X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33792
Przesłano:
Dział: Przedszkole

"O kochaniu misia" - nauka piosenki. Scenariusz zajęć muzycznych

Scenariusz zajęć muzycznych

Grupa wiekowa: 2,5-3-latki
Prowadząca: mgr Justyna Bulka
Temat dnia: „O kochaniu misia” – nauka piosenki.
Dominujący obszar edukacyjny:
- Aktywność artystyczna (muzyka)
Zagadnienia z podstawy programowej:
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec)
Dziecko kończące wychowanie przedszkolne:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
Zagadnienia programowe z programu „Nasze przedszkole” MAC EDUKACJA:
- nauka prostych piosenek, fragmentami metodą ze słuchu, str.60
- śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, str. 60
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, str. 61
Cele ogólne:
- nauka piosenki z repertuaru dziecięcego („O kochaniu misia”)
- rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozwijanie zdolności muzycznych (uwrażliwienie na melodię, rytm, tempo i dynamikę)
Cele operacyjne
Dziecko:
- potrafi śpiewać piosenkę („ O kochaniu misia”)
- potrafi uważnie słuchać piosenki z dziecięcego repertuaru („O kochaniu misia”)
- zna tekst I zwrotki oraz powtarzającego się refrenu
- potrafi zilustrować ruchem słowa piosenki
- potrafi właściwie reagować na dany sygnał dźwiękowy
- potrafi bawić się wspólnie z rówieśnikami przy zabawach ruchowych
Metoda: słowna, pokazowa, czynna
Formy: praca grupowa oraz indywidualna
Środki dydaktyczne:
- Wiersz pt. "Miś" Autor nieznany
- Płyta CD z piosenką „O kochaniu misia”
- Maskotka misia
- Opaska na głowę z sylwetą słoneczka
Literatura:
1. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Nasze Przedszkole”
W. Żaby- Żabińskiej i M. Kwaśniewskiej
2. Z. Stankiewicz „Piosenka w przedszkolu”
3. Przewodnik metodyczny „Moje 3 lata” – wyd. MAC

Przebieg:

1.„Słonko budzi misia” – zabawa ruchowa. Dzieci siedzą na dywanie w rozsypce. Misie śpią- dzieci mają zamknięte oczy i opuszczone głowy. Wybrane dziecko (słonko) spaceruje między misiami. Kogo dotknie, ten się budzi – otwiera oczy ,podnosi głowę i przeciąga się.
2.Nawiązanie do tematu:
Nauczyciel siada z dziećmi na dywanie. Przedstawia im swojego misia, wykorzystując wiersz pt. „Miś”:
„Miś jest mały i puchaty,
miś jest fajny i kudłaty,
miś jest gruby jak ta kula,
misia zawsze się przytula.
Lecz czasami też tak bywa,
że się o nim zapomina.
A więc wezmę misia czule
i do siebie go przytulę.”
Następnie nauczyciel pyta dzieci, czy pamiętają jaką piosenkę o misiu poznali w zeszłym tygodniu.
3.„O kochaniu misia” –nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu:
- Słuchanie całej piosenki śpiewanej przez nauczyciela. Powtarzanie (śpiew) poszczególnych wersów. Utrwalenie układu ruchowego i gestów do piosenki.
- Śpiew I zwrotki przez nauczyciela. Zachęcanie dzieci do włączania się podczas refrenu.
- Podejmowanie prób wspólnego zaśpiewania I, II zwrotki i refrenu.
4. Zabawa rytmiczno-ruchowa przy piosence „O kochaniu misia”.
Podczas zwrotki dzieci maszerują po całej sali. W czasie refrenu zatrzymują się i śpiewając rytmicznie klaszczą na przemian w dłonie oraz w kolana.
5. „Taniec z misiem” – zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki „O kochaniu misia”. Dzieci z misiami tańczą w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się i stają nieruchomo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.