągle sobie podśpiewywała i dlatego wyjęła z plecaka jeszcze Skowronka, który pięknie śpiewa. Zaśpiewajcie i zagrajcie tak jak skowronek pięknie i głośno piosenkę dla Wiosny, z pewnością ucieszy się, gdy usłyszy jak przedszkolaki z Krasnoludków śpiewają.

9. „Kolorowy taniec przyrody”- Polka Sazburska z bum bum rurkami

Wszystkie zwierzęta te małe i te duże, kwiaty, ptaki, listki na drzewach i krzewach, w podziękowaniu dla Wiosny i z radości, że Wiosna już nadeszła, zatańczyły dla niej kolorowy taniec przyrody. Zatańczcie dla Wiosny kolorowy taniec tak jak cała przyroda i zwierzęta.

10. Komputerowy Dyrygent- „Przybij rurkę”

Wiosna bardzo się napracowała, położyła się w cieniu parasolki, zamknęła oczy i wsłuchiwała się w dźwięki z otoczenia, w ten sposób relaksowała się. Jak myślicie, co by pomogło Wiośnie się zrelaksować...? Zagramy dla Wiosny na bum bum rurkach, napewno muzyka pomoże jej się zrelaksować i odpocząć.

11. „Plecak Pani Wiosny”- Ewaluacja

Niespodzianka od Wiosny. Medale z uśmiechniętym i smutnym słoneczkiem. Jeżeli podobał Ci się spacer z Panią Wiosną , otrzymasz uśmiechnięte słoneczko, jeżeli nie to smutne słoneczko. Uzasadnij swój wybór. Słodka niespodzianka.

Joanna Wojciechowicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.