X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33761
Dział: Przedszkole

Plan współpracy z rodzicami Na rok szkolny …...

Plan współpracy z rodzicami
Na rok szkolny .....................

GRUPA: II

WYCHOWAWCZYNIE: ........................................
........................................

CEL OGÓLNY:
Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola
i środowiska rodzinnego,
wszechstronny rozwój dziecka,
nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,
włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,
zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację,
przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.

Lp.
Formy współpracy
Sposoby realizacji, tematyka
Termin
Osoby odpowiedzialne

1.
ORGANIZOWANIE ZEBRAŃ OGÓLNYCH
I GRUPOWYCH

spotkanie organizacyjne - zapoznanie ze Statutem przedszkola, poznanie organizacji pracy, omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu, określenie zasad i form współpracy, zapoznanie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych oraz, zapoznanie z kompetencjami Rady Rodziców, wybór Rady Rodziców,
informowanie rodziców na temat działań przedszkola, podsumowanie półrocznej działalności przedszkola,
podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017,

wrzesień

luty

czerwiec

Dyrektor
Nauczycielki

2
POZNANIE DZIECI
I ICH ŚRODOWISKA RODZINNEGO

wnikliwa obserwacja dzieci, informowanie rodziców o wynikach,
poznanie sytuacji rodzinnych, przybliżenie charakterytycznych zachowań i upodobań nowych dzieci,
prowadzenie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
rozmowy indywidualne i uzupełniające, konsultacje - odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycieli, rodziców,

Wrzesień

październik

listopad

cały rok

Nauczycielki

Dyrektor
Nauczycielki

3
POZYSKIWANIE RODZICÓW DO WSPÓŁDZIAŁANIA
Z PRZEDSZKOLEM
systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców oraz kącików grupowych,
umieszczanie w kącikach tekstów piosenek, wierszy, których dzieci się uczą,
umieszczanie informacji o uroczystościach, planowanych wycieczkach, zaproszeń dla rodziców, podziękowań za współpracę,
eksponowanie prac plastyczno -kontrukcyjnych dzieci

cały rok

Nauczycielki
4
UDZIAŁ RODZICÓW
W PRACACH NA RZECZ PRZEDSZKOLA
przygotowanie strojów i dekoracji do uroczystości i spektakli,
zachęcanie rodziców do udziału w konkursach rodzinnych
zaangażowanie rodzicow do akcji „codzienne spotkania z książką”
pozyskiwanie sponsorów na wzbogacanie sali,
udział w akcjach charytatywnych,

według potrzeb
Rodzice
5
UDZIAŁ CZŁONKÓW RODZINY W UROCZYSTOŚCIACH PRZEDSZKOLNYCH
pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem,
udział w spotkaniu z okazji świąt Bożego Narodzenia,
współudział rodziców w przygotowaniu Dnia Babci i Dziadka,
współudział rodziców w organizacji balu karnawałowego,
udział w Festynie Rodzinnym,
grudzień
grudzień

styczeń

styczeń

czerwiec
Dyrektor
Nauczycielki

6
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
popularyzacja czytelnictwa pedagogicznego
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rodziców, kserowanie ciekawych artykułów, ćwiczeń i zadań dla dzieci itp,
podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców dotyczącej rozwoju dziecka,
informowanie rodziców o planach kierunkach
i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych przedszkola w bieżącym roku szkolnym,
korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i logopedycznej,
udział w otwartych zajęciach grupowych

cały rok

wrzesień

wg potrzeb

wg potrzeb

marzec
maj

Nauczycielki

Nauczycielki

Dyrektor

Nauczycielki

Nauczycielki

7
WSPÓŁDZIAŁANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI RADY RODZICÓW
czynny udział rodziców we wzbogacaniu bazy przedszkola (pozyskiwanie sponsorów),
pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu

Cały rok

Dyrektor

Dyrektor
Nauczycielki
8
WYJAZDY, WYCIECZKI
pomoc w organizacji,
udział w wyjazdach,
opieka nad dziećmi,

według potrzeb
Nauczycielki

Opracowała:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.