X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33742
Dział: Gimnazjum

Sprawdzian ze słowotwórstwa gimnazjum

TEST Z GRAMATYKI KL. II GR.B

Imię i nazwisko ............................

1. Słowotwórstwo to dział gramatyki, który zajmuje się:

a. budową wypowiedzi,
b. odmianą wyrazów,
c. budową wyrazów,
d. dźwiękami mowy,

2. Formantem słowotwórczym nazywamy:

a. grupę wyrazów pokrewnych,
b. część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego
i pochodnego,
c. cząstka, za której pomocą został utworzony wyraz pochodny,
d. wyrazy nie pochodzące od innych wyrazów,

3. Wyraz podstawowy to wyraz:

a. wspólny dla wyrazu podstawowego i pochodnego,
b. który pochodzi od innego wyrazu,
c. który występuje po podstawie słowotwórczej,
d. od którego tworzymy inne wyrazy,

4. Zdefiniuj wyraz podstawowy i podaj przykład.
........................................
........................................
........................................

5. Przyrostek to ........................................
........................................
Np. ........................................

6. Od czasownika „malować” utwórz dwa wyrazy pochodne – rzeczowniki:
........................................
........................................

7. Od podanych przymiotników i czasowników utwórz wskazane części mowy:

Pisarz (rzeczownik) ........................................
Chudy (rzeczownik) ........................................
Funkcyjny (rzeczownik) ........................................
Wypiekać (rzeczownik)........................................

8. W poniższych wyrazach wskaż podstawę słowotwórczą i formant:
Chatka ........................................
Podskoczyć ........................................
Zakładowy ........................................
Przeczucie ........................................ Wierny ........................................

9. Od podanych wyrazów utwórz wyrazy podstawowe:

Przeglądał ........................................
Zniszczony........................................
Przepisany ........................................

10. Od podanych wyrazów utwórz wyrazy pochodne:

Tapczan ........................................
Nożyce ........................................
Sklep ........................................
Przeczucie ........................................
Wierny ........................................

11. W podanych wyrazach wyodręb podstawę słowotwórczą i formant (określ formant):

Wielokwiatowy ........................................
Przyziemny ........................................
Ukrywany ........................................
Podwieszany ........................................
Pielęgniarka ........................................

12. Od podanych przymiotników utwórz przysłówek:

Zły........................................
Okrutny ........................................
Wiarygodny ........................................
Wierny ........................................

TEST Z GRAMATYKI KL. II GR.A

Imię i nazwisko: ..........................

1. Słowotwórstwo to dział gramatyki, który zajmuje się:

a. odmianą wyrazów,
b. budową wyrazów,
c. budową wypowiedzi,
d. dźwiękami mowy,

2. Wyraz podstawowy to wyraz:

a. który pochodzi od innego wyrazu,
b. który występuje po podstawie słowotwórczej,
c. wspólny dla wyrazu podstawowego i pochodnego,
d. od którego tworzymy inne wyrazy,

3. Formantem słowotwórczym nazywamy:

a. część wyrazu pochodnego, która jest wspólna dla wyrazu podstawowego
i pochodnego,
b. wyrazy nie pochodzące od innych wyrazów,
c. cząstka, za której pomocą został utworzony wyraz pochodny,
d. grupę wyrazów pokrewnych,

4. Zdefiniuj wyraz pochodny i podaj przykład.
........................................
........................................
........................................

5. Przedrostek to ........................................
........................................
Np. ........................................

6. Od rzeczownika „hurt” utwórz dwa wyrazy pochodne – również rzeczowniki:
........................................
........................................

7. Od podanych przymiotników i czasowników utwórz wskazane części mowy:

Wolny (rzeczownik) ........................................
Gruby (rzeczownik) ........................................
Pracować (rzeczownik) ........................................
Palić (rzeczownik)........................................

8. W poniższych wyrazach wskaż podstawę słowotwórczą i formant:
Wyszkolić ........................................
Aptekarz ........................................
Przepisać ........................................
Morski ........................................
Dróżka ........................................

9. Od podanych wyrazów utwórz wyrazy podstawowe:

Zaczytany........................................
Zburzony........................................
Siedział ........................................

10. Od podanych wyrazów utwórz wyrazy pochodne:

Szafka ........................................
Neseser ........................................
Serce ........................................
Bezpieczny ........................................
Zegar ........................................

11. W podanych wyrazach wyodręb podstawę słowotwórczą i formant (określ formant):

Bezwypadkowy ........................................
Piaskowy........................................
Wielofunkcyjny ........................................
Zakopany ........................................
Aktorka ........................................

12. Od podanych przymiotników utwórz przysłówek:

Dobry ........................................
Niewinny ........................................
Bezkarny ........................................
Beznadziejny ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.