X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33716
Przesłano:
Dział: Świetlica

Jaki byłem, jaki jestem, jaki będę. Scenariusz zajęć świetlicowych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
Z WYKORZYSTANIEM AKTYWIZUJĄCEJ METODY
KSZTAŁCENIA - ,,OŚ CZASU” /DZIECI 6-LETNIE
,,Jaki byłem ,jaki jestem ,jaki będę”

Cel główny:
-zapoznanie dzieci z procesem indywidualnego
rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnie-
niem zmian wyglądu i posiadanych umiejętności-
dostrzeganie i akceptacja odmienności innych
jako naturalnego zjawiska

Cele operacyjne:
• Dziecko poprawnie nazywa poszczególne okresy rozwoju człowieka
• Dziecko dostrzega podobieństwa i różnice w wy-glądzie dziecka i człowieka dorosłego
• Dziecko wykona pracę plastyczną ilustrującą kolejne etapy swojego rozwoju
• Dziecko zgodnie współdziała w grupie
• Dziecko sumiennie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania

Metody: słowna-rozmowa , oglądowa-pokaz ,czynna-zadań
stawianych dzieciom
Pomoce: historyjka obrazkowa, plansze z sylwetkami człowieka,
zdjęcia dzieci ,karty do prac plastycznych

**************************************************

1.Historyjka obrazkowa ,,Od niemowlaka do staruszka”-opowiadanie treści poszczególnych ilustracji historyjki-nazywanie poszczególnych okresów w życiu dziecka i dorosłego /niemowlęctwo ,okres przedszkolny ,uczeń, dorosły, starość/

2. Oglądanie plansz przedstawiających sylwetki człowieka w różnych etapach rozwoju –określanie zmian jakie następują na poszczególnych etapach .

3.Zabawa ,,Jaki byłem?”-oglądanie zdjęć przyniesionych przez dzieci przedstawiających je w różnych okresach dzieciństwa. Segregowanie na tablicy pod symbolami niemowlaka,małego dziecka ,większego dziecka ,ucznia. Dzielenie się śmiesznymi anegdotami ze swojego dzieciństwa.

4.Zabawa ruchowo-naśladowcza:,,Co teraz robię?”-odgadywanie z ruchów zabaw i czynności wykonywanych przez dzieci w różnych okresach dzieciństwa /picie z butelki,zabawa grzechotką,układanie klocków,jazda na rowerze ,pisanie/
5.Zabawa ,,Czyje to przedmioty?”-wyszukiwanie wśród ilustracji przedmiotów wykorzystywanych w różnych okresach życia /smoczek –niemowlak,zeszyt –uczeń,samochód –dorosły,laska staruszek itp./

6.Zabawa ortofoniczna ,,Usypianie dzidziusia”-rozwijanie mięśni artykulacyjnych na zgłoskach:aaa,buuu,uuuu,ła-ła,eee.

7.Praca w grupach ,,Kiedy mogę to robić?”-nauczyciel dzieli dzieci na cztery grupy /niemowlaki, przedszkolaki, uczniowie , dorośli/Dzieci otrzymują ilustracje przedstawiające róże czynności i sytuacje -wybierają te ,które pasują do ich grupy wiekowej np. niemowlak pije mleko z butelki,uczniowie –czytają książkę,dorośli –jadą samochodem, przybijają gwóźdź itp./ Zwrócenie uwagi dzieci, że niektóre czynności mogą pasowaćdo różnych grup wiekowych.

8.Praca plastyczna –wykonanie cyklu rysunków ,,Taki byłem” ,,Taki jestem” , ,,Taki będę”.
Każde dziecko dostaje dostaje cztery kartki papieru:
I ,,Autoportret -Oto ja”
II ,,Taki byłem”
III ,,Taki jestem”
IV ,,Taki będę”
Dzieci wykonują rysunki związane z wydarzeniami kojarzącymi się z różnymi okresami ich dzieciństwa ,a także prezentują wyobrażenia na temat własnej dorosłości.
Scenariusz można rozłożyć na dwa moduły .

Opracowała: Marta Pilch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.